Studijní plán – FMT / B3909 / 3909R009 / - / B / P / Ostrava / cs

Akademický rok2008/2009Studijní programB3909 – Procesní inženýrství
FakultaFakulta materiálově-technologickáStudijní obor3909R009 – Procesní technologie recyklace odpadu
Typ studiabakalářskéSpecializace
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

5. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 615-0404/01 ACh1 Analytická chemie I 3 ZaZk 2+4 6 čeština
Výběr v OSP 617-0404/01 OMCH Organická a makromolekulární chemie 3 ZaZk 4+3 7 čeština
Výběr v OSP 637-0401/01 TPHE Teorie pyro-, hydro- a elektrometalurgie 3 ZaZk 4+3 7 čeština
Výběr v OSP 617-0406/01 ZPI Základy procesního inženýrství 3 ZaZk 3+4 7 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 617-0405/01 CHZP Chemie životního prostředí 3 ZaZk 3+0 4 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 616-0410/01 OŽP Ochrana životního prostředí v průmyslu 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 712-0130/02 UFA/I Úvod do firemní angličtiny I Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 713-0002/01 ZVK Zimní výcvikový kurz Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 713-0001/01 TV Tělesná výchova Za 0+2 0 čeština

6. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 637-0408/01 DSR Druhotné suroviny a recyklace 3 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 637-0407/01 ETK Ekotoxikologie kovů 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 617-0407/01 CHT Chemické technologie 3 ZaZk 4+2 5 čeština
Výběr v OSP 616-0402/02 NsO Nakládání s odpady 3 ZaZk 2+1 6 čeština
Výběr v OSP 637-0409/01 OS Oborový seminář 3 Za 0+4 2 čeština
Výběr v OSP 616-0401/01 PTaŽP Průmyslové technologie a životní prostředí 3 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 600-0400/02 SZZ Státní závěrečná zkouška 3 ZaZk 0+1 d 10 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 713-0001/01 TV Tělesná výchova Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 713-0003/01 LVK Letní výcvikový kurz Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 712-0137/02 UFAII Úvod do firemní angličtiny II ZaZk 0+3 2 čeština