Studijní plán – HGF / P2102 / 2102V009 / - / D / P / Ostrava / cs

Akademický rok2008/2009Studijní programP2102 – Nerostné suroviny
FakultaHornicko-geologická fakultaStudijní obor2102V009 – Úpravnictví
Typ studiadoktorskéSpecializace
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
P - Doktorské studium (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0944/01 AŽP Analytika životního prostředí ZaZk 20 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP 617-0905/01 ACHU Aplikovaná chemie /pro úpravnictví/ ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP 545-0491/01 ADnHD Automatizace dopravy na hlubinných dolech ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 546-0907/01 BMNS Biologické metody zpracování nerostných surovin Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP 361-0963/01 BOEV Biomasa a odpady pro energetické využití ZaZk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP 548-0907/01 DPZ Dálkový průzkum země ZaZk 2+0 0 čeština
Výběr v OSP 542-0950/01 DV Důlní větrání ZaZk 20 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP 546-0957/01 EKOd Ekologie ZaZk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP 546-0954/01 EnviInfo Environmentální informatika ZaZk 20 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP 546-0921/01 GBotD Geobotanika ZaZk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP 541-0917/01 GŽP Geochemie životního prostředí ZaZk 2+0 0 čeština
Výběr v OSP 542-0924/01 HDUL Hlubinné dobývání uhelných ložisek ZaZk 20 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP 546-0958/01 HSŽP Hodnocení stavu životního prostředí ZaZk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP 542-0956/01 HZBP Horní zákon a bezpečnostní předpisy ZaZk 20 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP 546-0904/01 HSO Hospodaření s odpady ZaZk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP 546-0945/01 ChŽP Chemie životního prostředí ZaZk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP 542-0716/01 KLD Konzervace a likvidace dolů ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 546-0932/01 KrajplanD Krajinné plánování ZaZk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP 542-0901/01 LDL Lomové dobývání ložisek ZaZk 20 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP 542-0921/01 MHHM Mechanika hornin a horského masivu ZaZk 20 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP 542-0940/01 MHaZ Mechanika hornin a zemin ZaZk 20 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP 541-0900/01 MIGG Měření v inženýrské geologii a geotechnice ZaZk 2+0 0 čeština
Výběr v OSP 542-0972/01 MPPAG Metody prognózování a prevence anomalních geomechanických jevů ZaZk 20 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP 546-0927/01 MONIT Monitorování stavu ŽP ZaZk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP 546-0922/01 NsO Nakládání s odpady ZaZk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP 542-0944/01 HGF Odpady z hornické činnosti a jejich využití ZaZk 20 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP 542-0945/01 HGF Odvodňování dolů a lomů ZaZk 20 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP 541-0905/01 PG Petrologie ZaZk 2+0 0 čeština
Výběr v OSP 542-0954/01 PD Plynodajnost a degazace ZaZk 20 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP 542-0933/01 PH Přehled hornictví ZaZk 20 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP 546-0959/01 RegKrajD Regenerace krajiny ovlivněné důlní a ostatní průmyslovou činností ZaZk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP 352-0908/01 SA Systémová analýza ZaZk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP 542-0913/01 THUK Technologie hrubé a ušlechtilé kamenické výroby ZaZk 20 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP 542-0949/01 TRO Technologie recyklace odpadů ZaZk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP 541-0974/01 TS Technologie silikátů ZaZk 2+0 0 čeština
Výběr v OSP 352-0903/01 TAŘ Teorie automatického řízení ZaZk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP 541-0993/01 UGF Užitá geofyzika ZaZk 2+0 0 čeština
Výběr v OSP 544-0910/01 VPOŽP Vlivy poddolování a ochrana životního prostředí v hornické krajině ZaZk 1+0 0 čeština
Výběr v OSP 352-0901/01 VSzMI Vybrané statě z matematiky I ZaZk 25 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP 542-0902/01 ZLCR Zahlazení lomové činnosti a rekultivace ZaZk 20 h/s+0 0 čeština

určeno pro studenty prezenční formy

P - Cizí jazyk (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-0191/01 A-Dr. Jazyk anglický Dr. ZaZk 0+0 10 čeština
Výběr v OSP 712-0991/01 F-Dr. Jazyk francouzský Dr. ZaZk 0+0 10 čeština
Výběr v OSP 712-0391/01 N-Dr. Jazyk německý Dr. ZaZk 0 h/s+0 h/s 10 čeština
Výběr v OSP 712-0591/01 R-Dr. Jazyk ruský Dr. ZaZk 0+0 10 čeština

Úpravnictví (volitelný odborný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 546-0915/01 AVH Antropogenní vlivy v hydrosféře ZaZk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 546-0967/01 AEOB Aplikovaná ekologie a ochrana biosféry ZaZk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 617-0905/01 ACHU Aplikovaná chemie /pro úpravnictví/ ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 546-0908/01 BČOV Biologické čištění odpadních vod ZaZk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 546-0907/01 BMNS Biologické metody zpracování nerostných surovin Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 546-0902/01 ČOV Čištění odpadních vod ZaZk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 546-0969/01 EHP Energetika heterogenních procesů ZaZk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 546-0909/01 FaSF Flokulace a selektivní flokulace ZaZk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 546-0912/01 Fl Flotace ZaZk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 516-0907/01 FT Fyzika tekutin ZaZk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 730-0913/01 HZM Hodnocení a zneškodnění odpadních materiálů ZaZk 0+20 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 542-0965/01 HZBPÚ Horní zákon a bezpečnost práce v úpravnictví ZaZk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 546-0904/01 HSO Hospodaření s odpady ZaZk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 541-0997/01 HGF Hydrochemie ZaZk 0+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 546-0901/01 ChemProc Chemické procesy zpracování surovin ZaZk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 546-0920/01 ChPL Chemie pevných látek Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 730-0912/01 IAL Instrumentální analytické metody a jejich využití při úpravě nerostných surovin ZaZk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 546-0940/01 IMCH Instrumentální metody chemické analýzy ZaZk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 546-0941/01 MMA Metody mineralogické analýzy ZaZk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 546-0917/01 OV Ochrana vod ZaZk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 342-0937/01 PHVA Partikulární hmoty, vybrané aplikace ZaZk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 617-0929/01 PTDML Procesy tepelné degradace makromolekulárních látek ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 542-0962/01 PÚP Připravné úpravnické procesy ZaZk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 546-0913/01 RP Rozdružovací procesy ZaZk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 342-0925/01 SMTSH Skladovací a manipulační technologie sypkých hmot ZaZk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 342-0938/01 SZUVA Strojní zařízení úpraven, vybrané aplikace ZaZk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 546-0968/01 STPL Struktura a textura pevných látek ZaZk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 542-0949/01 TRO Technologie recyklace odpadů ZaZk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 542-0948/01 TRP Technologie recyklace plastů ZaZk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 546-0910/01 TZNS Technologie zpracování nerostných surovin ZaZk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 546-0905/01 ÚprDS Úprava druhotných surovin ZaZk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 542-0961/01 ÚTA Úpravnická technologická analýza ZaZk 20 h/s+0 10 čeština

Cizí jazyky Ph.D. (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0191/01 A-Dr. Jazyk anglický Dr. ZaZk 0+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0991/01 F-Dr. Jazyk francouzský Dr. ZaZk 0+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0391/01 N-Dr. Jazyk německý Dr. ZaZk 0 h/s+0 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0591/01 R-Dr. Jazyk ruský Dr. ZaZk 0+0 10 čeština