Studijní plán – FEI / P2645 / 3907V001 / - / D / K / Ostrava / cs

Akademický rok2008/2009Studijní programP2645 – Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika
FakultaFakulta elektrotechniky a informatikyStudijní obor3907V001 – Elektroenergetika
Typ studiadoktorskéSpecializace
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
PV - Aplikovaná matematika (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 714-0921/01 DifG Diferenciální geometrie ZaZk 0 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 457-0905/01 ITSA Integrální transformace a spektrální analýza ZaZk 2 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 714-0926/01 IaAF Interpolace a aproximace funkcí ZaZk 0 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 457-0921/01 IM Iterační metody ZaZk 2 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 714-0925/01 PDR Klasické řešení parciálních diferenciálních rovnic ZaZk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 457-0915/01 KD Kombinatorské designy ZaZk 2 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 714-0951/01 MSAD Matematická statistika a analýza dat ZaZk 0 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 457-0909/01 MSNP Matematická statistika a náhodné procesy ZaZk 2 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 457-0907/01 MTS Matematická teorie spolehlivosti ZaZk 2 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 457-0913/01 MTSAR Matematická teorie spolehlivosti a analýza rizika ZaZk 2 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 714-0913/01 MMPJ Matematické metody v přenosových jevech ZaZk 28 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 457-0920/01 MMMKP Matematické modelování a MKP ZaZk 2 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 457-0903/01 MMPDF Matematické modelování a parcialní diferenciální rovnice ZaZk 2 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 457-0918/01 MXA Maticová analýza ZaZk 2 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 457-0904/01 MO Metody optimalizace ZaZk 2 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 457-0914/01 NPMK Nelineární problémy mechaniky kontinua ZaZk 2 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 457-0911/01 RMFPGS Rovnice matematické fyziky ZaZk 2 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 457-0934/01 SEZ Spolehlivost elektronických zařízení ZaZk 2 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 457-0906/01 SMIP Statistické metody v inženýrské praxi ZaZk 2 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 457-0925/01 TGI Teorie grafů I ZaZk 2 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 457-0926/01 TG II Teorie grafů II ZaZk 2 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 457-0924/01 TKDRS Teorie kódování ZaZk 2 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 457-0912/01 TMO Tvarová a materiálová optimalizace ZaZk 2 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 457-0935/01 SP Úvod do teorie Sobolevových prostorů ZaZk 2 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 457-0910/01 VM Variační metody ZaZk 2 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 714-0924/01 VeTeA Vektorová a tenzorová analýza ZaZk 0 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 457-0928/01 VSIDT Vybrané statě z integrálních a diskrét. transformací ZaZk 2 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 457-0901/01 VSMI Vybrané statě z matematiky I (Maticová analýza) ZaZk 2 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 457-0902/01 VSM I Vybrané statě z matematiky II ZaZk 2 h/s+0 10 čeština

PV - Elektroenergetika (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 451-0907/01 dr-APEZ Automatizace a provoz elektrotepelných zařízení ZaZk 0 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 450-0901/01 AMGP Automatizace měření - grafické programování ZaZk 2 h/s+1 h/s 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 449-0904/01 DEV Diagnostika elektrických veličin ZaZk 7 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 451-0910/01 dr-DEZ Diagnostika na elektrických zařízeních ZaZk 0 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 451-0902/01 dr-EL Elektrárny ZaZk 0 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 453-0922/01 EPR Elektrické přístroje v rozvodách a v rozvaděčích ZaZk 0 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 451-0903/01 dr-ESV Elektrické stanice a vedení ZaZk 0 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 451-0914/01 dr-ELSV Elektrické světlo ZaZk 0 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 449-0903/01 EEvD Elektroenergetika v dopravě ZaZk 0 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 451-0904/01 dr-EP Elektroenergetika v průmyslu ZaZk 0 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 451-0911/01 dr-EMC Elektromagnetická kompatibilita ZaZk 0 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 451-0906/01 dr-ETT Elektrotepelná technika ZaZk 0 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 451-0913/01 dr-EPEZ Energetické problémy elektrotepelných zařízení ZaZk 28 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 451-0915/01 dr-ME Modelování v elektroenergetice ZaZk 28 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 451-0905/01 dr-OAR Ochrany a automatiky v rozvodu ZaZk 0 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 451-0909/01 dr-PMD Počítače pro měření a diagnostiku ZaZk 0 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 451-0912/01 PEDS Projektování elektrických distribučních sítí ZaZk 0 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 451-0908/01 dr-ŘES Řízení elektrizačních soustav ZaZk 0 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 453-0903/01 SESP Spolehlivost elektrických strojů, přístrojů a pohonů ZaZk 0 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 453-0923/01 TP Technika plazmatu ZaZk 0 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 448-0901/01 VaŘE Výkonová a řídicí elektronika ZaZk 2+0 0 čeština

Provádí se výběr alespoň 3 předmětů ze skupiny povinně volitelných předmětů.

P - Elektroenergetika (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 402-0901/01 DS I. Disertační seminář I. ZaZk 0 h/s+0 h/s 15 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 402-0902/01 DS II. Disertační seminář II. ZaZk 0 h/s+0 h/s 15 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 402-0903/01 DS III. Disertační seminář III. ZaZk 0 h/s+0 h/s 20 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 402-0904/01 DS IV. Disertační seminář IV. ZaZk 0 h/s+0 h/s 20 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 402-0906/01 DP Odevzdání disertační práce ZaZk 0 h/s+0 h/s 30 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 402-0905/01 SDZ Státní doktorská zkouška ZaZk 0 h/s+0 h/s 20 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 451-0901/01 dr-TEN Teoretická elektroenergetika ZaZk 0 h/s+0 0 čeština

Provádí se výběr alespoň 3 předmětů ze skupiny povinně volitelných předmětů.

PV - Cizí jazyk (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0191/01 A-Dr. Jazyk anglický Dr. ZaZk 0 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0991/01 F-Dr. Jazyk francouzský Dr. ZaZk 0 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0391/01 N-Dr. Jazyk německý Dr. ZaZk 0 h/s+0 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0591/01 R-Dr. Jazyk ruský Dr. ZaZk 0 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0791/01 Š-Dr. Jazyk španělský Dr. ZaZk 0 h/s+0 h/s 10 čeština