Studijní plán – HGF / P2110 / 2101V003 / - / D / P / Ostrava / cs

Akademický rok2008/2009Studijní programP2110 – Geologické inženýrství
FakultaHornicko-geologická fakultaStudijní obor2101V003 – Geologické inženýrství
Typ studiadoktorskéSpecializace
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
P - Doktorské studium (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0944/01 AŽP Analytika životního prostředí ZaZk 20 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP 617-0905/01 ACHU Aplikovaná chemie /pro úpravnictví/ ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP 545-0491/01 ADnHD Automatizace dopravy na hlubinných dolech ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 546-0907/01 BMNS Biologické metody zpracování nerostných surovin Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP 361-0963/01 BOEV Biomasa a odpady pro energetické využití ZaZk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP 548-0907/01 DPZ Dálkový průzkum země ZaZk 2+0 0 čeština
Výběr v OSP 542-0950/01 DV Důlní větrání ZaZk 20 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP 546-0957/01 EKOd Ekologie ZaZk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP 546-0954/01 EnviInfo Environmentální informatika ZaZk 20 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP 546-0921/01 GBotD Geobotanika ZaZk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP 541-0917/01 GŽP Geochemie životního prostředí ZaZk 2+0 0 čeština
Výběr v OSP 542-0924/01 HDUL Hlubinné dobývání uhelných ložisek ZaZk 20 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP 546-0958/01 HSŽP Hodnocení stavu životního prostředí ZaZk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP 542-0956/01 HZBP Horní zákon a bezpečnostní předpisy ZaZk 20 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP 546-0904/01 HSO Hospodaření s odpady ZaZk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP 546-0945/01 ChŽP Chemie životního prostředí ZaZk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP 542-0716/01 KLD Konzervace a likvidace dolů ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 546-0932/01 KrajplanD Krajinné plánování ZaZk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP 542-0901/01 LDL Lomové dobývání ložisek ZaZk 20 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP 542-0921/01 MHHM Mechanika hornin a horského masivu ZaZk 20 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP 542-0940/01 MHaZ Mechanika hornin a zemin ZaZk 20 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP 541-0900/01 MIGG Měření v inženýrské geologii a geotechnice ZaZk 2+0 0 čeština
Výběr v OSP 542-0972/01 MPPAG Metody prognózování a prevence anomalních geomechanických jevů ZaZk 20 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP 546-0927/01 MONIT Monitorování stavu ŽP ZaZk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP 546-0922/01 NsO Nakládání s odpady ZaZk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP 542-0944/01 HGF Odpady z hornické činnosti a jejich využití ZaZk 20 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP 542-0945/01 HGF Odvodňování dolů a lomů ZaZk 20 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP 541-0905/01 PG Petrologie ZaZk 2+0 0 čeština
Výběr v OSP 542-0954/01 PD Plynodajnost a degazace ZaZk 20 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP 542-0933/01 PH Přehled hornictví ZaZk 20 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP 546-0959/01 RegKrajD Regenerace krajiny ovlivněné důlní a ostatní průmyslovou činností ZaZk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP 352-0908/01 SA Systémová analýza ZaZk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP 542-0913/01 THUK Technologie hrubé a ušlechtilé kamenické výroby ZaZk 20 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP 542-0949/01 TRO Technologie recyklace odpadů ZaZk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP 541-0974/01 TS Technologie silikátů ZaZk 2+0 0 čeština
Výběr v OSP 352-0903/01 TAŘ Teorie automatického řízení ZaZk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP 541-0993/01 UGF Užitá geofyzika ZaZk 2+0 0 čeština
Výběr v OSP 544-0910/01 VPOŽP Vlivy poddolování a ochrana životního prostředí v hornické krajině ZaZk 1+0 0 čeština
Výběr v OSP 352-0901/01 VSzMI Vybrané statě z matematiky I ZaZk 25 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP 542-0902/01 ZLCR Zahlazení lomové činnosti a rekultivace ZaZk 20 h/s+0 0 čeština

určeno pro studenty prezenční formy

P - Cizí jazyk (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-0191/01 A-Dr. Jazyk anglický Dr. ZaZk 0+0 10 čeština
Výběr v OSP 712-0991/01 F-Dr. Jazyk francouzský Dr. ZaZk 0+0 10 čeština
Výběr v OSP 712-0391/01 N-Dr. Jazyk německý Dr. ZaZk 0 h/s+0 h/s 10 čeština
Výběr v OSP 712-0591/01 R-Dr. Jazyk ruský Dr. ZaZk 0+0 10 čeština

