Studijní plán – FEI / M2612 / 3902T023 / - / M / P / Ostrava / cs

Akademický rok2008/2009Studijní programM2612 - Elektrotechnika a informatika
FakultaFakulta elektrotechniky a informatikyStudijní obor3902T023 - Inženýrská informatika
Typ studiamagisterskéSpecializace -
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlesemestru
P - Inženýrská informatika - EI (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 456-0060/01 SOJ Strojově orientované jazyky 4 ZaZk 3+2 8 čeština
Výběr v OSP 456-0063/01 UDP Úvod do překladačů 4 ZaZk 2+2 8 čeština
Výběr v OSP 456-0088/01 OSY Operační systémy 4 ZaZk 3+2 8 čeština
Výběr v OSP 456-0038/01 RAS Relační a algebraické struktury 4 ZaZk 3+2 8 čeština
Výběr v OSP 456-0090/01 VAS Vyčíslitelnost a složitost 4 ZaZk 2+2 8 čeština
Výběr v OSP 456-0112/01 DIS Diplomový seminář 5 Za 0+3 32 čeština
Výběr v OSP 456-0301/01 AGU Algoritmizace geometrických úloh ZaZk 2+2 4 čeština

4. ročník:
•3. ročník oboru Inženýrská informatika již není vyučován. Povinné
předměty tohoto ročníku jsou vypsané jako volitelné pro ročník 4. a to pouze
pro studenty, kteří si tyto předměty musí zapsat znovu.
•Studenti si zapisují povinně volitelné nebo volitelné předměty z
navazujícího studia oboru Informatika a výpočetní technika.
•Povinně volitelné předměty tvoří linie. Vyúsťují povinně volitelnou
částí SZZ. Student si volí předměty zejména s ohledem na volitelnou část SZZ.

5. ročník:
•Studenti si zapisují povinně volitelné nebo volitelné předměty z
navazujícího studia oboru Informatika a výpočetní technika.
•Povinně volitelné předměty tvoří linie. Vyúsťují povinně volitelnou
částí SZZ. Student si volí předměty zejména s ohledem na volitelnou část SZZ.
Předměty státní závěrečné zkoušky
povinné:
o Informační technologie
povinně volitelné:
o Počítačová grafika
o Informační systémy
o Počítače a sítě
o Softwarové inženýrství
o Aplikovaná matematika
Ze skupiny povinně volitelných předmětů SZZ volí student jeden předmět.