Studijní plán – EKF / N6202 / 6202T055 / - / N / P / Ostrava / cs

Akademický rok2006/2007Studijní programN6202 – Hospodářská politika a správa
FakultaEkonomická fakultaStudijní obor6202T055 – Veřejná ekonomika a správa
Typ studianavazující magisterskéSpecializace
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

1. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 153-0323/01 ESZ Ekonomika sociálního zabezpečení 1 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 153-0325/02 EKZD Ekonomika zdravotnictví 1 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 114-0303/01 MAEB Makroekonomie B 1 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 151-0335/01 ME 335 Matematika v ekonomii 1 Za 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 153-0318/01 Veřejná ekonomika a správa B 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 153-0320/02 VF B Veřejné finance B 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 120-0333/01 EPGS Etické problémy globální společnosti 1 Za 1+1 2 čeština
Výběr v OSP 156-0314/02 HP ČR Hospodářská politika ČR 1 ZaZk 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 120-0304/01 IPSE Integrační procesy ve světové ekonomice 1 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 118-0321/04 MRO Management regionů a obcí 1 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 114-0315/01 MEV Metodologie ekonomické vědy 1 ZaZk 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 114-0314/02 ME Mezinárodní ekonomie 1 ZaZk 2+0 2 čeština
Výběr v OSP 114-0322/03 MF Mezinárodní finance 1 ZaZk 2+0 2 čeština
Výběr v OSP 167-0304/01 NFVveVS Nové formy vzdělávání ve veřejné správě 1 Za 2+2 4 čeština

2. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 153-0336/01 DANTEO Daňové teorie 1 ZaZk 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 153-0326/01 EBaTI Ekonomika bydlení a technické infrastruktury 1 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 153-0327/01 EVZK Ekonomika vzdělání a kultury 1 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 114-0302/01 Mikro B Mikroekonomie B 1 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 153-0322/02 RVS Rozhodování ve veřejném sektoru 1 ZaZk 2+1 5 čeština
Výběr v OSP 153-0305/01 SPEU Sociální politika v zemích EU 1 ZaZk 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 153-0328/02 SS Speciální seminář 1 Za 0+2 3 čeština
Výběr v OSP 151-0334/01 Stat B Statistika B 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 151-0534/01 Stcs B Statistika B 1 ZaZk 2+2 5 angličtina
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 118-0324/01 EARP Ekologické aspekty rozhodování podniků 1 ZaZk 2+0 2 čeština
Výběr v OSP 156-0311/04 HP B Hospodářská politika B 1 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 156-0319/02 KHP Komparace hospodářských politik 1 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 114-0311/01 MMV Mezinárodní měnové vztahy 1 ZaZk 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 114-0311/02 MMV Mezinárodní měnové vztahy 1 Za 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 155-0358/01 PrGIS Práce s GIS 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 156-0315/01 ETPEU Trh práce EU 1 ZaZk 2+0 2 čeština
Výběr v OSP 117-0304/01 ÚPC Účetnictví na PC 1 Za 0+2 2 čeština

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 153-0329/01 DS A Diplomový seminář A 2 Za 0+4 2 čeština
Výběr v OSP 153-0337/01 EOBaVP Ekonomika obrany, bezpečnosti a veřejného pořádku 2 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 153-0324/01 OCMB Oceňování majetku B 2 ZaZk 2+1 5 čeština
Výběr v OSP 153-0322/02 RVS Rozhodování ve veřejném sektoru 2 ZaZk 2+1 5 čeština
Výběr v OSP 153-0310/03 VP Veřejná politika 2 ZaZk 2+1 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 114-0314/01 ME Mezinárodní ekonomie 2 ZaZk 2+1 3 čeština

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 153-0331/01 DP Diplomová práce 2 Za 0+0 20 čeština
Výběr v OSP 153-0330/01 DS B Diplomový seminář B 2 Za 0+6 3 čeština
Výběr v OSP 153-0338/01 OS Odborný seminář 2 Za 0+4 5 čeština