Studijní plán – FBI / B3908 / 3908R005 / - / B / K / Most / cs

Akademický rok2009/2010Studijní programB3908 - Požární ochrana a průmyslová bezpečnost
FakultaFakulta bezpečnostního inženýrstvíStudijní obor3908R005 - Technická bezpečnost osob a majetku
Typ studiabakalářskéSpecializace -
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoMost
Setřídit podlesemestru
P - 3908R005 Technická bezp. osob a majetku (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 452-0081/03 EHBA ELEKTROTECHNIKA 394507 2 ZaZk 14 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 030-0567/01 NoM Nauka o materiálu 2 ZaZk 16 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 040-0504/03 PBK Psychologie bezpečnosti a katastrof 2 KlZap 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 030-0566/01 ZBP Základy bezpečnostní politiky 2 ZaZk 12 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 040-0505/03 BSZ Bezpečnost strojů a zařízení 2 KlZap 10 h/s+0 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 516-0713/01 FM Fyzikální měření 2 Za 8 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 639-0059/01 ŘJ I. Řízení jakosti I 2 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 711-0412/06 Spr Správní právo 2 KlZap 14 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 545-0370/05 UDM Úvod do managementu 2 ZaZk 10+0 5 čeština
Výběr v OSP 711-0432/01 Legss Veřejná správa 2 ZaZk 14 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 030-0519/04 OOB-I Ochrana obyvatelstva I. 3 ZaZk 16 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 714-0086/02 S Statistika 3 ZaZk 16 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 040-0512/02 TaR Technologie a jejich rizika I. 3 KlZap 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 040-0546/01 VBS Vnitřní bezpečnost státu 3 KlZap 10 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 030-0548/02 ZS Zabezpečovací systémy 3 ZaZk 12 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 040-0525/02 ANR Analýza nebezpečí a rizik 3 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 040-0514/04 OchrO Ochrana objektů 3 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 030-0520/01 OOBII Ochrana obyvatelstva II. 3 ZaZk 18 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 711-0414/06 TrP Trestní právo 3 KlZap 12 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 030-0559/01 VKPO Vybrané kapitoly z požární ochrany 3 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 040-0513/02 TaJR II. Technologie a jejich rizika II. 4 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 030-0551/02 ZS Záchranné systémy 4 ZaZk 18 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 030-0550/02 ZaHP Základy havarijního plánování 4 ZaZk 18 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 040-0528/02 SBP Seminář k bakalářské práci 4 Za 6 h/s+0 30 čeština

Cizí jazyk 2. ročník (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-0103/01 Aa/III Jazyk anglický a/III 2 Za 0+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0107/06 Ab/III Jazyk anglický b/III 2 Za 0 h/s+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0104/01 Aa/IV Jazyk anglický a/IV 2 ZaZk 0+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0108/01 Ab/IV Jazyk anglický b/IV 2 ZaZk 0 h/s+8 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0108/02 Ab/IV Jazyk anglický b/IV 2 ZaZk 0+6 h/s 2 čeština

PV - 3908R005 Technická bezp. osob a majetku (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 617-0005/03 CHO Chemie organická 2 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 711-0405/04 OP Občanské právo 2 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 337-0014/05 TECME Technická mechanika 2 KlZap 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 030-0533/02 ZATP Záchranářské technické prostředky 2 KlZap 12 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 711-0506/07 IPK Interpersonální komunikace 2 Za 6 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 040-0549/02 OZ1 Ochrana před zářením I. 2 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 544-0062/03 MKn Mapy a katastr nemovitostí 3 KlZap 10 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 040-0515/06 NLaO Nebezpečné látky a odpady I 3 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 545-0333/07 Podnik Podnikatelství 3 Za 16 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 040-0518/02 PPrst Pracovní prostředí 3 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 030-0536/03 SKaPB Stavební konstrukce a požární bezpečnost 3 ZaZk 14 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 040-0048/01 VVV Výbušniny a účinky výbuchů 3 ZaZk 14 h/s+0 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 542-0008/03 BDT Báňská díla a technologie 3 KlZap 10 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 548-0016/07 GIS Geografické informační systémy 3 KlZap 14 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 030-0570/02 PSaOchr Počítačové sítě a ochrana dat 3 KlZap 10 h/s+0 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 040-0520/02 PRK Pracovní rizika 3 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 030-0568/02 PP První pomoc 3 Zk 8 h/s+0 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 545-0440/04 EB Ekonomika v bezpečnosti 4 Za 10 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 040-0529/02 Poj Pojišťovnictví 4 KlZap 10 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 040-0516/03 PTx Průmyslová toxikologie 4 KlZap 10 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 040-0547/01 TPBS Technické prostředky bezpečnostních služeb 4 ZaZk 10 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 040-0519/03 VHŽP Vliv havárií na ŽP 4 Za 14 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 040-0530/02 ZPMU Zjišťování příčin mimořádných událostí 4 ZaZk 10 h/s+0 4 čeština

V - 3908R005 Technická bezp. osob a majetku (volitelný odborný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 030-0522/07 TP TP pro zásahy ve výškách a nad vol. hloub.,BOZ 3 KlZap 8 h/s+0 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 615-0012/04 StŠ Stanovení škodlivin 4 ZaZk 14 h/s+0 4 čeština