Study plan – EKF / N6208 / 6208T101 / - / N / P / Ostrava / cs

Academic year2008/2009Study programmeN6208 – Economics and Management
FacultyFaculty of EconomicsField of study6208T101 – Sports Management
Type of studyFollow-up MasterSpecialization
Form of studyFull-timeLanguage of instructionCzech
Tutorial centreOstrava
Sort according tosemester
P - N-1-Sport-PV (Compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 115-0364/03 ESPSJŘ Economic System of Enterprise and its Management 1 CrEx 3+2 4 Czech
PSP selection 713-0254/01 PEES Ethics of Sports Professionals and Sports Ethics 1 Cr 2+0 3 Czech
PSP selection 154-0359/01 FMSI Financial Management in Sport Institutions 1 CrEx 2+0 3 Czech
PSP selection 115-0305/01 MMT Management Methods and Techniques 1 CrEx 2+1 3 Czech
PSP selection 114-0302/01 Mikro B Microeconomics B - Intermediate Microeconomics 1 CrEx 2+1 4 Czech
PSP selection 115-0361/02 STRMG Strategic Management 1 CrEx 3+2 4 Czech
PSP selection 713-0255/01 KDMS Communication Skills of Managers in Sport 1 CrEx 1+1 3 Czech
PSP selection 116-0319/01 EM E-marketing 1 CrEx 2+1 3 Czech
PSP selection 114-0303/01 MAEB Macroeconomics B 1 CrEx 2+1 4 Czech
PSP selection 151-0335/01 ME 335 Mathematics in Economics 1 Cr 2+2 5 Czech
PSP selection 115-0362/03 ORGCH Organizational Behavior 1 CrEx 3+0 4 Czech
PSP selection 713-0259/01 SS Special Seminar 1 Cr 0+2 3 Czech

PV - Alternativa:151334-Statistika B-ZS (Choice-compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 151-0334/01 Stat B Statistics B 1 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 151-0334/02 Stat B Statistics B 1 CrEx 2+2 5 English

Alternativa: Jedná se o POVINNÝ předmět, je nutné si vybrat mezi českou a
anglickou verzí.
01-česká verze, 02-anglická verze

PV - N-1-Sport-PVV (Choice-compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 117-0310/03 ÚOS Accounting of Business Companies 1 CrEx 3+0 4 Czech
PSP selection 116-0320/02 SCH Consumer Behaviour 1 CrEx 2+1 4 Czech
PSP selection 115-0352/02 EŘLZ European Human Resource Management (HRM) 1 CrEx 2+1 4 Czech
PSP selection 119-0311/01 MPO Law of International Trade 1 CrEx 4+0 4 Czech
PSP selection 115-0348/01 PŘKPS Prevention and Crisis Control in Companies 1 CrEx 2+1 4 Czech
PSP selection 713-0256/01 VSJ Selective Sport J 1 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 115-0304/01 OBCHJ Commercial Dealing 1 Cr 1+1 3 Czech
PSP selection 157-0311/01 MRM Decision Making Methods 1 Cr 2+1 3 Czech
PSP selection 116-0318/02 OOZ Foreign Trade Operations 1 CrEx 2+1 4 Czech
PSP selection 155-0355/01 IS Information Systems 1 CrEx 2+1 3 Czech
PSP selection 115-0359/02 MOTM Management Motivation 1 CrEx 1+1 3 Czech
PSP selection 115-0355/01 PERČIN Personnel Activities 1 CrEx 1+1 2 Czech
PSP selection 116-0324/01 RMO Retail Management 1 CrEx 2+1 3 Czech
PSP selection 713-0257/01 VSK Selective Sport K 1 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 154-0351/01 OSIM Sport Institutions and Property Valuation 1 CrEx 2+0 3 Czech

P - N-2-Sport-PV (Compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 115-0303/01 PODET Business Ethics 2 CrEx 1+2 4 Czech
PSP selection 713-0260/01 DSA Diploma seminar A 2 Cr 0+4 2 Czech
PSP selection 120-0305/01 HP EU Economic Policy of the European Union 2 CrEx 2+0 3 Czech
PSP selection 116-0303/02 MS Services Marketing 2 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 713-0265/01 EKS Sports Economics 2 CrEx 2+1 3 Czech
PSP selection 115-0367/02 TM Trends of Management in the 21st Century 2 CrEx 2+0 3 Czech
PSP selection 713-0261/01 DSB Diploma Seminar B 2 Cr 0+6 3 Czech
PSP selection 713-0262/01 DP Diploma Thesis 2 Cr 0+0 20 Czech
PSP selection 713-0263/01 OS Special Seminar 2 Cr 0+4 5 Czech

PV - N-2-Sport-PV+PVV (Choice-compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 154-0304/03 BaKT Banking and Capital Markets 2 CrEx 2+0 3 Czech
PSP selection 157-0318/01 PMM Business Models and Modelling 2 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 116-0310/01 OP Business Venture 2 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 713-0264/02 NDS History of Sports 2 Ex 2+1 2 Czech
PSP selection 119-0303/02 PPE Legal Regulation in Economy 2 Cr 2+0 3 Czech
PSP selection 152-0316/01 PMP A Management Consulting A 2 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 713-0258/02 VSL Selective Sport L 2 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 152-0309/01 MSP-P Small and Medium-sized Enterprises 2 CrEx 2+2 4 Czech
713-0264/01 NDS History of Sports 2 Cr 0+2 2 Czech
713-0258/01 VSL Selective Sport L 2 CrEx 0+2 2 Czech
PSP selection 155-0341/01 ZPD Business Document Processing on PC 2 Cr 0+2 2 Czech

V - Zahraničí - 2 etapa (Optional)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection PSP selection 163-0999/02 ESSI Exchange Study Seminar I Cr 0+2 10 Czech
PSP selection PSP selection 163-0998/01 ESSII Exchange Study Seminar II Cr 0+2 5 Czech

Tyto předměty se NEVOLÍ - jen pro potřeby studijního oddělení.