Studijní plán – EKF / M6202 / 6202T010 / - / M / P / Ostrava / cs

Akademický rok2008/2009Studijní programM6202 - Hospodářská politika a správa
FakultaEkonomická fakultaStudijní obor6202T010 - Finance
Typ studiamagisterskéSpecializace -
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlesemestru
P - M-5-FIN-PV+PVV (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 154-0023/01 Finanční modely 4 ZaZk 2+2 6 čeština
Výběr v OSP 154-0034/01 Diplomový seminář A 5 Za 0+2 4 čeština
Výběr v OSP 120-0336/01 GMO A Globalizace a mezinárodní organizace A 5 ZaZk 2+0 4 čeština
Výběr v OSP 154-0008/01 MF Mezinárodní finance 5 ZaZk 2+0 4 čeština
Výběr v OSP 151-0015/02 IM Pojistná matematika 5 ZaZk 1+1 4 čeština
Výběr v OSP 119-0303/01 PPE Právní předpisy v ekonomice 5 Za 2+0 2 čeština
Výběr v OSP 115-0381/01 115 381/02 Vedení a rozvoj lidí 5 ZaZk 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 154-0037/02 DP Diplomová práce 5 Za 0+0 20 čeština
Výběr v OSP 154-0035/01 Diplomový seminář B 5 Za 0+6 10 čeština

PV - M-5-FIN-PV+PVV (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 154-0309/02 ARO Aplikace reálných opcí 5 ZaZk 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 117-0321/01 AU Audit v účetnictví 5 Za 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 155-0100/01 IPM Informační podpora pro managera 5 Za 0+3 4 čeština
Výběr v OSP 117-0323/02 LKR Likvidační a konkurzní řízení 5 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 152-0316/01 PMP A Poradenství pro manažery a podnikatele A 5 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 115-0361/02 STRMG Strategický management 5 ZaZk 3+2 4 čeština
Výběr v OSP 713-0001/01 TV Tělesná výchova 5 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 119-0309/02 TPOE Trestně právní ochrana ekonomiky 5 Za 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 117-0309/02 UNO Účetnictví nevýdělečných organizací 5 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 117-0308/01 UP Účetnictví pojišťoven 5 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 713-0002/01 ZVK Zimní výcvikový kurz 5 Za 0+1 t 0 čeština
154-0700/01 AFM Applied Financial Models 5 ZaZk 1+1 4 angličtina
154-0340/01 Hedging Oceňování a hedging finančních derivátů 5 ZaZk 2+0 3 čeština

PV - M-5-C (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 151-0106/01 VKMM Vícekriteriální metody pro manažéry 4 Za 1+2 2 čeština
Výběr v OSP 157-0016/01 . Podnikatelské modely a modelování 5 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 119-0010/01 PojPra Pojistné právo 5 ZaZk 2+0 2 čeština
Výběr v OSP 119-0310/01 PNS Práva k nehmotným statkům 5 Za 2+0 2 čeština
Výběr v OSP 119-0303/01 PPE Právní předpisy v ekonomice 5 Za 2+0 2 čeština
Výběr v OSP 119-0306/01 PUSZ Právní úprava zaměstnanosti a sociálního zabezpečení 5 Za 2+0 2 čeština
Výběr v OSP 119-0311/03 MPO Právo mezinárodního obchodu 5 ZaZk 4+0 2 čeština
Výběr v OSP 713-0001/01 TV Tělesná výchova 5 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 119-0309/01 TPOE Trestně právní ochrana ekonomiky 5 Za 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 713-0002/01 ZVK Zimní výcvikový kurz 5 Za 0+1 t 0 čeština
157-0321/01 FMPS Fuzzy modelování podnikatelských systémů 5 ZaZk 2+0 2 čeština