Studijní plán – HGF / P3646 / 3602V002 / - / D / K / Ostrava / cs

Akademický rok2008/2009Studijní programP3646 – Geodézie a kartografie
FakultaHornicko-geologická fakultaStudijní obor3602V002 – Geoinformatika
Typ studiadoktorskéSpecializace
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Geoinformatika (volitelný odborný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 548-0907/01 DPZ Dálkový průzkum země ZaZk 24 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 541-0892/01 DSTDS Databázové systémy a teorie datových struktur ZaZk 35 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 548-0909/01 DMT Digitální modely terénu ZaZk 24 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 541-0888/01 ES_GIS_D Expertní systémy v GIS ZaZk 0+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 548-0914/01 Geogr Geografie ZaZk 24 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 548-0916/01 GIT Geoinformační technologie ZaZk 24 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 541-0924/01 GI_D Geoinformatika ZaZk 0+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 541-0029/01 G Geologie ZaZk 15 h/s+5 h/s 4 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 541-0934/01 GST_D Geostatistika ZaZk 0+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 548-0908/01 GNPS Globální navigační a polohové systémy ZaZk 24 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 516-0918/01 MVMFV Metody vyhodnocování měření fyzikálních veličin ZaZk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 541-0890/01 MH_GT_D Modelování a hodnocení geologických těles ZaZk 0+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 548-0913/01 ModGV Modelování v geovědách ZaZk 24 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 548-0906/01 MVGIS Modelování v GIS ZaZk 24 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 541-0889/01 OP Optimalizace průzkumu ZaZk 0+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 548-0904/01 PLGIT Plánování a projektování geoinformačních technologií ZaZk 24 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 541-0891/01 PočGrafGv Počítačová grafika v geovědách ZaZk 10 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 548-0912/01 PocKr Počítačová kartografie ZaZk 24 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 548-0903/01 PAD Prostorová analýza dat ZaZk 24 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 548-0911/01 IPM Řízení mezinárodních projektů ZaZk 30 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 457-0925/01 TGI Teorie grafů I ZaZk 2 h/s+0 10 čeština

Cizí jazyky Ph.D. (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0191/01 A-Dr. Jazyk anglický Dr. ZaZk 0 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0991/01 F-Dr. Jazyk francouzský Dr. ZaZk 0 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0391/01 N-Dr. Jazyk německý Dr. ZaZk 0 h/s+0 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0591/01 R-Dr. Jazyk ruský Dr. ZaZk 0 h/s+0 10 čeština