Study plan – EKF / N6208 / 6208T011 / - / N / P / Ostrava / cs

Academic year2009/2010Study programmeN6208 - Economics and Management
FacultyFaculty of EconomicsField of study6208T011 - Economics and Law in Business
Type of studyFollow-up MasterSpecialization -
Form of studyFull-timeLanguage of instructionCzech
Tutorial centreOstrava
Sort according tosemester
P - N-1-EPP-PV (Compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 119-0309/02 TPOE Criminal Protection of Economy 1 Cr 2+0 3 Czech
PSP selection 119-0312/01 PrEU EU Law for Economists A 1 Cr 2+0 3 Czech
PSP selection 119-0304/02 FPE Financial Law for Economists 1 Ex 4+0 5 Czech
PSP selection 119-0322/01 PPSZ Labour Law and Social Security 1 CrEx 4+1 6 Czech
PSP selection 119-0311/04 MPO Law of International Trade 1 Ex 4+0 5 Czech
PSP selection 114-0302/03 Mikro B Microeconomics B - Intermediate Microeconomics 1 CrEx 2+1 4 Czech
PSP selection 119-0308/04 SpP Administration Law 1 Ex 2+0 2 Czech
PSP selection 152-0390/03 PEM-P Business Economics and Management 1 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 119-0313/02 PrEU B EU Law for Economists B 1 Ex 2+0 3 Czech
PSP selection 114-0303/02 MAEB Macroeconomics B 1 CrEx 2+1 4 Czech
PSP selection 119-0344/01 SS The Special Seminar 1 Cr 0+2 3 Czech

PV - Alternativa:151334-Statistika B-ZS (Choice-compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 151-0334/01 Stat B Statistics B 1 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 151-0334/02 Stat B Statistics B 1 CrEx 2+2 5 English

Alternativa: Jedná se o POVINNÝ předmět, je nutné si vybrat mezi českou a
anglickou verzí.
01-česká verze, 02-anglická verze

PV - N-1-EPP-PVV (Choice-compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 117-0321/04 AU Audit in accounting 1 Cr 2+0 3 Czech
PSP selection 713-0002/01 ZVK Basic Winter Sports Course 1 Cr 0+1 W/S 0 Czech
PSP selection 152-0315/01 ŘSS Corporate Governance 1 CrEx 2+1 4 Czech
PSP selection 114-0344/02 FTP Fiscal Theory and Policy 1 Ex 2+0 2 Czech
PSP selection 117-0337/03 MZ International Taxation 1 Ex 2+0 3 Czech
PSP selection 114-0316/02 SIE Seminar: Institutional Economics 1 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 116-0303/02 MS Services Marketing 1 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 154-0350/02 DPS Taxation of Corporations 1 Ex 2+0 3 Czech
PSP selection PSP selection 713-0001/01 TV Physical Education 1 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 117-0310/04 ÚOS Accounting of Business Companies 1 Ex 3+0 4 Czech
PSP selection 713-0003/01 LVK Basic Summer Sports Course 1 Cr 0+1 W/S 0 Czech
PSP selection 120-0343/01 PPEU Doing Business in the EU 1 CrEx 2+1 4 Czech
PSP selection 116-0319/01 EM E-marketing 1 CrEx 2+1 3 Czech
PSP selection 152-0342/04 RP-A Enterprise Development A 1 Ex 2+0 3 Czech
PSP selection 116-0318/02 OOZ Foreign Trade Operations 1 CrEx 2+1 4 Czech
PSP selection 117-0331/05 MUS International Financial Reporting Standards 1 Ex 2+0 3 Czech
PSP selection 151-0335/01 ME 335 Mathematics in Economics 1 Cr 2+2 5 Czech
PSP selection 712-0187/01 AOK-EP Professional English Conversation - Economy and Law 1 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 712-0387/01 NK-EP Professional German Conversation - Economy and Law 1 Cr 0+2 2 Czech

154-0350/02 předmět mohou volit pouze studenti, kteří v bakalářském studiu neabsolvovali předmět 154308 Daňová soustava v ČR.

P - N-2-EPP-PV (Compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 119-0320/02 OP v praxi Business Law in Practise 2 CrEx 4+1 6 Czech
PSP selection 119-0340/01 DS A Diploma Seminar A 2 Cr 0+4 2 Czech
PSP selection 119-0326/02 PojPraPP Insurance Law in Business Practice 2 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 119-0324/01 PDV Intellectual Property Law 2 Cr 4+0 5 Czech
PSP selection 119-0323/01 PPP Legal Regulations in Bussines 2 Cr 4+0 5 Czech
PSP selection 115-0361/02 STRMG Strategic Management 2 CrEx 3+2 4 Czech
PSP selection 119-0341/01 DS B Diploma Seminar B 2 Cr 0+6 3 Czech
PSP selection 119-0342/02 DP Diploma Thesis 2 Cr 0+0 20 Czech
PSP selection 119-0343/01 OS Professional Seminar 2 Cr 0+4 5 Czech

PV - N-2-EPP-PVV (Choice-compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 152-0321/01 PMP Advice for Managers and Entrepreneurs 2 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 154-0304/04 BaKT Banking and Capital Markets 2 Ex 2+0 3 Czech
PSP selection 713-0002/01 ZVK Basic Winter Sports Course 2 Cr 0+1 W/S 0 Czech
PSP selection 156-0314/03 HP ČR Economic Policy of the Czech Republic 2 CrEx 2+1 4 Czech
PSP selection 155-0357/01 IPM Information Support for Managers 2 Cr 0+3 3 Czech
PSP selection 117-0364/01 LIŘ Liquidation and insolvency proceedings 2 CrEx 2+1 4 Czech
PSP selection 713-0001/01 TV Physical Education 2 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 115-0348/01 PŘKPS Prevention and Crisis Control in Companies 2 CrEx 2+1 4 Czech
PSP selection 153-0311/01 DAVEU Taxes in European Union 2 CrEx 2+1 4 Czech
PSP selection 117-0339/02 TsPÚ Transactinons with the Enterprise in Accounting 2 Ex 3+0 4 Czech

154-0304/04 předmět mohou volit pouze studenti, kteří v bc. studiu neabsolvovali předmět 154310 Komerční bankovnictví nebo 154349 Základy kapitálových trhů.