Study plan – FEI / M2612 / 3902T023 / - / M / P / Ostrava / cs

Academic year2008/2009Study programmeM2612 – Electrical Engineering and Computer Science
FacultyFaculty of Electrical Engineering and Computer ScienceField of study3902T023 – Computer Science
Type of studyMasterSpecialization
Form of studyFull-timeLanguage of instructionCzech
Tutorial centreOstrava
Sort according tosemester
P - Inženýrská informatika - EI (Compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 456-0060/01 SOJ Assembly Languages 4 CrEx 3+2 8 Czech
PSP selection 456-0063/01 UDP Introduction to Compilers 4 CrEx 2+2 8 Czech
PSP selection 456-0090/01 VAS Computability and Complexity 4 CrEx 2+2 8 Czech
PSP selection 456-0088/01 OSY Operating Systems 4 CrEx 3+2 8 Czech
PSP selection 456-0038/01 RAS Relational and Algebraic Structures 4 CrEx 3+2 8 Czech
PSP selection 456-0112/01 DIS Diploma Seminar 5 Cr 0+3 32 Czech
PSP selection 456-0301/01 AGU Algorithmisation of Geometrical Problems CrEx 2+2 4 Czech

4. ročník:
•3. ročník oboru Inženýrská informatika již není vyučován. Povinné
předměty tohoto ročníku jsou vypsané jako volitelné pro ročník 4. a to pouze
pro studenty, kteří si tyto předměty musí zapsat znovu.
•Studenti si zapisují povinně volitelné nebo volitelné předměty z
navazujícího studia oboru Informatika a výpočetní technika.
•Povinně volitelné předměty tvoří linie. Vyúsťují povinně volitelnou
částí SZZ. Student si volí předměty zejména s ohledem na volitelnou část SZZ.

5. ročník:
•Studenti si zapisují povinně volitelné nebo volitelné předměty z
navazujícího studia oboru Informatika a výpočetní technika.
•Povinně volitelné předměty tvoří linie. Vyúsťují povinně volitelnou
částí SZZ. Student si volí předměty zejména s ohledem na volitelnou část SZZ.
Předměty státní závěrečné zkoušky
povinné:
o Informační technologie
povinně volitelné:
o Počítačová grafika
o Informační systémy
o Počítače a sítě
o Softwarové inženýrství
o Aplikovaná matematika
Ze skupiny povinně volitelných předmětů SZZ volí student jeden předmět.