Studijní plán – EKF / B6202 / 6202R055 / 01 / B / K / Šumperk / cs

Akademický rok2009/2010Studijní programB6202 - Hospodářská politika a správa
FakultaEkonomická fakultaStudijní obor6202R055 - Veřejná ekonomika a správa
Typ studiabakalářskéSpecializace01 - Veřejná ekonomika a správa
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoŠumperk
Setřídit podlebloku

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 116-0400/02 MG Marketing 2 ZaZk 6+6 5 čeština
Výběr v OSP 117-0400/01 Úč Účetnictví 2 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 119-0400/03 PR Právo 2 Zk 12+0 3 čeština
Výběr v OSP 151-0403/02 STA Statistika A 2 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 153-0401/01 EVS Ekonomika veřejného sektoru 2 ZaZk 6+6 4 čeština
Výběr v OSP 153-0449/01 VESP Veřejná správa 2 ZaZk 6 h/s+6 h/s 4 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-0071/01 F2a/I Jazyk francouzský 2a/I EkF 2 Za 0+14 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 712-0075/01 F2b/I Jazyk francouzský 2b/I EkF 2 Za 0+14 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 712-0271/02 A2a/I Jazyk anglický 2a/I EkF 2 Za 0+14 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 712-0275/02 A2b/I-EkF Jazyk anglický 2b/I pro EkF (mírně pokročilí) 2 Za 0+14 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 712-0471/02 N2a/I Jazyk německý 2a/I EkF 2 Za 0+14 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 712-0475/02 N2b/I Jazyk německý 2b/I pro EkF 2 Za 0+14 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 712-0671/02 R2a/I Jazyk ruský 2a/I EkF 2 Za 0+14 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 712-0675/02 R2b/I Jazyk ruský 2b/I EkF 2 Za 0+14 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 712-0871/02 Š2a/I Jazyk španělský 2a/I EkF 2 Za 0+14 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 712-0875/02 Š2b/I Jazyk španělský 2b/I EkF 2 Za 0+14 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 114-0408/01 DSH Dějiny světového hospodářství 2 Zk 12 h/s+0 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 120-0406/02 AEI Angličtina evropské integrace 2 Za 6 h/s+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 151-0404/01 151404 Aplikovaná statistika 2 Za 6 h/s+6 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 151-0426/01 MRR_Vd Metody řízení a rozhodování ve veřejné ekonomice a správě 2 Za 6 h/s+6 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 156-0403/02 ETP A Ekonomie trhu práce A 2 Zk 12 h/s+0 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 156-0405/03 PZ Politika zaměstnanosti 2 Zk 10 h/s+0 h/s 2 čeština

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 115-0400/01 MANAG Management A 2 ZaZk 6 h/s+6 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 153-0402/01 ENO Ekonomika neziskových organizací 2 ZaZk 6+6 4 čeština
Výběr v OSP 153-0406/01 PVR_K Příjmy veřejných rozpočtů 2 ZaZk 6+6 4 čeština
Výběr v OSP 153-0443/01 SPvEU Sociální politika v EU 2 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 153-0444/01 VFA Veřejné finance A 2 ZaZk 6 h/s+6 h/s 4 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-0072/01 F2a/II Jazyk francouzský 2a/II EkF 2 ZaZk 0+14 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 712-0076/01 F2b/II Jazyk francouzský 2b/II EkF 2 ZaZk 0+14 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 712-0272/02 A2a/II Jazyk anglický 2a/II EkF 2 ZaZk 0+14 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 712-0276/02 A2b/II Jazyk anglický 2b/II pro EkF (mírně pokročilí) 2 ZaZk 0+14 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 712-0472/02 N2a/II Jazyk německý 2a/II EkF 2 ZaZk 0+14 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 712-0476/02 N2b/II Jazyk německý 2b/II EkF 2 ZaZk 0+14 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 712-0672/04 R2a/II Jazyk ruský 2a/II EkF 2 ZaZk 0 h/s+14 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 712-0676/02 R2b/II Jazyk ruský 2b/II EkF 2 ZaZk 0+14 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 712-0872/02 Š2a/II Jazyk španělský 2a/II EkF 2 ZaZk 0+14 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 712-0876/02 Š2b/II Jazyk španělský 2b/II EkF 2 ZaZk 0+14 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 118-0400/02 RGENEK Regionální a environmentální ekonomie 2 Za 6+4 2 čeština
Výběr v OSP 118-0409/01 EPOK Ekologická politika obcí a krajů 2 ZaZk 6+6 3 čeština
Výběr v OSP 119-0401/01 OP Obchodní právo 2 ZaZk 12 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 119-0402/01 PRAC Pracovní právo 2 ZaZk 12 h/s+0 2 čeština
Výběr v OSP 154-0401/01 FŘRK Finanční řízení a rozhodování 2 ZaZk 12 h/s+0 4 čeština

5. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 117-0409/02 UNO Účetnictví nevýdělečných organizací 3 ZaZk 6 h/s+6 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 153-0408/01 HKO Hospodaření krajů a obcí 3 ZaZk 6 h/s+6 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 153-0411/01 DAVEU_K Daně v EU 3 ZaZk 6 h/s+6 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 153-0413/01 BS A Bakalářský seminář A 3 Za 2 h/s+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 155-0432/01 USIS Územní a správní informační systémy 3 ZaZk 2 h/s+6 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 156-0401/02 HPA Hospodářská politika A 3 ZaZk 6 h/s+6 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 114-0408/01 DSH Dějiny světového hospodářství 3 Zk 12 h/s+0 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 117-0401/02 UIP Účetnictví individuálního podnikatele 3 Zk 4 h/s+6 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 120-0406/02 AEI Angličtina evropské integrace 3 Za 6 h/s+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 120-0410/02 RPEU Regionální politika EU 3 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 151-0404/01 151404 Aplikovaná statistika 3 Za 6 h/s+6 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 151-0426/01 MRR_Vd Metody řízení a rozhodování ve veřejné ekonomice a správě 3 Za 6 h/s+6 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 156-0403/02 ETP A Ekonomie trhu práce A 3 Zk 12 h/s+0 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 156-0405/03 PZ Politika zaměstnanosti 3 Zk 10 h/s+0 h/s 2 čeština

6. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 119-0428/01 SPVES Správní právo pro veřejnou ekonomiku a správu 3 ZaZk 6 h/s+6 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 120-0409/01 PEU Právo Evropské unie 3 ZaZk 12+0 3 čeština
Výběr v OSP 153-0414/01 BS B Bakalářský seminář B 3 Za 2 h/s+6 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 153-0415/01 BP Bakalářská práce 3 Za 0+0 h/s 15 čeština
Výběr v OSP 153-0417/01 OCMA Oceňování majetku A 3 ZaZk 0+8 h/s 4 čeština