Studijní plán – EKF / P6202 / 6202V055 / - / D / K / Ostrava / cs

Akademický rok2006/2007Studijní programP6202 – Hospodářská politika a správa
FakultaEkonomická fakultaStudijní obor6202V055 – Veřejná ekonomika a správa
Typ studiadoktorskéSpecializace
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
PV - Veřejná ekonomika a správa (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 153-0964/01 ED Ekonomie daní ZaZk 25 h/s+20 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 114-0908/01 EU-INT Politické a sociální problémy evropské integrace ZaZk 45 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 153-0941/01 PAR Prostorové aspekty ekonomického rozvoje ZaZk 25 h/s+20 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 153-0968/01 SHA Sociálně hospodářská analýza ZaZk 25 h/s+20 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 153-0939/01 TOM Teorie oceňování majetku ZaZk 25 h/s+20 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 153-0940/01 VPO Veřejná politika ZaZk 25 h/s+20 h/s 10 čeština

P - Veřejná ekonomika a správa (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 114-0900/01 ECO Ekonomie 1 ZaZk 35 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0191/01 A-Dr. Jazyk anglický Dr. ZaZk 0 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0991/01 F-Dr. Jazyk francouzský Dr. ZaZk 0 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0391/01 N-Dr. Jazyk německý Dr. ZaZk 0 h/s+0 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0591/01 R-Dr. Jazyk ruský Dr. ZaZk 0 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0791/01 Š-Dr. Jazyk španělský Dr. ZaZk 0 h/s+0 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 157-0901/01 KMEA Kvantitativní metody ekonomické analýzy ZaZk 36 h/s+24 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 153-0938/01 TVE Teorie veřejné ekonomiky a veřejné správy ZaZk 70 h/s+90 h/s 20 čeština

V - Veřejná ekonomika a správa (volitelný odborný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 153-0942/01 EPMaK Ekonomie provozu města a kraje ZaZk 10 h/s+0 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 153-0943/01 EVS Ekonomika veřejného sektoru ZaZk 10 h/s+0 h/s 10 čeština