Studijní plán – EKF / M6208 / 6208T037 / 02 / M / P / Ostrava / cs

Akademický rok2008/2009Studijní programM6208 – Ekonomika a management
FakultaEkonomická fakultaStudijní obor6208T037 – Management
Typ studiamagisterskéSpecializace02 – Management
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlesemestru
PV - M-5-Manag-PV+PVV (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 117-0321/01 AU Audit v účetnictví 5 Za 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 154-0032/01 Daně podnikatelských subjektů 5 ZaZk 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 153-0125/01 ENO Ekonomika neziskových organizací 5 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 118-0323/01 EPEU Environmentální politika EU 5 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 117-0302/02 Mezinárodní účetnictví 5 ZaZk 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 157-0016/01 . Podnikatelské modely a modelování 5 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 119-0311/02 MPO Právo mezinárodního obchodu 5 ZaZk 4+0 5 čeština
Výběr v OSP 152-0315/01 ŘSS Řízení a správa společností 5 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 713-0001/01 TV Tělesná výchova 5 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 119-0309/02 TPOE Trestně právní ochrana ekonomiky 5 Za 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 713-0002/01 ZVK Zimní výcvikový kurz 5 Za 0+1 t 0 čeština

P - M-5-Manag-PV+PVV (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 115-0376/02 AEEŘPPS Analýza efektu ekon. a řídících procesů v podnik. subjektech 5 ZaZk 3+2 4 čeština
Výběr v OSP 115-0373/01 DPSA Diplomový seminář A 5 Za 0+2 4 čeština
Výběr v OSP 120-0305/01 HP EU Hospodářská politika EU 5 ZaZk 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 115-0303/01 PODET Podnikatelská etika 5 ZaZk 1+2 4 čeština
Výběr v OSP 115-0358/02 RK Rozvoj kariéry 5 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 115-0367/02 TM Trendy managementu v 21. století 5 ZaZk 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 115-0375/01 DP Diplomová práce 5 Za 0+1 t 20 čeština
Výběr v OSP 115-0374/01 DPSB Diplomový seminář B 5 Za 0+6 10 čeština

PV - M-5-C (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 151-0106/01 VKMM Vícekriteriální metody pro manažéry 4 Za 1+2 2 čeština
Výběr v OSP 157-0016/01 . Podnikatelské modely a modelování 5 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 119-0010/01 PojPra Pojistné právo 5 ZaZk 2+0 2 čeština
Výběr v OSP 119-0310/01 PNS Práva k nehmotným statkům 5 Za 2+0 2 čeština
Výběr v OSP 119-0303/01 PPE Právní předpisy v ekonomice 5 Za 2+0 2 čeština
Výběr v OSP 119-0306/01 PUSZ Právní úprava zaměstnanosti a sociálního zabezpečení 5 Za 2+0 2 čeština
Výběr v OSP 119-0311/03 MPO Právo mezinárodního obchodu 5 ZaZk 4+0 2 čeština
Výběr v OSP 713-0001/01 TV Tělesná výchova 5 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 119-0309/01 TPOE Trestně právní ochrana ekonomiky 5 Za 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 713-0002/01 ZVK Zimní výcvikový kurz 5 Za 0+1 t 0 čeština
157-0321/01 FMPS Fuzzy modelování podnikatelských systémů 5 ZaZk 2+0 2 čeština