Studijní plán – EKF / M6208 / 6208T062 / 01 / M / P / Ostrava / cs

Akademický rok2008/2009Studijní programM6208 – Ekonomika a management
FakultaEkonomická fakultaStudijní obor6208T062 – Marketing a obchod
Typ studiamagisterskéSpecializace01 – Marketing a obchod
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

8. Semestr

Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 151-0106/01 VKMM Vícekriteriální metody pro manažéry 4 Za 1+2 2 čeština

9. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 116-0040/01 DipSeA Diplomový seminář A 5 Za 0+2 4 čeština
Výběr v OSP 116-0012/01 MarSlu Marketing služeb 5 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 116-0020/01 MezMar Mezinárodní marketing 5 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 116-0043/01 ObchPo Obchodní podnikání 5 Za 0+2 2 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 151-0084/01 . Aplikace logistických metod v marketingu 5 ZaZk 1+2 4 čeština
Výběr v OSP 154-0032/01 Daně podnikatelských subjektů 5 ZaZk 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 116-0049/03 . Marketing Management (anglická verze) 5 ZaZk 2+2 8 čeština
Výběr v OSP 116-0015/01 MarRiz Marketingové řízení 5 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 157-0110/01 MRM Metody rozhodování managera 5 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 157-0016/01 . Podnikatelské modely a modelování 5 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 119-0010/01 PojPra Pojistné právo 5 ZaZk 2+0 2 čeština
Výběr v OSP 119-0310/01 PNS Práva k nehmotným statkům 5 Za 2+0 2 čeština
Výběr v OSP 119-0303/01 PPE Právní předpisy v ekonomice 5 Za 2+0 2 čeština
Výběr v OSP 119-0306/01 PUSZ Právní úprava zaměstnanosti a sociálního zabezpečení 5 Za 2+0 2 čeština
Výběr v OSP 119-0311/02 MPO Právo mezinárodního obchodu 5 ZaZk 4+0 5 čeština
Výběr v OSP 119-0311/03 MPO Právo mezinárodního obchodu 5 ZaZk 4+0 2 čeština
Výběr v OSP 120-0314/01 SOPEU Společná obchodní politika EU 5 ZaZk 2+1 5 čeština
Výběr v OSP 167-0311/01 SODV Studijní opory pro další vzdělávání pracovníků 5 Za 0+2 3 čeština
Výběr v OSP 713-0001/01 TV Tělesná výchova 5 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 713-0001/01 TV Tělesná výchova 5 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 119-0309/01 TPOE Trestně právní ochrana ekonomiky 5 Za 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 713-0002/01 ZVK Zimní výcvikový kurz 5 Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 713-0002/01 ZVK Zimní výcvikový kurz 5 Za 0+1 t 0 čeština

10. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 116-0042/01 DP Diplomová práce 5 Za 0+20 20 čeština
Výběr v OSP 116-0041/01 DipSeB Diplomový seminář B 5 Za 0+6 10 čeština