Studijní plán – EKF / N6208 / 6208T020 / 00 / N / P / Ostrava / cs

Akademický rok2006/2007Studijní programN6208 – Ekonomika a management
FakultaEkonomická fakultaStudijní obor6208T020 – Ekonomika podniku
Typ studianavazující magisterskéSpecializace00 – Ekonomika podniku
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

1. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 152-0341/02 MDGTPA Manažerská diagnostika a terapeutika podniku A 1 Za 1+1 3 čeština
Výběr v OSP 114-0302/01 Mikro B Mikroekonomie B 1 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 152-0315/02 ŘSS Řízení a správa společností 1 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 151-0334/01 Stat B Statistika B 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 151-0534/01 Stcs B Statistika B 1 ZaZk 2+2 5 angličtina
Výběr v OSP 152-0353/02 SRP_A Strategie a rozvoj podniku A 1 Za 2+0 3 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 154-0304/03 BaKT Bankovnictví a kapitálové trhy 1 ZaZk 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 115-0352/02 EŘLZ Evropské řízení lidských zdrojů (EŘLZ) 1 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 155-0355/01 IS Informační systémy 1 ZaZk 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 154-0310/04 KB Komerční bankovnictví 1 ZaZk 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 152-0305/01 Krizové řízení 1 ZaZk 2+0 2 čeština
Výběr v OSP 115-0305/01 MMT Manažerské metody a techniky 1 ZaZk 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 116-0302/01 MVA Marketingový výzkum A 1 Za 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 116-0317/01 MM Mezinárodní marketing 1 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 117-0302/02 Mezinárodní účetnictví 1 ZaZk 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 167-0305/01 NMV P Nové metody podnikového vzdělávání 1 Za 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 119-0311/01 MPO Právo mezinárodního obchodu 1 ZaZk 4+0 4 čeština

2. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 114-0303/01 MAEB Makroekonomie B 1 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 152-0361/02 MDGTPB Manažerská diagnostika a terapeutika podniku B 1 ZaZk 1+1 3 čeština
Výběr v OSP 152-0361/03 MDGTPB Manažerská diagnostika a terapeutika podniku B 1 ZaZk 1+1 4 čeština
Výběr v OSP 152-0346/01 MSH Manažerská simulační hra 1 ZaZk 2+2 6 čeština
Výběr v OSP 151-0335/01 ME 335 Matematika v ekonomii 1 Za 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 152-0342/01 RP-A Rozvoj podnikání A 1 ZaZk 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 152-0320/02 ŘJ B Řízení jakosti B 1 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 152-0345/01 Specsem P Speciální seminář 1 Za 0+2 3 čeština
Výběr v OSP 152-0354/01 SRP_B Strategie a rozvoj podniku B 1 ZaZk 2+1 4 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 116-0315/02 BM Business Marketing 1 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 119-0305/01 FP Finanční právo 1 ZaZk 2+0 2 čeština
Výběr v OSP 157-0311/01 MRM Metody rozhodování managera 1 Za 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 115-0304/03 OBCHJ Obchodní jednání 1 Za 1+1 3 čeština
Výběr v OSP 115-0355/01 PERČIN Personální činnosti 1 ZaZk 1+1 2 čeština
Výběr v OSP 157-0308/01 PPŘ Principy projektového řízení 1 ZaZk 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 117-0310/03 ÚOS Účetnictví obchodních společností 1 ZaZk 3+0 4 čeština
Výběr v OSP 151-0307/02 VKMM Vícekriteriální metody pro manažery 1 Za 1+2 3 čeština

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 152-0348/01 DipSem A Diplomový seminář A 2 Za 0+4 2 čeština
Výběr v OSP 152-0347/01 IPM Inovační a procesní management 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 152-0351/01 LOG B Logistika B 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 157-0318/01 PMM Podnikatelské modely a modelování 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 152-0352/01 PMP-B-P Poradenství pro manažery a podnikatele B 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 152-0343/01 RP-B Rozvoj podnikání B 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 117-0321/02 AU Audit v účetnictví 2 Za 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 153-0309/01 XXX Daně v EU 2 ZaZk 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 156-0314/02 HP ČR Hospodářská politika ČR 2 ZaZk 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 120-0305/01 HP EU Hospodářská politika EU 2 ZaZk 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 115-0303/01 PODET Podnikatelská etika 2 ZaZk 1+2 4 čeština
Výběr v OSP 119-0332/01 PFT Právo finančního trhu 2 ZaZk 2+0 3 čeština

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 152-0350/01 DipPra-P Diplomová práce 2 Za 0+20 20 čeština
Výběr v OSP 152-0349/01 DipSem B Diplomový seminář B 2 Za 0+6 3 čeština
Výběr v OSP 152-0362/01 OdbSem-P Odborný seminář 2 Za 0+4 5 čeština