Studijní plán – EKF / B6202 / 6210R004 / 02 / B / K / Ostrava / cs

Akademický rok2009/2010Studijní programB6202 - Hospodářská politika a správa
FakultaEkonomická fakultaStudijní obor6210R004 - Eurospráva
Typ studiabakalářskéSpecializace02 - Eurospráva
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 116-0400/02 MG Marketing 2 ZaZk 6+6 5 čeština
Výběr v OSP 117-0400/02 Úč Účetnictví 2 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 119-0400/03 PR Právo 2 Zk 12+0 3 čeština
Výběr v OSP 151-0403/02 STA Statistika A 2 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 156-0401/02 HPA Hospodářská politika A 2 ZaZk 6 h/s+6 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-0071/01 F2a/I Jazyk francouzský 2a/I EkF 2 Za 0+14 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 712-0075/01 F2b/I Jazyk francouzský 2b/I EkF 2 Za 0+14 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 712-0271/02 A2a/I Jazyk anglický 2a/I EkF 2 Za 0+14 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 712-0275/02 A2b/I-EkF Jazyk anglický 2b/I pro EkF (mírně pokročilí) 2 Za 0+14 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 712-0471/02 N2a/I Jazyk německý 2a/I EkF 2 Za 0+14 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 712-0475/02 N2b/I Jazyk německý 2b/I pro EkF 2 Za 0+14 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 712-0671/02 R2a/I Jazyk ruský 2a/I EkF 2 Za 0+14 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 712-0675/02 R2b/I Jazyk ruský 2b/I EkF 2 Za 0+14 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 712-0871/02 Š2a/I Jazyk španělský 2a/I EkF 2 Za 0+14 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 712-0875/02 Š2b/I Jazyk španělský 2b/I EkF 2 Za 0+14 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 119-0401/01 OP Obchodní právo 2 ZaZk 12 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 153-0433/01 VS Veřejná správa 2 ZaZk 6+6 3 čeština
Výběr v OSP 156-0405/03 PZ Politika zaměstnanosti 2 Zk 10 h/s+0 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 156-0417/02 OE Odvětvové ekonomiky 2 Zk 12 h/s+0 h/s 3 čeština

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 115-0400/01 MANAG Management A 2 ZaZk 6 h/s+6 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 120-0404/01 IPSE Integrační procesy ve světové ekonomice 2 ZaZk 6+6 4 čeština
Výběr v OSP 120-0405/03 HP EU Hospodářská politika EU 2 Zk 12 h/s+0 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 153-0443/01 SPvEU Sociální politika v EU 2 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 153-0444/01 VFA Veřejné finance A 2 ZaZk 6 h/s+6 h/s 4 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-0072/01 F2a/II Jazyk francouzský 2a/II EkF 2 ZaZk 0+14 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 712-0076/01 F2b/II Jazyk francouzský 2b/II EkF 2 ZaZk 0+14 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 712-0272/02 A2a/II Jazyk anglický 2a/II EkF 2 ZaZk 0+14 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 712-0276/02 A2b/II Jazyk anglický 2b/II pro EkF (mírně pokročilí) 2 ZaZk 0+14 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 712-0472/02 N2a/II Jazyk německý 2a/II EkF 2 ZaZk 0+14 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 712-0476/02 N2b/II Jazyk německý 2b/II EkF 2 ZaZk 0+14 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 712-0672/04 R2a/II Jazyk ruský 2a/II EkF 2 ZaZk 0 h/s+14 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 712-0676/02 R2b/II Jazyk ruský 2b/II EkF 2 ZaZk 0+14 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 712-0872/02 Š2a/II Jazyk španělský 2a/II EkF 2 ZaZk 0+14 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 712-0876/02 Š2b/II Jazyk španělský 2b/II EkF 2 ZaZk 0+14 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 117-0426/01 DE Daňová evidence příjmů a výdajů fyzických osob 2 ZaZk 6 h/s+6 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 118-0400/02 RGENEK Regionální a environmentální ekonomie 2 Za 6+4 2 čeština
Výběr v OSP 118-0409/01 EPOK Ekologická politika obcí a krajů 2 ZaZk 6+6 3 čeština
Výběr v OSP 119-0402/01 PRAC Pracovní právo 2 ZaZk 12 h/s+0 2 čeština