Study plan – EKF / N6209 / 6209T025 / 00 / N / P / Ostrava / cs

Academic year2009/2010Study programmeN6209 – Systems Engineering and Informatics
FacultyFaculty of EconomicsField of study6209T025 – System Engineering and Informatics
Type of studyFollow-up MasterSpecialization00 – System Engineering and Informatics
Form of studyFull-timeLanguage of instructionCzech
Tutorial centreOstrava
Sort according tosemester
P - N-1-SII-PV (Compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 157-0328/03 DBS Database Systems 1 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 157-0327/02 PIS Information Systems Analysis and Design 1 CrEx 2+3 6 Czech
PSP selection 114-0303/02 MAEB Macroeconomics B 1 CrEx 2+1 4 Czech
PSP selection 155-0352/02 OOM Object-Oriented Modelling 1 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 157-0315/02 NSMNG Srategic Management Support Tools 1 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 157-0312/02 SMTO Systems Methods and Organization Theory 1 CrEx 2+1 4 Czech
PSP selection 157-0316/01 UIES Artificial Intelligence and Expert Systems 1 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 151-0335/01 ME 335 Mathematics in Economics 1 Cr 2+2 5 Czech
PSP selection 114-0302/03 Mikro B Microeconomics B - Intermediate Microeconomics 1 CrEx 2+1 4 Czech
PSP selection 155-0362/02 MUL Multimedia 1 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 157-0326/02 ORPR Organizational Design 1 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 157-0337/01 SPS Special seminar 1 Cr 1+1 3 Czech

PV - N-1-SII-PVV (Choice-compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 713-0002/01 ZVK Basic Winter Sports Course 1 Cr 0+1 W/S 0 Czech
PSP selection 157-0319/01 KONVSIIC Conversation for SII C 1 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 119-0329/01 PIT Law in Informatics 1 Cr 1+0 1 Czech
PSP selection 152-0355/03 ŘJA Quality Management A 1 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection PSP selection 713-0001/01 TV Physical Education 1 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 157-0347/01 PTP Advanced Development Methods 1 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 713-0003/01 LVK Basic Summer Sports Course 1 Cr 0+1 W/S 0 Czech
PSP selection 157-0320/01 KONVSIID Conversation for SII D 1 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 157-0348/01 PMP Processes in Project Management 1 Ex 2+0 3 Czech
PSP selection 155-0365/01 SOAS Service Oriented Architectures and Standards 1 CrEx 2+2 6 Czech
PSP selection 155-0358/02 PrGIS Work with GIS 1 Cr 0+2 3 Czech

P - N-2-SII-PV (Compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 157-0330/03 PRAPLB Applications Design B 2 Cr 2+2 5 Czech
PSP selection 157-0349/01 DSA Diploma Seminar A 2 Cr 0+4 2 Czech
PSP selection 157-0317/02 PRB Project Management 2 CrEx 2+1 4 Czech
PSP selection 155-0348/02 SWI Software Engineering 2 CrEx 2+2 6 Czech
PSP selection 157-0313/03 STRIS Strategic Information Systems 2 CrEx 2+1 5 Czech
PSP selection 157-0322/02 BI Business Intelligence 2 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 157-0350/01 DSB Diploma Seminar B 2 Cr 0+6 3 Czech
PSP selection 157-0351/01 DP Diploma Thesis 2 Cr 0+0 20 Czech
PSP selection 157-0352/01 OS Professional Seminar 2 Cr 0+4 5 Czech

PV - N-2-SII-PVV (Choice-compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 154-0304/04 BaKT Banking and Capital Markets 2 Ex 2+0 3 Czech
PSP selection 713-0002/01 ZVK Basic Winter Sports Course 2 Cr 0+1 W/S 0 Czech
PSP selection 120-0305/05 HP EU Economic Policy of the European Union 2 Ex 2+0 3 Czech
PSP selection 120-0332/03 GMO Globalization and International Organizations 2 Ex 2+0 3 Czech
PSP selection 116-0317/01 MM International Marketing 2 CrEx 2+1 4 Czech
PSP selection 119-0303/02 PPE Legal Regulation in Economy 2 Cr 2+0 3 Czech
PSP selection 118-0321/05 MRO Management of Municipalities and Regions 2 CrEx 2+1 3 Czech
PSP selection 713-0001/01 TV Physical Education 2 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 153-0307/03 SVSCR a EU Systems of Public Administration in CR and EU 2 Ex 2+0 3 Czech
PSP selection 154-0350/02 DPS Taxation of Corporations 2 Ex 2+0 3 Czech

154-0304/04 předmět mohou volit pouze studenti, kteří v bc. studiu neabsolvovali předmět 154310 Komerční bankovnictví nebo 154349 Základy kapitálových trhů.
154-0350/02 předmět mohou volit pouze studenti, kteří v bakalářském studiu neabsolvovali předmět 154308 Daňová soustava v ČR.

