Studijní plán – HGF / P3925 / - / - / D / P / Ostrava / cs

Akademický rok2008/2009Studijní programP3925 – Řízení průmyslových systémů
FakultaHornicko-geologická fakultaStudijní obor
Typ studiadoktorskéSpecializace
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
P - Doktorské studium (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0944/01 AŽP Analytika životního prostředí ZaZk 20 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP 617-0905/01 ACHU Aplikovaná chemie /pro úpravnictví/ ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP 545-0491/01 ADnHD Automatizace dopravy na hlubinných dolech ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 546-0907/01 BMNS Biologické metody zpracování nerostných surovin Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP 361-0963/01 BOEV Biomasa a odpady pro energetické využití ZaZk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP 548-0907/01 DPZ Dálkový průzkum země ZaZk 2+0 0 čeština
Výběr v OSP 542-0950/01 DV Důlní větrání ZaZk 20 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP 546-0957/01 EKOd Ekologie ZaZk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP 546-0954/01 EnviInfo Environmentální informatika ZaZk 20 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP 546-0921/01 GBotD Geobotanika ZaZk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP 541-0917/01 GŽP Geochemie životního prostředí ZaZk 2+0 0 čeština
Výběr v OSP 542-0924/01 HDUL Hlubinné dobývání uhelných ložisek ZaZk 20 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP 546-0958/01 HSŽP Hodnocení stavu životního prostředí ZaZk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP 542-0956/01 HZBP Horní zákon a bezpečnostní předpisy ZaZk 20 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP 546-0904/01 HSO Hospodaření s odpady ZaZk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP 546-0945/01 ChŽP Chemie životního prostředí ZaZk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP 542-0716/01 KLD Konzervace a likvidace dolů ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 546-0932/01 KrajplanD Krajinné plánování ZaZk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP 542-0901/01 LDL Lomové dobývání ložisek ZaZk 20 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP 542-0921/01 MHHM Mechanika hornin a horského masivu ZaZk 20 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP 542-0940/01 MHaZ Mechanika hornin a zemin ZaZk 20 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP 541-0900/01 MIGG Měření v inženýrské geologii a geotechnice ZaZk 2+0 0 čeština
Výběr v OSP 542-0972/01 MPPAG Metody prognózování a prevence anomalních geomechanických jevů ZaZk 20 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP 546-0927/01 MONIT Monitorování stavu ŽP ZaZk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP 546-0922/01 NsO Nakládání s odpady ZaZk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP 542-0944/01 HGF Odpady z hornické činnosti a jejich využití ZaZk 20 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP 542-0945/01 HGF Odvodňování dolů a lomů ZaZk 20 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP 541-0905/01 PG Petrologie ZaZk 2+0 0 čeština
Výběr v OSP 542-0954/01 PD Plynodajnost a degazace ZaZk 20 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP 542-0933/01 PH Přehled hornictví ZaZk 20 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP 546-0959/01 RegKrajD Regenerace krajiny ovlivněné důlní a ostatní průmyslovou činností ZaZk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP 352-0908/01 SA Systémová analýza ZaZk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP 542-0913/01 THUK Technologie hrubé a ušlechtilé kamenické výroby ZaZk 20 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP 542-0949/01 TRO Technologie recyklace odpadů ZaZk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP 541-0974/01 TS Technologie silikátů ZaZk 2+0 0 čeština
Výběr v OSP 352-0903/01 TAŘ Teorie automatického řízení ZaZk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP 541-0993/01 UGF Užitá geofyzika ZaZk 2+0 0 čeština
Výběr v OSP 544-0910/01 VPOŽP Vlivy poddolování a ochrana životního prostředí v hornické krajině ZaZk 1+0 0 čeština
Výběr v OSP 352-0901/01 VSzMI Vybrané statě z matematiky I ZaZk 25 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP 542-0902/01 ZLCR Zahlazení lomové činnosti a rekultivace ZaZk 20 h/s+0 0 čeština

určeno pro studenty prezenční formy

P - Cizí jazyk (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-0191/01 A-Dr. Jazyk anglický Dr. ZaZk 0+0 10 čeština
Výběr v OSP 712-0991/01 F-Dr. Jazyk francouzský Dr. ZaZk 0+0 10 čeština
Výběr v OSP 712-0391/01 N-Dr. Jazyk německý Dr. ZaZk 0 h/s+0 h/s 10 čeština
Výběr v OSP 712-0591/01 R-Dr. Jazyk ruský Dr. ZaZk 0+0 10 čeština

Řízení průmyslových systémů (volitelný odborný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 638-0911/01 AAMV Automatizace agregátů metalurgické výroby ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 638-0904/01 DRS Distribuované řídicí systémy ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 634-0913/01 ED Ekonomická diagnostika ZaZk 3 d+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 634-0912/01 EP Ekonomika podniku ZaZk 3 d+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 634-0924/01 FM Finanční management ZaZk 3 d+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 634-0903/01 Finanční účetnictví Za 3 d+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 638-0905/01 IM Identifikace a modelování ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 639-0920/01 QHF Jakost a lidský faktor ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 634-0915/01 M Management ZaZk 3 d+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 639-0911/01 QM Management jakosti ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 639-0913/01 MP Management procesů ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 634-0933/01 MIT Manažerské informační technologie ZaZk 3 d+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 634-0932/01 MR Manažerské rozhodování ZaZk 3 d+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 634-0918/01 Manažerské účetnictví Zk 3 d+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 638-0909/01 MIP Modelování metalurgických procesů ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 634-0921/01 OPP Obchodní a pracovní právo Zk 3 d+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 638-0908/01 OPT Optimalizace ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 634-0907/01 Personální řízení ZaZk 3 d+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 639-0925/01 DOE Plánování experimentů ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 639-0905/01 QP Plánování jakosti ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 639-0923/01 CAM Počítačová podpora řízení jakosti a management dat ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 634-0925/01 PC Podnikový controlling ZaZk 3 d+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 545-0928/01 progn Prognostika v hospodářské praxi ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 634-0919/01 PL Průmyslová logistika ZaZk 3 d+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 634-0923/01 PM Průmyslový marketing Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 638-0910/01 ŘMP Řízení metalurgických procesů ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 634-0902/01 ŘVP Řízení výrobních procesů ZaZk 3 d+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 638-0906/01 SI Softwarové inženýrství ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 639-0919/01 SSM Speciální statistické metody ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 634-0931/01 Strategické řízení ZaZk 3 d+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 638-0907/01 SA Systémová analýza ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 638-0903/01 TPA Technické prostředky automatizace ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 638-0901/01 TAR Teorie automatického řízení ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 634-0935/01 TE Teorie ekonomie Zk 3 d+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 639-0907/01 TPMS Teorie pravděpodobnosti a matematická statistika ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 638-0902/01 TSaTD Teorie spolehlivosti a technická diagnostika ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 639-0909/01 ZC Zkušebnictví a certifikace ZaZk 2+0 10 čeština