Studijní plán – HGF / N2102 / 3904T005 / - / N / K / Ostrava / cs

Akademický rok2008/2009Studijní programN2102 – Nerostné suroviny
FakultaHornicko-geologická fakultaStudijní obor3904T005 – Environmentální inženýrství
Typ studianavazující magisterskéSpecializace
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlesemestru
Environmentální inženýrství (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 541-0313/01 EnvInf Environmentální informatika 1 KlZap 9 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 546-0068/03 HydBioN Hydrobiologie 1 ZaZk 9 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 546-0495/01 InEkoN Inženýrská ekologie 1 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 546-0474/02 Krajsys Krajinné systémy 1 ZaZk 9 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 546-0214/06 PEDN Pedologie 1 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 714-0513/02 VKM Vybrané kapitoly z matematiky 1 ZaZk 18 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 545-0078/01 ISPK Informační systémy v péči o krajinu 1 ZaZk 9 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 541-0484/14 IGHG Inženýrská geologie a hydrogeologie 1 ZaZk 12 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 546-0476/01 OČV Ochrana a čištění vod 1 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 546-0221/07 OCHPN Ochrana půd 1 ZaZk 9 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 546-0491/01 PP Předdiplomní praxe 1 Za 0+2 t 4 čeština
Výběr v OSP 546-0492/01 TCv_KrSys Terénní cvičení - krajinné systémy 1 Za 0 d+2 d 1 čeština
Výběr v OSP 546-0719/02 TCvEkN Terénní cvičení z ekologie 1 Za 0+4 d 2 čeština
Výběr v OSP 516-0517/02 VKF Vybrané kapitoly z fyziky 1 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština

Environmentální inženýrství (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0493/01 GBotN Geobotanika 1 KlZap 6 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 546-0494/01 MSE Metody studia ekosystémů 1 KlZap 6 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 546-0729/01 PR Průmyslová rizika 1 KlZap 6 h/s+0 3 čeština