Studijní plán – FMT / N2109 / 2109T035 / - / N / K / Ostrava / cs

Akademický rok2009/2010Studijní programN2109 – Metalurgické inženýrství
FakultaFakulta materiálově-technologickáStudijní obor2109T035 – Technologie výroby kovů
Typ studianavazující magisterskéSpecializace
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

1. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 633-0801/01 DCM Deformační chování materiálů 1 ZaZk 18 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 632-0801/02 TSPI Teorie slévárenských pochodů I. 1 ZaZk 18 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 635-0813/02 TPPP Tepelné procesy v průmyslových pecích 1 ZaZk 18 h/s+0 6 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 714-0625/02 AM Aplikovaná matematika 1 ZaZk 20 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 636-0830/01 FPL Fyzika pevných látek 1 ZaZk 16 h/s+0 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 639-0810/03 MS Matematická statistika 1 ZaZk 18 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 637-0822/01 RSU Rudné suroviny a jejich úprava 1 ZaZk 16 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 618-0801/02 TŽP Teorie železářských pochodů 1 ZaZk 16 h/s+0 6 čeština

2. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 618-0804/02 AZVŽ Alternativní způsoby výroby železa 1 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 618-0806/02 DipPra Diplomové praktikum 1 Za 0+4 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 636-0811/01 TECHMAT Technické materiály 1 ZaZk 14 h/s+4 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 618-0803/02 TVSŽ Technologie výroby surového železa 1 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 618-0802/02 TeoOcP Teorie ocelářských pochodů 1 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 637-0821/01 TPNKS Teorie přípravy neželezných kovů a slitin 1 ZaZk 18 h/s+0 6 čeština

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 618-0898/02 N-DiPr Diplomové praktikum 2 Za 0 h/s+4 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 618-0811/02 ELMaVF Elektrometalurgie a výroba feroslitin 2 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 618-0810/02 LiaKrO Lití a krystalizace oceli 2 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 618-0812/02 MoMePr Modelování metalurgických procesů 2 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 618-0809/02 SekMet Sekundární metalurgie 2 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 618-0807/02 TeVyOS Technologie výroby oceli a slitin 2 ZaZk 16 h/s+0 6 čeština

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 618-0813/02 ČaUVO Čistota a užitné vlastnosti oceli 2 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 634-0814/01 PE Podnikatelská ekonomika 2 ZaZk 20 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 618-0815/01 PřPrSe Předdiplomní praxe - seminář 2 Za 0+6 12 čeština
Výběr v OSP 600-0800/01 SZZ Státní závěrečná zkouška 2 ZaZk 0+1 d 10 čeština