Study plan – EKF / N6202 / 6202T055 / - / N / P / Ostrava / cs

Academic year2005/2006Study programmeN6202 – Economic Policy and Administration
FacultyFaculty of EconomicsField of study6202T055 – Public Economics and Administration
Type of studyFollow-up MasterSpecialization
Form of studyFull-timeLanguage of instructionCzech
Tutorial centreOstrava
Sort according tosemester
PV - Veřejná ekonomika a správa - navazující (Choice-compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
114-0312/01 DET History of Economic Thought 1 CrEx 2+0 2 Czech
114-0314/01 ME International Economics 1 CrEx 2+1 3 Czech
155-0358/01 PrGIS Work with GIS 1 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 118-0324/01 EARP Ecological Aspects of Enterprices Decision- Making 1 CrEx 2+0 2 Czech
PSP selection 156-0319/01 KHP Economic Policies Comparison 1 CrEx 2+1 4 Czech
PSP selection 156-0315/01 ETPEU European Union Labour Markets 1 CrEx 2+0 2 Czech
PSP selection 114-0311/01 MMV International Monetary Relations 1 CrEx 2+1 3 Czech
PSP selection 114-0322/03 MF International Finance 2 CrEx 2+0 2 Czech
PSP selection 118-0321/03 MRO Management of Municipalities and Regions 2 CrEx 2+1 4 Czech
PSP selection 114-0315/01 MEV Methodology of Economic Science 2 CrEx 2+1 3 Czech
PSP selection 117-0304/01 ÚPC PC Accounting 2 Cr 0+2 2 Czech
151-0319/01 AnalČŘ Time Series Analysis 2 CrEx 2+2 4 Czech

P - Veřejná ekonomika a správa - navazující (Compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 153-0323/01 ESZ Economics of Social Security 1 CrEx 2+1 4 Czech
PSP selection 153-0325/01 EKZD Health Care Economics 1 CrEx 1+1 3 Czech
PSP selection 114-0303/01 MAEB Macroeconomics B 1 CrEx 2+1 4 Czech
PSP selection 151-0335/01 ME 335 Mathematics in Economics 1 Cr 2+2 5 Czech
PSP selection 153-0318/01 Public Economics and Public Administration B 1 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 153-0320/02 VF B Public Finance B 1 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 119-0328/01 SPVES Administration Law for Public Economy and Administration 1 CrEx 2+0 2 Czech
PSP selection 153-0327/01 EVZK Economics of Education and Culture 1 CrEx 2+1 4 Czech
PSP selection 153-0326/01 EBaTI Housing and Technical Infrastructure Economics 1 CrEx 2+1 4 Czech
PSP selection 114-0302/01 Mikro B Microeconomics B - Intermediate Microeconomics 1 CrEx 2+1 4 Czech
PSP selection 153-0305/01 SPEU Social policy in EU Countries 1 CrEx 2+0 3 Czech
PSP selection 153-0328/01 SS Special Seminar 1 Cr 0+2 3 Czech
PSP selection 151-0334/01 Stat B Statistics B 1 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 153-0329/01 DS A Diploma Seminar A 2 Cr 0+4 2 Czech
PSP selection 153-0337/01 EOBaVP Economics of Defence, Security and Public Order 2 CrEx 2+1 4 Czech
PSP selection 153-0324/01 OCMB Property Estimation B 2 CrEx 2+1 5 Czech
PSP selection 153-0310/03 VP Public Policy 2 CrEx 2+1 5 Czech
PSP selection 153-0330/01 DS B Diploma Seminar B 2 Cr 0+6 3 Czech
PSP selection 153-0331/01 DP Diploma Thesis 2 Cr 0+0 20 Czech
PSP selection 153-0322/01 RVS Public Sector Decision-Making 2 CrEx 2+1 6 Czech
PSP selection 153-0336/01 DANTEO Taxation Theory 2 CrEx 2+0 3 Czech

PV - B-pov.vol.předm. (120304) (Choice-compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 120-0304/01 IPSE Integration Processes in World Economy CrEx 2+1 4 Czech

Předmět Integrační procesy ve světové ekonomice je určen pro:
1. ročník oboru: N6202 6202T010-00, N6202 6202T055-00
5. ročník oboru: M6202 6202T027-00

PV - B-pov.vol.předm. (120333) (Choice-compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 120-0333/01 EPGS Ethical Issues of the Global Society Cr 1+1 2 Czech

Předmět Etické problémy globální společnosti je určen pro:
1. a 2. ročník oboru: N6202 6210T004-00
2. ročník oboru: N6202 6202T055-00
4. a 5. ročník oboru: M6202 6210T004-01
5. ročník oboru: M6202 6202T027-00

PV - B-pov.vol.předm. (156314) (Choice-compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 156-0314/01 HP ČR Economic Policy of the Czech Republic CrEx 2+1 3 Czech

Předmět Hospodářská politika ČR je určen pro:
1. ročník oboru: N6202 6210T004-00
2. ročník oborů: N6202 6202T055-00, N6208 6208T020-00

PV - C-vol.předm. (163999) (Choice-compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection PSP selection 163-0999/01 ESSI Exchange Study Seminar I CrEx 2+0 10 Czech

PV - B-pov.vol.předm. (117304) (Choice-compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 117-0304/01 ÚPC PC Accounting Cr 0+2 2 Czech

Předmět je určen pro:
3. ročník oboru B6208, 6208R020-02
2. ročník oboru N6202, 6202T055-00