Study plan – EKF / B6209 / - / - / B / P / Ostrava / cs

Academic year2008/2009Study programmeB6209 - Systems Engineering and Informatics
FacultyFaculty of EconomicsField of study -
Type of studyBachelorSpecialization -
Form of studyFull-timeLanguage of instructionCzech
Tutorial centreOstrava
Sort according tosemester
P - BC-1-SII (Compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 152-0300/01 PE-A Business Administration A 1 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 120-0300/06 EU A European Union A 1 CrEx 2+1 4 Czech
PSP selection 155-0300/01 INF A Informatics A 1 Cr 1+2 4 Czech
PSP selection 155-0371/01 IAI Information and Internet 1 Cr 1+2 2 Czech
PSP selection 114-0301/01 Makro A Macroeconomics A 1 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 151-0300/01 Mat A Mathematics A 1 Cr 1+2 4 Czech
PSP selection 713-0012/01 TVA Physical Education A 1 Cr 0+2 1 Czech
PSP selection 154-0300/01 FIN Finance 1 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 155-0301/01 INFB Informatics B 1 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 115-0300/01 MANAG Management A 1 CrEx 2+1 4 Czech
PSP selection 151-0301/01 Mat B Mathematics B 1 CrEx 1+2 4 Czech
PSP selection 114-0300/01 Mikro A Microeconomics A 1 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 713-0013/01 TVB Physical Education B 1 Cr 0+2 1 Czech

PV - Alternativa:151303-Statistika A - LS (Choice-compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 151-0303/01 Stat A Statistics A 1 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 151-0303/02 Stat A Statistics A 1 CrEx 2+2 5 English

Alternativa: Jedná se o POVINNÝ předmět, je nutné si vybrat mezi českou a
anglickou verzí.
01-česká verze, 02-anglická verze

P - BC-1-Jazyk-1.ročník (Choice-compulsory)Min. kreditů: 1Min. předmětů: 1
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 712-0118/03 A1/I-EkF English Language 1/I EkF 1 Cr 0+3 3 Czech
PSP selection 712-0918/02 F1/I French Language 1/I EkF 1 Cr 0+3 3 Czech
PSP selection 712-0318/03 N1/I German Language 1/I EkF 1 Cr 0+3 3 Czech
PSP selection 712-0518/02 R1/I Russian Language 1/I EkF 1 Cr 0+3 3 Czech
PSP selection 712-0718/02 Š 1/I Spanish Language 1/I EkF 1 Cr 0+3 3 Czech
712-0118/01 A1/I-EkF English Language 1/I EkF 1 CrEx 0+3 3 Czech
712-0918/01 F1/I French Language 1/I EkF 1 CrEx 0+3 3 Czech
712-0318/01 N1/I German Language 1/I EkF 1 CrEx 0+3 3 Czech
712-0518/01 R1/I Russian Language 1/I EkF 1 CrEx 0+3 3 Czech
712-0718/01 Š 1/I Spanish Language 1/I EkF 1 CrEx 0+3 3 Czech
PSP selection 712-0119/01 A1/I-EkF English Language 1/II EkF 1 CrEx 0+3 3 Czech
PSP selection 712-0919/01 F1/II French Language 1/II EkF 1 CrEx 0+3 3 Czech
PSP selection 712-0319/01 N1/II German Language 1/II EkF 1 CrEx 0+3 3 Czech
PSP selection 712-0519/01 R1/II Russian Language 1/I EkF 1 CrEx 0+3 3 Czech
PSP selection 712-0719/01 Š 1/II Spanish Language 1/II EkF 1 CrEx 0+3 3 Czech

Nutno si vybrat stejný Cizí jazyk za zimní i letní semestr.