Studijní plán – EKF / N6202 / 6210T004 / 00 / N / P / Ostrava / cs

Akademický rok2008/2009Studijní programN6202 – Hospodářská politika a správa
FakultaEkonomická fakultaStudijní obor6210T004 – Eurospráva
Typ studianavazující magisterskéSpecializace00 – Eurospráva
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

1. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 118-0323/01 EPEU Environmentální politika EU 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 114-0303/01 MAEB Makroekonomie B 1 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 151-0335/01 ME 335 Matematika v ekonomii 1 Za 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 120-0316/01 MP EU Měnová politika EU 1 ZaZk 2+1 5 čeština
Výběr v OSP 120-0303/01 TIP Teorie integračních procesů 1 ZaZk 2+1 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 154-0304/03 BaKT Bankovnictví a kapitálové trhy 1 ZaZk 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 114-0312/01 DET Dějiny ekonomických teorií 1 ZaZk 2+0 2 čeština
Výběr v OSP 120-0333/04 EPGS Etické problémy globální společnosti 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 115-0352/02 EŘLZ Evropské řízení lidských zdrojů (EŘLZ) 1 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 114-0344/01 FTP Fiskální teorie a politika 1 ZaZk 2+0 2 čeština
Výběr v OSP 118-0329/01 HPZEU Hospodaření s přírodními zdroji v EU 1 ZaZk 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 156-0314/03 HP ČR Hospodářská politika ČR 1 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 712-0971/03 F2a/I (3) Jazyk francouzský 2a,3a/I 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0975/01 F2b/I(3) Jazyk francouzský 2b,3b/I 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 156-0319/02 KHP Komparace hospodářských politik 1 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 156-0324/01 MP Monetární politika 1 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 119-0303/01 PPE Právní předpisy v ekonomice 1 Za 2+0 2 čeština
Výběr v OSP 119-0311/02 MPO Právo mezinárodního obchodu 1 ZaZk 4+0 5 čeština
Výběr v OSP 713-0002/01 ZVK Zimní výcvikový kurz 1 Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 713-0001/01 TV Tělesná výchova 1 Za 0+2 0 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 163-0999/02 ESSI Seminář ke studiu v zahraničí I Za 0+2 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 163-0998/01 ESSII Seminář ke studiu v zahraničí II Za 0+2 5 čeština

2. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 120-0344/01 HPVZ Hospodářská politika vybraných zemí 1 ZaZk 2+1 5 čeština
Výběr v OSP 120-0312/03 KONEU Konkurenceschopnost EU 1 ZaZk 2+1 5 čeština
Výběr v OSP 114-0302/01 Mikro B Mikroekonomie B 1 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 120-0320/01 SS Speciální seminář 1 Za 0+2 3 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 713-0001/01 TV Tělesná výchova 1 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 118-0339/01 DEMOG Demografie 1 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 118-0309/01 EPOK Ekologická politika obcí a krajů 1 ZaZk 1+2 3 čeština
Výběr v OSP 153-0308/01 HKO Hospodaření krajů a obcí 1 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 156-0311/02 HP B Hospodářská politika B 1 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 712-0972/01 F2a/II (3) Jazyk francouzský 2a,3a/II 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0976/01 F2b/II(3) Jazyk francouzský 2b,3b/II 1 ZaZk 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 713-0003/01 LVK Letní výcvikový kurz 1 Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 115-0311/01 MD Manažerské dovednosti 1 ZaZk 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 114-0314/02 ME Mezinárodní ekonomie 1 ZaZk 2+0 2 čeština
Výběr v OSP 114-0311/02 MMV Mezinárodní měnové vztahy 1 Za 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 117-0331/02 MUS Mezinárodní účetní standardy 1 ZaZk 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 156-0335/01 MPOE Monetární politika otevřené ekonomiky 1 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 115-0304/01 OBCHJ Obchodní jednání 1 Za 1+1 3 čeština
Výběr v OSP 120-0337/01 PRG EU Programování strukturální pomoci v EU 1 ZaZk 2+1 5 čeština
Výběr v OSP 120-0337/02 PRG EU Programování strukturální pomoci v EU 1 ZaZk 2+1 5 angličtina
Výběr v OSP 153-0305/01 SPEU Sociální politika v zemích EU 1 ZaZk 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 151-0334/01 Stat B Statistika B 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 151-0334/02 Stat B Statistika B 1 ZaZk 2+2 5 angličtina
Výběr v OSP 156-0315/01 ETPEU Trh práce EU 1 ZaZk 2+0 2 čeština
Výběr v OSP 156-0316/02 ZOP Zahraničně-obchodní politika 1 ZaZk 2+0 3 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 163-0999/02 ESSI Seminář ke studiu v zahraničí I Za 0+2 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 163-0998/01 ESSII Seminář ke studiu v zahraničí II Za 0+2 5 čeština

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 120-0324/02 DS A Diplomový seminář A 2 Za 0+4 2 čeština
Výběr v OSP 120-0301/03 EU B Evropská unie B 2 ZaZk 2+1 5 čeština
Výběr v OSP 120-0332/01 GMO Globalizace a mezinárodní organizace 2 ZaZk 2+1 5 čeština
Výběr v OSP 120-0340/01 Neučí se Řízení rozvojových projektů v EU B 2 ZaZk 2+1 5 čeština
Výběr v OSP 120-0314/01 SOPEU Společná obchodní politika EU 2 ZaZk 2+1 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 154-0304/03 BaKT Bankovnictví a kapitálové trhy 2 ZaZk 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 120-0333/04 EPGS Etické problémy globální společnosti 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 115-0352/02 EŘLZ Evropské řízení lidských zdrojů (EŘLZ) 2 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 118-0329/01 HPZEU Hospodaření s přírodními zdroji v EU 2 ZaZk 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 156-0314/03 HP ČR Hospodářská politika ČR 2 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 712-0971/03 F2a/I (3) Jazyk francouzský 2a,3a/I 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0975/01 F2b/I(3) Jazyk francouzský 2b,3b/I 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 156-0319/02 KHP Komparace hospodářských politik 2 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 114-0322/01 MF Mezinárodní finance 2 ZaZk 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 116-0317/01 MM Mezinárodní marketing 2 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 156-0324/01 MP Monetární politika 2 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 119-0303/01 PPE Právní předpisy v ekonomice 2 Za 2+0 2 čeština
Výběr v OSP 119-0311/02 MPO Právo mezinárodního obchodu 2 ZaZk 4+0 5 čeština
Výběr v OSP 713-0001/01 TV Tělesná výchova 2 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 713-0002/01 ZVK Zimní výcvikový kurz 2 Za 0+1 t 0 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 163-0999/02 ESSI Seminář ke studiu v zahraničí I Za 0+2 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 163-0998/01 ESSII Seminář ke studiu v zahraničí II Za 0+2 5 čeština

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 120-0326/01 DP Diplomová práce 2 Za 0+20 20 čeština
Výběr v OSP 120-0325/02 DS B Diplomový seminář B 2 Za 0+6 3 čeština
Výběr v OSP 120-0317/01 AOEI Odborný seminář Aktuální otázky evropské integrace 2 Za 0+4 5 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 163-0999/02 ESSI Seminář ke studiu v zahraničí I Za 0+2 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 163-0998/01 ESSII Seminář ke studiu v zahraničí II Za 0+2 5 čeština