Studijní plán – EKF / N6208 / 6208T037 / - / N / P / Ostrava / cs

Akademický rok2006/2007Studijní programN6208 – Ekonomika a management
FakultaEkonomická fakultaStudijní obor6208T037 – Management
Typ studianavazující magisterskéSpecializace
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlesemestru
P - Statistika B - Statistics B (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 151-0334/01 Stat B Statistika B 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 151-0534/01 Stcs B Statistika B 1 ZaZk 2+2 5 angličtina

PV - Management - navazující (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 154-0304/03 BaKT Bankovnictví a kapitálové trhy 1 ZaZk 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 154-0308/02 DS ČR Daňová soustava v ČR 1 ZaZk 3+0 4 čeština
Výběr v OSP 118-0323/01 EPEU Environmentální politika EU 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 116-0317/01 MM Mezinárodní marketing 1 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 156-0305/01 PZ Politika zaměstnanosti 1 ZaZk 2+0 2 čeština
Výběr v OSP 119-0311/01 MPO Právo mezinárodního obchodu 1 ZaZk 4+0 4 čeština
Výběr v OSP 152-0315/02 ŘSS Řízení a správa společností 1 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 155-0355/01 IS Informační systémy 1 ZaZk 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 115-0359/01 MOTM Motivační management 1 ZaZk 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 115-0304/03 OBCHJ Obchodní jednání 1 Za 1+1 3 čeština
Výběr v OSP 116-0318/02 OOZ Obchodní operace se zahraničím 1 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 115-0355/01 PERČIN Personální činnosti 1 ZaZk 1+1 2 čeština
Výběr v OSP 119-0302/01 PRAC Pracovní právo 1 ZaZk 2+0 2 čeština
Výběr v OSP 153-0305/01 SPEU Sociální politika v zemích EU 1 ZaZk 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 156-0315/01 ETPEU Trh práce EU 1 ZaZk 2+0 2 čeština
Výběr v OSP 151-0307/01 VKMM Vícekriteriální metody pro manažery 1 Za 1+2 3 čeština
Výběr v OSP 117-0321/02 AU Audit v účetnictví 2 Za 2+0 3 čeština

P - Management - navazující (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 115-0364/02 ESPSJŘ Ekonomický systém podnikatelského subjektu a jeho řízení 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 115-0352/02 EŘLZ Evropské řízení lidských zdrojů (EŘLZ) 1 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 152-0340/01 LMŘJ Logistický management a řízení jakosti 1 ZaZk 3+1 4 čeština
Výběr v OSP 114-0302/01 Mikro B Mikroekonomie B 1 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 115-0348/01 PŘKPS Prevence a řízení krize podnikatelského subjektu 1 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 115-0361/01 STRMG Strategický management 1 ZaZk 3+1 4 čeština
Výběr v OSP 115-0365/02 AEEŘPPS Analýza efektu ekon. a řídících procesů v podn. subjektech 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 114-0303/01 MAEB Makroekonomie B 1 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 115-0363/01 MPIM Manažerská psychologie a interkulturální management 1 ZaZk 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 151-0335/01 ME 335 Matematika v ekonomii 1 Za 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 115-0362/03 ORGCH Organizační chování 1 ZaZk 3+0 4 čeština
Výběr v OSP 115-0360/02 SPECSEM Speciální seminář 1 Za 0+3 3 čeština
Výběr v OSP 115-0369/01 DPSA Diplomový seminář A 2 Za 0+4 2 čeština
Výběr v OSP 120-0305/01 HP EU Hospodářská politika EU 2 ZaZk 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 115-0303/01 PODET Podnikatelská etika 2 ZaZk 1+2 4 čeština
Výběr v OSP 115-0368/01 PP Podnikatelské plánování 2 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 115-0358/02 RK Rozvoj kariéry 2 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 115-0367/02 TM Trendy managementu v 21. století 2 ZaZk 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 115-0371/01 DP Diplomová práce 2 Za 0+10 20 čeština
Výběr v OSP 115-0370/01 DPSB Diplomový seminář B 2 Za 0+6 3 čeština
Výběr v OSP 115-0372/01 ODBS Odborný seminář 2 Za 0+4 5 čeština