Studijní plán – HGF / P1701 / - / - / D / P / Ostrava / cs

Akademický rok2008/2009Studijní programP1701 – Fyzika
FakultaHornicko-geologická fakultaStudijní obor
Typ studiadoktorskéSpecializace
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
P - Doktorské studium (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0944/01 AŽP Analytika životního prostředí ZaZk 20 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP 617-0905/01 ACHU Aplikovaná chemie /pro úpravnictví/ ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP 545-0491/01 ADnHD Automatizace dopravy na hlubinných dolech ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 546-0907/01 BMNS Biologické metody zpracování nerostných surovin Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP 361-0963/01 BOEV Biomasa a odpady pro energetické využití ZaZk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP 548-0907/01 DPZ Dálkový průzkum země ZaZk 2+0 0 čeština
Výběr v OSP 542-0950/01 DV Důlní větrání ZaZk 20 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP 546-0957/01 EKOd Ekologie ZaZk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP 546-0954/01 EnviInfo Environmentální informatika ZaZk 20 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP 546-0921/01 GBotD Geobotanika ZaZk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP 541-0917/01 GŽP Geochemie životního prostředí ZaZk 2+0 0 čeština
Výběr v OSP 542-0924/01 HDUL Hlubinné dobývání uhelných ložisek ZaZk 20 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP 546-0958/01 HSŽP Hodnocení stavu životního prostředí ZaZk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP 542-0956/01 HZBP Horní zákon a bezpečnostní předpisy ZaZk 20 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP 546-0904/01 HSO Hospodaření s odpady ZaZk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP 546-0945/01 ChŽP Chemie životního prostředí ZaZk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP 542-0716/01 KLD Konzervace a likvidace dolů ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 546-0932/01 KrajplanD Krajinné plánování ZaZk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP 542-0901/01 LDL Lomové dobývání ložisek ZaZk 20 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP 542-0921/01 MHHM Mechanika hornin a horského masivu ZaZk 20 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP 542-0940/01 MHaZ Mechanika hornin a zemin ZaZk 20 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP 541-0900/01 MIGG Měření v inženýrské geologii a geotechnice ZaZk 2+0 0 čeština
Výběr v OSP 542-0972/01 MPPAG Metody prognózování a prevence anomalních geomechanických jevů ZaZk 20 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP 546-0927/01 MONIT Monitorování stavu ŽP ZaZk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP 546-0922/01 NsO Nakládání s odpady ZaZk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP 542-0944/01 HGF Odpady z hornické činnosti a jejich využití ZaZk 20 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP 542-0945/01 HGF Odvodňování dolů a lomů ZaZk 20 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP 541-0905/01 PG Petrologie ZaZk 2+0 0 čeština
Výběr v OSP 542-0954/01 PD Plynodajnost a degazace ZaZk 20 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP 542-0933/01 PH Přehled hornictví ZaZk 20 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP 546-0959/01 RegKrajD Regenerace krajiny ovlivněné důlní a ostatní průmyslovou činností ZaZk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP 352-0908/01 SA Systémová analýza ZaZk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP 542-0913/01 THUK Technologie hrubé a ušlechtilé kamenické výroby ZaZk 20 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP 542-0949/01 TRO Technologie recyklace odpadů ZaZk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP 541-0974/01 TS Technologie silikátů ZaZk 2+0 0 čeština
Výběr v OSP 352-0903/01 TAŘ Teorie automatického řízení ZaZk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP 541-0993/01 UGF Užitá geofyzika ZaZk 2+0 0 čeština
Výběr v OSP 544-0910/01 VPOŽP Vlivy poddolování a ochrana životního prostředí v hornické krajině ZaZk 1+0 0 čeština
Výběr v OSP 352-0901/01 VSzMI Vybrané statě z matematiky I ZaZk 25 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP 542-0902/01 ZLCR Zahlazení lomové činnosti a rekultivace ZaZk 20 h/s+0 0 čeština

určeno pro studenty prezenční formy

P - Cizí jazyk (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-0191/01 A-Dr. Jazyk anglický Dr. ZaZk 0+0 10 čeština
Výběr v OSP 712-0991/01 F-Dr. Jazyk francouzský Dr. ZaZk 0+0 10 čeština
Výběr v OSP 712-0391/01 N-Dr. Jazyk německý Dr. ZaZk 0 h/s+0 h/s 10 čeština
Výběr v OSP 712-0591/01 R-Dr. Jazyk ruský Dr. ZaZk 0+0 10 čeština

