Studijní plán – FBI / P3908 / - / - / D / P / Ostrava / cs

Akademický rok2008/2009Studijní programP3908 – Požární ochrana a průmyslová bezpečnost
FakultaFakulta bezpečnostního inženýrstvíStudijní obor
Typ studiadoktorskéSpecializace
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
PV - 3908V004 Doktorské studium (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 040-0907/01 AnR Analýza rizik ZaZk 28 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP 040-0903/01 BTPr Bezpečnost technologických procesů ZaZk 28 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP 030-0910/01 CBRN CBRN bezpečnost ZaZk 28 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP 030-0906/01 dyna Dynamika požáru ZaZk 28 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP 548-0915/01 GITB Geoinformační technologie a bezpečnost ZaZk 28 h/s+0 h/s 10 čeština
Výběr v OSP 338-0931/02 FBI Hydromechanika ZaZk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP 617-0930/01 CH Chemie ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP 617-0932/01 CHHLCHH Chemie hasebných látek a chemie hašení ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP 617-0938/01 CHHH Chemie hoření a hašení ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP 617-0931/01 CHHTVPH Chemie hoření a toxických vlastností produktů hoření ZaZk 2+2 10 čeština
Výběr v OSP 639-0931/01 IMS Integrované systémy řízení ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP 030-0911/01 DKR Krizové řízení ZaZk 28 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP 030-0902/01 Management rizika požárů a výbuchů ZaZk 28 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP 457-0907/01 MTS Matematická teorie spolehlivosti ZaZk 2 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP 714-0932/02 MMBI Matematické metody v bezpečnostním inženýrství ZaZk 0+10 h/s 0 čeština
Výběr v OSP 040-0908/01 MMP Měření a monitoring prostředí ZaZk 28 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP 040-0902/01 NoB Nauka o nebezpečí ZaZk 28 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP 040-0906/01 NbLP Nebezpečné látky a přípravky ZaZk 28 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP 030-0909/01 OOb Ochrana obyvatelstva ZaZk 28 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP 030-0904/01 PBZ-D Požárně bezpečnostní zařízení ZaZk 28 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP 030-0908/01 PTV Požárně technické vlastnosti materiálů ZaZk 28 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP 030-0901/01 POS Požární bezpečnost staveb a technologií ZaZk 28 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP 040-0904/01 PPTZ Protivýbuchová prevence technologických zařízení ZaZk 28 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP 030-0912/01 PK Přírodní katastrofy a jejich řešení ZaZk 28 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP 040-0909/01 PAB Psychologické aspekty bezpečnosti ZaZk 28 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP 361-0956/01 HGF Sdílení tepla v požární ochraně ZaZk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP 030-0907/01 takmu Taktika zdolávání mimořádných událostí ZaZk 28 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP 030-0903/01 TP Technické prostředky požární ochrany ZaZk 28 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP 361-0955/01 Termo Termomechanika ZaZk 25 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP 040-0901/01 TOXI Toxikologie ZaZk 28 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP 040-0905/01 VKSNČ Vliv krizových situací na člověka ZaZk 28 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP 542-0963/01 VPČ Vliv prostředí na člověka a BOZP ZaZk 20 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP 030-0905/01 ZM Základy modelování v PO ZaZk 28 h/s+0 10 čeština

PV - 3908V004 Doktorské studium (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 040-0907/01 AnR Analýza rizik ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP 040-0903/01 BTPr Bezpečnost technologických procesů ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP 030-0910/01 CBRN CBRN bezpečnost ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP 030-0906/01 dyna Dynamika požáru ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP 619-0907/01 FCHHV Fyzikální chemie hoření a výbuchu ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP 548-0915/01 GITB Geoinformační technologie a bezpečnost ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP 338-0931/02 FBI Hydromechanika ZaZk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP 617-0930/01 CH Chemie ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP 617-0932/01 CHHLCHH Chemie hasebných látek a chemie hašení ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP 617-0938/01 CHHH Chemie hoření a hašení ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP 617-0931/01 CHHTVPH Chemie hoření a toxických vlastností produktů hoření ZaZk 2+2 10 čeština
Výběr v OSP 639-0931/01 IMS Integrované systémy řízení ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP 030-0911/01 DKR Krizové řízení ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP 030-0902/01 Management rizika požárů a výbuchů ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP 457-0907/01 MTS Matematická teorie spolehlivosti ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP 714-0932/01 MMBI Matematické metody v bezpečnostním inženýrství ZaZk 0+10 h/s 0 čeština
Výběr v OSP 040-0908/01 MMP Měření a monitoring prostředí ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP 040-0902/01 NoB Nauka o nebezpečí ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP 040-0906/01 NbLP Nebezpečné látky a přípravky ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP 030-0909/01 OOb Ochrana obyvatelstva ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP 030-0904/01 PBZ-D Požárně bezpečnostní zařízení ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP 030-0908/01 PTV Požárně technické vlastnosti materiálů ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP 030-0901/01 POS Požární bezpečnost staveb a technologií ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP 040-0904/01 PPTZ Protivýbuchová prevence technologických zařízení ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP 619-0909/01 PTHPO Přenos tepla a hmoty v požární ochraně ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP 030-0912/01 PK Přírodní katastrofy a jejich řešení ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP 040-0909/01 PAB Psychologické aspekty bezpečnosti ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP 361-0956/01 HGF Sdílení tepla v požární ochraně ZaZk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP 030-0907/01 takmu Taktika zdolávání mimořádných událostí ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP 030-0903/01 TP Technické prostředky požární ochrany ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP 361-0955/01 Termo Termomechanika ZaZk 25 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP 040-0901/01 TOXI Toxikologie ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP 040-0905/01 VKSNČ Vliv krizových situací na člověka ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP 542-0963/01 VPČ Vliv prostředí na člověka a BOZP ZaZk 20 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP 030-0905/01 ZM Základy modelování v PO ZaZk 2+0 10 čeština