Studijní plán – FEI / P2645 / 2612V015 / - / D / K / Ostrava / cs

Akademický rok2008/2009Studijní programP2645 – Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika
FakultaFakulta elektrotechniky a informatikyStudijní obor2612V015 – Elektronika
Typ studiadoktorskéSpecializace
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
PV - Elektronika (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 450-0901/01 AMGP Automatizace měření - grafické programování ZaZk 2 h/s+1 h/s 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 450-0902/01 AMPJ Automatizace měření - programovací jazyky ZaZk 2 h/s+1 h/s 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 455-0905/01 EMC EMC Elektronická měření a přístroje ZaZk 2 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 449-0901/01 IROS Ideální a reálné operační sítě ZaZk 0 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 714-0925/01 PDR Klasické řešení parciálních diferenciálních rovnic ZaZk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 455-0902/01 MES Mikroelektronické senzory ZaZk 2 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 456-0914/01 MS Modelování a simulace ZaZk 2 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 448-0907/01 MaSEP Modelování a simulace elektrických pohonů ZaZk 2+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 455-0907/01 MPDSŘ Moderní prostředky distribuovaných systémů řízení ZaZk 2 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 455-0906/01 MTŘ Moderní teorie řízení ZaZk 2 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 456-0911/01 NS Neuronové sítě ZaZk 2 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 455-0904/01 OTS Obecná teorie signálů ZaZk 2 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 449-0905/01 OPIZS Obvodové principy integrovaných zesilovacích struktur ZaZk 7 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 455-0903/01 OSDRS Optimalizace a statistická dynamika regulačních systémů ZaZk 2 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 456-0909/01 PS Petriho sítě ZaZk 2 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 455-0908/01 ŘISUI Řídicí a informační systémy s umělou inteligencí ZaZk 2 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 448-0908/01 SPD Signálové procesory a jejich aplikace ZaZk 2+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 457-0934/01 SEZ Spolehlivost elektronických zařízení ZaZk 2 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 454-0909/01 ŠDSIS Širokopásmové digitální sítě s integrovanými službami ZaZk 30 h/s+0 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 454-0911/01 TŘS Telekomunikační řídicí sítě ZaZk 30 h/s+0 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 454-0908/01 TSS Telekomunikační sítě a služby ZaZk 30 h/s+0 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 516-0929/01 TV Tenké vrstvy ZaZk 0 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 448-0909/01 TKEO Teorie a konstrukce elektronických obvodů ZaZk 2+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 516-0924/01 TEMP Teorie elektromagnetického pole ZaZk 0 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 454-0910/01 TPZ Teorie provozního zatížení ZaZk 30 h/s+0 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 516-0930/01 VFO-DS Vlnová a fotonová optika ZaZk 0 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 448-0910/01 VSK Vybrané stati z konstrukce elektronických zařízení ZaZk 2+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 448-0901/01 VaŘE Výkonová a řídicí elektronika ZaZk 2+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 455-0901/01 VMP Výroba mikroelektronických prvků ZaZk 2 h/s+0 0 čeština

Provádí se výběr alespoň 4 předmětů z dané nabídky.

P - Elektronika (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 402-0901/01 DS I. Disertační seminář I. ZaZk 0 h/s+0 h/s 15 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 402-0902/01 DS II. Disertační seminář II. ZaZk 0 h/s+0 h/s 15 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 402-0903/01 DS III. Disertační seminář III. ZaZk 0 h/s+0 h/s 20 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 402-0904/01 DS IV. Disertační seminář IV. ZaZk 0 h/s+0 h/s 20 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 402-0906/01 DP Odevzdání disertační práce ZaZk 0 h/s+0 h/s 30 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 402-0905/01 SDZ Státní doktorská zkouška ZaZk 0 h/s+0 h/s 20 čeština

Provádí se výběr alespoň 4 předmětů z dané nabídky.