Aplikovaná fyzika (volitelný odborný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 516-0901/01 AKUDE Akustická a ultrazvuková defektoskopie ZaZk 45 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 516-0948/01 ADM Akustické a diagnostické metody v technické praxi Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 516-0942/01 AMTVN Aplikovaný magnetizmus tenkých vrstev a nanostruktur ZaZk 45 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 516-0903/01 FYH Fyzika hornin ZaZk 45 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 516-0940/01 FCHKP Fyzikální charakteristika kapalinových paprsků ZaZk 45 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 516-0906/01 FPL-MVPL Fyzika pevných látek - mechanické vlastnosti pevných látek ZaZk 0 h/s+45 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 516-0907/01 FT Fyzika tekutin ZaZk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 516-0907/02 FT Fyzika tekutin ZaZk 45 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 457-0905/01 ITSA Integrální transformace a spektrální analýza ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 516-0931/01 IPKP Interakční procesy kapalinového paprsku Zk 0+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 516-0912/01 JF Jaderná fyzika ZaZk 45 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 516-0934/01 KSO Koherenční a statistická optika ZaZk 45 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 516-0916/01 MD Magnetická defektoskopie ZaZk 45 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 516-0916/02 MD Magnetická defektoskopie ZaZk 45 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 516-0917/02 MVPL Magnetické vlastnosti pevných látek ZaZk 45 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 516-0944/01 MO Magnetooptika ZaZk 45 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 516-0941/01 MONA Magnetooptika nanostruktur ZaZk 45 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 457-0920/01 MMMKP Matematické modelování a MKP ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 714-0941/01 MMIU Matematické modelování inženýrských úloh ZaZk 2+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 516-0932/01 MK Mechanika kontinua Zk 0+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 516-0947/01 MTP Měření topografie povrchů vytvořených různými technologickými procesy Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 516-0918/01 MVMFV Metody vyhodnocování měření fyzikálních veličin ZaZk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 516-0918/02 MVMFV Metody vyhodnocování měření fyzikálních veličin ZaZk 45 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 516-0936/01 MMP Modelování magnetického pole ZaZk 45 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 516-0943/01 OSE Optická spektroskopie a elipsometrie Zk 45 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 516-0937/01 SaMVPL Struktura a mechanické vlastnosti pevných látek ZaZk 45 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 516-0929/01 TV Tenké vrstvy ZaZk 2+2 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 516-0923/01 FS Teoretická mechanika ZaZk 45 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 516-0924/01 TEMP Teorie elektromagnetického pole ZaZk 2+2 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 516-0924/02 TEMP Teorie elektromagnetického pole ZaZk 45 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 516-0938/01 TPL Teorie pevných látek ZaZk 45 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 516-0939/01 TDKS Termodynamika kovů a slitin ZaZk 30 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 516-0933/01 TKVE Toky kapalin vysokých energií Zk 0+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 714-0924/01 VeTeA Vektorová a tenzorová analýza ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 516-0935/01 VOI Vláknová optika a interferometrie Zk 45 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 516-0930/01 VFO-DS Vlnová a fotonová optika ZaZk 2+2 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 516-0930/02 VFO-DS Vlnová a fotonová optika ZaZk 45 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 516-0946/01 VKF Vybrané kapitoly z fyziky Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 457-0902/01 VSM I Vybrané statě z matematiky II ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 516-0949/01 VSF Vybrané statě z technické fyziky Zk 20 h/s+0 10 čeština