P - N-1-SII-PV (Compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 157-0328/03 DBS Database Systems 1 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 157-0327/02 PIS Information Systems Analysis and Design 1 CrEx 2+3 6 Czech
PSP selection 114-0303/02 MAEB Macroeconomics B 1 CrEx 2+1 4 Czech
PSP selection 155-0352/02 OOM Object-Oriented Modelling 1 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 157-0315/02 NSMNG Srategic Management Support Tools 1 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 157-0312/02 SMTO Systems Methods and Organization Theory 1 CrEx 2+1 4 Czech
PSP selection 157-0316/01 UIES Artificial Intelligence and Expert Systems 1 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 151-0335/01 ME 335 Mathematics in Economics 1 Cr 2+2 5 Czech
PSP selection 114-0302/03 Mikro B Microeconomics B - Intermediate Microeconomics 1 CrEx 2+1 4 Czech
PSP selection 155-0362/02 MUL Multimedia 1 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 157-0326/02 ORPR Organizational Design 1 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 157-0337/01 SPS Special seminar 1 Cr 1+1 3 Czech

PV - N-1-SII-PVV (Choice-compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 713-0002/01 ZVK Basic Winter Sports Course 1 Cr 0+1 W/S 0 Czech
PSP selection 157-0319/01 KONVSIIC Conversation for SII C 1 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 119-0329/01 PIT Law in Informatics 1 Cr 1+0 1 Czech
PSP selection 152-0355/03 ŘJA Quality Management A 1 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection PSP selection 713-0001/01 TV Physical Education 1 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 157-0347/01 PTP Advanced Development Methods 1 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 713-0003/01 LVK Basic Summer Sports Course 1 Cr 0+1 W/S 0 Czech
PSP selection 157-0320/01 KONVSIID Conversation for SII D 1 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 157-0348/01 PMP Processes in Project Management 1 Ex 2+0 3 Czech
PSP selection 155-0365/01 SOAS Service Oriented Architectures and Standards 1 CrEx 2+2 6 Czech
PSP selection 155-0358/02 PrGIS Work with GIS 1 Cr 0+2 3 Czech

P - N-2-SII-PV (Compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 157-0330/03 PRAPLB Applications Design B 2 Cr 2+2 5 Czech
PSP selection 157-0349/01 DSA Diploma Seminar A 2 Cr 0+4 2 Czech
PSP selection 157-0317/02 PRB Project Management 2 CrEx 2+1 4 Czech
PSP selection 155-0348/02 SWI Software Engineering 2 CrEx 2+2 6 Czech
PSP selection 157-0313/03 STRIS Strategic Information Systems 2 CrEx 2+1 5 Czech
PSP selection 157-0322/02 BI Business Intelligence 2 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 157-0350/01 DSB Diploma Seminar B 2 Cr 0+6 3 Czech
PSP selection 157-0351/01 DP Diploma Thesis 2 Cr 0+0 20 Czech
PSP selection 157-0352/01 OS Professional Seminar 2 Cr 0+4 5 Czech

PV - N-2-SII-PVV (Choice-compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 154-0304/04 BaKT Banking and Capital Markets 2 Ex 2+0 3 Czech
PSP selection 713-0002/01 ZVK Basic Winter Sports Course 2 Cr 0+1 W/S 0 Czech
PSP selection 120-0305/05 HP EU Economic Policy of the European Union 2 Ex 2+0 3 Czech
PSP selection 120-0332/03 GMO Globalization and International Organizations 2 Ex 2+0 3 Czech
PSP selection 116-0317/01 MM International Marketing 2 CrEx 2+1 4 Czech
PSP selection 119-0303/02 PPE Legal Regulation in Economy 2 Cr 2+0 3 Czech
PSP selection 118-0321/05 MRO Management of Municipalities and Regions 2 CrEx 2+1 3 Czech
PSP selection 713-0001/01 TV Physical Education 2 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 153-0307/03 SVSCR a EU Systems of Public Administration in CR and EU 2 Ex 2+0 3 Czech
PSP selection 154-0350/02 DPS Taxation of Corporations 2 Ex 2+0 3 Czech

154-0304/04 předmět mohou volit pouze studenti, kteří v bc. studiu neabsolvovali předmět 154310 Komerční bankovnictví nebo 154349 Základy kapitálových trhů.
154-0350/02 předmět mohou volit pouze studenti, kteří v bakalářském studiu neabsolvovali předmět 154308 Daňová soustava v ČR.

PV - Alternativa:151334-Statistika B-ZS (Choice-compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 151-0334/01 Stat B Statistics B 1 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 151-0334/02 Stat B Statistics B 1 CrEx 2+2 5 English

Alternativa: Jedná se o POVINNÝ předmět, je nutné si vybrat mezi českou a
anglickou verzí.
01-česká verze, 02-anglická verze