Studijní plán – FBI / B3908 / 3908R003 / - / B / K / Most / cs

Akademický rok2009/2010Studijní programB3908 – Požární ochrana a průmyslová bezpečnost
FakultaFakulta bezpečnostního inženýrstvíStudijní obor3908R003 – Havarijní plánování a krizové řízení
Typ studiabakalářskéSpecializace
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoMost
Setřídit podlebloku

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 030-0519/04 OOB-I Ochrana obyvatelstva I. 2 ZaZk 16 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 711-0501/09 PSYCH-1 Psychologie I. 2 ZaZk 12 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 711-0412/04 Spr Správní právo 2 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 030-0566/01 ZBP Základy bezpečnostní politiky 2 ZaZk 12 h/s+0 3 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 617-0005/03 CHO Chemie organická 2 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 712-0103/01 Aa/III Jazyk anglický a/III 2 Za 0+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0107/06 Ab/III Jazyk anglický b/III 2 Za 0 h/s+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 544-0062/03 MKn Mapy a katastr nemovitostí 2 KlZap 10 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 546-0420/02 0ŽP Ochrana životního prostředí 2 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 040-0504/04 PBK Psychologie bezpečnosti a katastrof 2 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 030-0533/02 ZATP Záchranářské technické prostředky 2 KlZap 12 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 040-0511/03 ZaC Zkušebnictví a certifikace 2 ZaZk 10 h/s+0 4 čeština

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 516-0713/01 FM Fyzikální měření 2 Za 8 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 030-0567/01 NoM Nauka o materiálu 2 ZaZk 16 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 040-0514/04 OchrO Ochrana objektů 2 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 639-0059/01 ŘJ I. Řízení jakosti I 2 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 545-0370/05 UDM Úvod do managementu 2 ZaZk 10+0 5 čeština
Výběr v OSP 711-0432/01 Legss Veřejná správa 2 ZaZk 14 h/s+0 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 030-0534/01 BI2 Bezpečnostní informatika II. 2 ZaZk 10 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 040-0505/03 BSZ Bezpečnost strojů a zařízení 2 KlZap 10 h/s+0 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 040-0047/01 FZS Fyzikální základy bezpečnosti 2 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 548-0058/03 GIT Geoinformační technologie 2 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 712-0104/01 Aa/IV Jazyk anglický a/IV 2 ZaZk 0+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0108/01 Ab/IV Jazyk anglický b/IV 2 ZaZk 0 h/s+8 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0108/02 Ab/IV Jazyk anglický b/IV 2 ZaZk 0+6 h/s 2 čeština

5. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 040-0525/02 ANR Analýza nebezpečí a rizik 3 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 040-0452/01 ARU Analýza rizik území 3 ZaZk 16 h/s+0 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 030-0520/03 OOBII Ochrana obyvatelstva II. 3 KlZap 12 h/s+0 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 714-0086/02 S Statistika 3 ZaZk 16 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 030-0573/01 TKM Teorie krizového managementu 3 ZaZk 12 h/s+0 h/s 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 030-0544/01 MODEL Modelování rozhodovacích procesů 3 ZaZk 14 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 040-0515/06 NLaO Nebezpečné látky a odpady I 3 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 639-0060/01 ŘJII Řízení jakosti II 3 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština

6. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 030-0552/02 EKŘ Ekonomie krizového řízení 3 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 030-0543/01 HPla Havarijní plánování 3 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 030-0864/02 ŘP Řízená praxe v oboru (1) 3 Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 030-0536/02 SKaPB Stavební konstrukce a požární bezpečnost 3 ZaZk 18 h/s+0 8 čeština
Výběr v OSP 040-0036/01 TeR Technologie a jejich rizika 3 ZaZk 12 h/s+0 h/s 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 030-0535/02 LHK Likvidace havárií a katastrof 3 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 030-0539/02 LogKM Logistika krizového managementu 3 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 545-0217/02 MOF Management osobních financí 3 KlZap 6 h/s+3 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 030-0574/01 NLO II Nebezpečné látky a odpady II. 3 KlZap 8 h/s+0 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 030-0057/02 PCaOchr Počítače a ochrana dat 3 ZaZk 10 h/s+0 4 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 030-0522/07 TP TP pro zásahy ve výškách a nad vol. hloub.,BOZ 3 KlZap 8 h/s+0 h/s 3 čeština

7. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 030-0556/01 CNP Civilní nouzové plánování 4 ZaZk 12 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 030-0554/02 KP Krizové plánování 4 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 040-0007/03 BTZ Bezpečnost technických zařízení 4 ZaZk 18 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 030-0537/02 EXPERT Expertní systémy 4 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 548-0058/03 GIT Geoinformační technologie 4 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 711-0523/01 KsV Komunikace s veřejností 4 ZaZk 14 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 040-0514/03 OchrO Ochrana objektů 4 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 516-0715/02 OZ Ochrana před zářením 4 ZaZk 16+0 4 čeština
Výběr v OSP 040-0516/02 PTx Průmyslová toxikologie 4 KlZap 10 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 030-0568/02 PP První pomoc 4 Zk 8 h/s+0 h/s 2 čeština

8. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 030-0563/01 BS Bakalářský seminář 4 Za 30 h/s+0 30 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 030-0559/01 VKPO Vybrané kapitoly z požární ochrany 4 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština