Studijní plán – FBI / N3908 / 3908T006 / - / N / K / Praha / cs

Akademický rok2007/2008Studijní programN3908 – Požární ochrana a průmyslová bezpečnost
FakultaFakulta bezpečnostního inženýrstvíStudijní obor3908T006 – Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu
Typ studianavazující magisterskéSpecializace
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoPraha
Setřídit podlebloku

1. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 619-0809/02 FCHKE Fyzikální chemie a kinetika explozí 1 ZaZk 14 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 714-0015/02 IM Inženýrská matematika 1 ZaZk 14 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 030-0067/02 VOBJ Větrání objektů 1 ZaZk 14 h/s+0 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 030-0002/02 KS Komunikační systémy v PO 1 KlZap 14 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 545-0307/05 MNG Management 1 KlZap 6 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 615-0012/01 StŠ Stanovení škodlivin 1 KlZap 14 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 548-0039/04 GISPO Systémy GIS v PO 1 ZaZk 4 h/s+10 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 229-0154/03 TZB Technická zařízení budov 1 ZaZk 14+0 5 čeština
Výběr v OSP 030-0003/02 ZMU Zdolávání mimořádných událostí 1 ZaZk 14 h/s+0 5 čeština

2. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 040-0039/04 ANPaV Analýza nebezpečí požárů a výbuchů 1 ZaZk 14 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 030-0001/02 dyn Dynamika požáru 1 ZaZk 14 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 516-0716/01 IF Inženýrská fyzika 1 ZaZk 14 h/s+0 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 030-0063/02 DSK Dimenzování stavebních konstrukcí 1 ZaZk 14 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 714-0087/02 NM Numerické metody 1 ZaZk 14 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 040-0015/03 PP Protivýbuchová prevence 1 ZaZk 14 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 339-0516/01 PPFBI Pružnost a pevnost pro FBI 1 ZaZk 14 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 030-0006/02 SBS Spolehlivost bezpečnostních systémů 1 ZaZk 14 h/s+0 5 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 639-0823/01 TQM Totální management jakosti 1 ZaZk 14 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 040-0027/03 TNLaO Transport nebezpečných látek a odpadů 1 ZaZk 14 h/s+0 5 čeština

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 040-0021/03 PHaN Prevence havárií a nehod 2 ZaZk 14 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 030-0010/02 PStH Případové studie 2 ZaZk 14 h/s+0 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 338-0720/02 NumModPo Numerické modelování šíření škodlivin a požáru 2 ZaZk 14 h/s+0 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 030-0005/02 OSK Odolnost stavebních konstrukcí 2 KlZap 14 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 030-0066/02 OOIII Ochrana obyvatelstva III. 2 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 030-0014/02 PrPO Projektování v PO 2 KlZap 14 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 040-0034/04 PBK Psychologie bezpečnosti a katastrof 2 KlZap 14 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 030-0013/02 SMMP Software pro matematické modelování požáru 2 KlZap 14 h/s+0 5 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 030-0012/02 NP Nouzové přežití 2 KlZap 12 h/s+0 3 čeština

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 030-0011/02 SDP Seminář k diplomové práci 2 Za 0 t+1 t 30 čeština