Studijní plán – FEI / P2612 / 2601V013 / - / D / K / Ostrava / cs

Akademický rok2008/2009Studijní programP2612 - Elektrotechnika a informatika
FakultaFakulta elektrotechniky a informatikyStudijní obor2601V013 - Telekomunikační technika
Typ studiadoktorskéSpecializace -
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
PV - Cizí jazyk (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0191/01 A-Dr. Jazyk anglický Dr. ZaZk 0 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0991/01 F-Dr. Jazyk francouzský Dr. ZaZk 0 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0391/01 N-Dr. Jazyk německý Dr. ZaZk 0 h/s+0 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0591/01 R-Dr. Jazyk ruský Dr. ZaZk 0 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0791/01 Š-Dr. Jazyk španělský Dr. ZaZk 0 h/s+0 h/s 10 čeština

PV - Telekomunikační technika - Ph.D., am (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 457-0909/01 MSNP Matematická statistika a náhodné procesy ZaZk 2 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 457-0913/01 MTSAR Matematická teorie spolehlivosti a analýza rizika ZaZk 2 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 457-0934/01 SEZ Spolehlivost elektronických zařízení ZaZk 2 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 457-0928/01 VSIDT Vybrané statě z integrálních a diskrét. transformací ZaZk 2 h/s+0 10 čeština

výběr jednoho předmětu z nabídky

PV - Telekomunikační technika - Ph.D. (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 454-0927/01 LNVOS Lineární a nelineární vláknové optické systémy ZaZk 30 h/s+0 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 454-0912/01 LS Logické systémy ZaZk 30 h/s+0 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 454-0928/01 OKS Optické komunikační systémy ZaZk 30 h/s+0 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 454-0913/01 OPSS Optické přenosové systémy a sítě ZaZk 30 h/s+0 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 454-0914/01 OPT Optoelektronika ZaZk 30 h/s+0 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 454-0909/01 ŠDSIS Širokopásmové digitální sítě s integrovanými službami ZaZk 30 h/s+0 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 454-0911/01 TŘS Telekomunikační řídicí sítě ZaZk 30 h/s+0 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 454-0908/01 TSS Telekomunikační sítě a služby ZaZk 30 h/s+0 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 454-0910/01 TPZ Teorie provozního zatížení ZaZk 30 h/s+0 h/s 10 čeština

výběr tří předmětů z nabídky

V - Telekomunikační technika - Ph.D. (volitelný odborný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 450-0905/01 MDPS Měření na digitálních přenosových systémech ZaZk 0 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 456-0911/01 NS Neuronové sítě ZaZk 2 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 456-0909/01 PS Petriho sítě ZaZk 2 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 456-0910/01 UI Umělá inteligence ZaZk 2 h/s+0 10 čeština

výběr tří předmětů z nabídky

P - Telekomunikační technika (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 402-0901/01 DS I. Disertační seminář I. ZaZk 0 h/s+0 h/s 15 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 402-0902/01 DS II. Disertační seminář II. ZaZk 0 h/s+0 h/s 15 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 402-0903/01 DS III. Disertační seminář III. ZaZk 0 h/s+0 h/s 20 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 402-0904/01 DS IV. Disertační seminář IV. ZaZk 0 h/s+0 h/s 20 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 402-0906/01 DP Odevzdání disertační práce ZaZk 0 h/s+0 h/s 30 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 454-0915/01 SOZ Souhrnná odborná zkouška ZaZk 0 h/s+0 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 402-0905/01 SDZ Státní doktorská zkouška ZaZk 0 h/s+0 h/s 20 čeština

Provádí se výběr alespoň 4 předmětů z dané nabídky.