Geologické inženýrství (volitelný odborný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 541-0902/01 HGF Aplikovaná hydrogeochemie ZaZk 2+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 541-0904/01 AS Aplikovaná seismologie ZaZk 2+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 546-0947/01 BGCH Biogeochemie ZaZk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 541-0980/01 BSG Biostratigrafie ZaZk 2+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 541-0903/01 DGVZ Důlní geologie a výpočet zásob ZaZk 2+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 541-0908/01 EHLNS Ekonomické hodnocení ložisek nerostných surovin ZaZk 2+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 541-0909/01 ENS Ekonomika nerostných surovin ZaZk 2+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 541-0920/01 GE Geoekologie ZaZk 2+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 541-0922/01 GFM Geofyzikální měření ve vrtech ZaZk 2+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 541-0898/01 GFP Geofyzikální průzkum ZaZk 2+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 541-0917/01 GŽP Geochemie životního prostředí ZaZk 2+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 541-0897/01 GMF Geomorfologie ZaZk 2+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 541-0933/01 HGF Hydraulika podzemních vod ZaZk 2+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 541-0910/01 HZk Hydrodynamické zkoušky ZaZk 2+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 541-0937/01 HGO Hydrogeologie obecná ZaZk 2+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 541-0944/01 IPZDGF Interpretační postupy a zpracování dat v geofyzice ZaZk 2+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 541-0942/01 IG Inženýrská geologie ZaZk 0+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 541-0930/01 JM Jílové minerály - vlastnosti a využití ZaZk 2+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 541-0951/01 JPV Jímání podzemních vod ZaZk 2+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 541-0931/01 LK Ložiska kaustobiolitů ZaZk 2+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 541-0943/01 LN Ložiska nerud ZaZk 2+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 541-0912/01 LRZP Ložiska ropy a zemního plynu ZaZk 2+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 541-0945/01 LR Ložiska rud ZaZk 2+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 541-0947/01 LSS Ložiska stavebních surovin ZaZk 2+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 541-0913/01 LG Ložisková geologie ZaZk 2+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 541-0900/01 MIGG Měření v inženýrské geologii a geotechnice ZaZk 2+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 541-0958/01 MMHGP Metody a metodika hydrogeologického průzkumu ZaZk 2+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 541-0957/02 MMIGP Metody a metodika inženýrskogeologického průzkumu ZaZk 2+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 541-0953/01 MVGE Metody využití geotermální energie ZaZk 2+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 541-0969/01 MP Mineralogie a petrografie ZaZk 2+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 541-0952/01 HGF Modelování hydrogeologických procesů ZaZk 2+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 541-0963/01 NSP Nerostná surovinová politika ZaZk 2+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 541-0977/01 NMVL Netradiční metody využití ložisek ZaZk 2+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 541-0968/01 PG Paleogeografie ZaZk 2+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 546-0948/01 PedD Pedologie ZaZk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 541-0905/01 PG Petrologie ZaZk 2+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 541-0973/01 PU Petrologie uhlí ZaZk 2+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 541-0975/01 PU Podzemní uskladňování ZaZk 2+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 541-0901/01 S Sedimentologie ZaZk 2+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 541-0979/01 SHG Speciální hydrogeologie ZaZk 2+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 541-0978/02 SIG Speciální inženýrská geologie ZaZk 2+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 541-0976/01 SVP Speciální vrtné práce ZaZk 2+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 541-0982/01 SGR Stratigrafická a regionální geologie ZaZk 2+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 541-0986/01 SNSZ Světové nerostné surovinové zdroje ZaZk 2+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 541-0970/01 TP Technická petrografie ZaZk 2+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 541-0989/01 TTV Technika a technologie vrtání ZaZk 2+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 541-0974/01 TS Technologie silikátů ZaZk 2+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 541-0990/01 T Tektonika ZaZk 2+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 541-0992/01 TKP Těžba kapalin a plynů ZaZk 2+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 541-0993/01 UGF Užitá geofyzika ZaZk 2+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 541-0994/01 VSG Všeobecná a strukturní geologie ZaZk 2+0 0 čeština

Cizí jazyky Ph.D. (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0191/01 A-Dr. Jazyk anglický Dr. ZaZk 0+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0991/01 F-Dr. Jazyk francouzský Dr. ZaZk 0+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0391/01 N-Dr. Jazyk německý Dr. ZaZk 0 h/s+0 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0591/01 R-Dr. Jazyk ruský Dr. ZaZk 0+0 10 čeština