Studijní plán – HGF / B2102 / 6209R013 / - / B / K / Most / cs

Akademický rok2009/2010Studijní programB2102 – Nerostné suroviny
FakultaHornicko-geologická fakultaStudijní obor6209R013 – Informační a systémový management
Typ studiabakalářskéSpecializace
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoMost
Setřídit podlebloku

1. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 545-0039/04 PocPr Počítačové praktikum 1 Za 0+6 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 545-0480/01 SI Systémová integrace 1 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 545-0313/06 TSŘ Teorie systémů a řízení 1 ZaZk 9 h/s+9 h/s 7 čeština
Výběr v OSP 545-0347/04 ZI Základy informatiky 1 ZaZk 9 h/s+9 7 čeština
Výběr v OSP 714-0565/06 ZM Základy matematiky 1 KlZap 0+6 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 545-0203/01 ZTE Základy tržní ekonomiky 1 ZaZk 6 h/s+0 3 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-0101/02 Aa/I Jazyk anglický a/I 1 Za 0+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 712-0901/02 Fa/I Jazyk francouzský a/I 1 Za 0+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 712-0301/02 Na/I Jazyk německý a/I 1 Za 0+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 712-0501/02 Rа/I Jazyk ruský a/I 1 Za 0+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 711-0512/02 PO Psychologie osobnosti 1 KlZap 0+6 h/s 1 čeština

2. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 714-0566/02 BM I Bakalářská Matematika I 1 ZaZk 18 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 545-0339/05 EkPod Ekonomika podniku 1 ZaZk 14 h/s+4 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 545-0102/08 IS Informační systémy 1 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 545-0066/05 OpSys Operační systémy 1 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 545-0220/05 UPEU Úvod do problematiky EU 1 KlZap 9 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 714-0588/02 VRA Vytváření a realizace algoritmů 1 ZaZk 18 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 516-0511/02 ZF Základy fyziky 1 KlZap 0+6 h/s 1 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-0102/02 Aa/II Jazyk anglický a/II 1 Za 0+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 712-0902/02 Fa/II Jazyk francouzský a/II 1 Za 0+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 712-0302/02 Na/II Jazyk německý a/II 1 Za 0 h/s+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 712-0502/02 Ra/II Jazyk ruský a/II 1 Za 0+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 711-0607/07 TSV Techniky sociologického výzkumu 1 KlZap 0+6 h/s 2 čeština

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 516-0512/02 BF Bakalářská fyzika 2 ZaZk 18 h/s+6 h/s 9 čeština
Výběr v OSP 714-0567/02 BM II Bakalářská matematika II 2 ZaZk 18 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 545-0117/06 DBS Databázové systémy 2 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 545-0407/03 SA Systémová analýza 2 ZaZk 9 h/s+9 h/s 7 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 545-0006/02 AaPI Automatizace a počítače I 2 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 546-0345/01 EI I Environmentální inženýrství I 2 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 542-0291/05 H I Hornictví I 2 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 712-0103/02 Aa/III Jazyk anglický a/III 2 Za 0+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 712-0903/02 Fa/III Jazyk francouzský a/III 2 Za 0+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 712-0303/02 Na/III Jazyk německý a/III 2 Za 0 h/s+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 712-0503/02 Ra/III Jazyk ruský a/III 2 Za 0+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 546-0305/03 OŽP Ochrana životního prostředí 2 ZaZk 12 h/s+0 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 545-0080/03 PC Počítače 2 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 545-0062/01 AP II Základy technických prostředků 2 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 714-0556/02 GP Geometrie na počítači 2 ZaZk 13 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 545-0481/01 MMWT Multimediální prezentace a webové technologie 2 ZaZk 6 h/s+9 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 545-0413/04 ProgLang Programovací jazyky 2 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 545-0026/03 ŘS Řízení systémů 2 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 545-0005/02 AP II Automatizace a počítače II 2 ZaZk 9 h/s+3 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 546-0346/01 EI II Environmentální inženýrství II 2 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 545-0396/03 FPM Finanční a pojistná matematika 2 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 548-0058/02 GIT Geoinformační technologie 2 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 542-0306/04 H II Hornictví II 2 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 712-0104/04 Aa/IV Jazyk anglický a/IV 2 ZaZk 0+16 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 712-0904/05 Fa/IV Jazyk francouzský a/IV 2 ZaZk 0+8 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 712-0304/04 Na/IV Jazyk německý a/IV 2 ZaZk 0 h/s+16 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 712-0504/05 Ra/IV Jazyk ruský a/IV 2 ZaZk 0+8 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 545-0334/03 TAŘ Teorie automatického řízení 2 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština

5. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 711-0203/04 DVT Dějiny vědy a techniky 3 Za 10 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 545-0064/01 JeS Jednorozměrná statistika 3 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 545-0024/04 PS Projektový seminář 3 KlZap 0 h/s+18 h/s 7 čeština
Výběr v OSP 545-0260/02 TEOFM Teorie firmy a marketing 3 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 545-0030/02 AaPIII Automatizace a počítače III 3 ZaZk 9 h/s+3 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 545-0041/04 ASP Automatizované systémy projektování 3 KlZap 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 545-0455/01 BIS Bezpečnost informačních systémů 3 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 545-0043/01 OSUX Operační systém Unix 3 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 545-0086/03 PocS Počítačové sítě 3 ZaZk 9 h/s+3 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 545-0277/04 US Účetní systémy 3 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 545-0380/02 VizTP Vizualizace technologických procesů 3 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština

6. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 545-0010/02 BakPr Bakalářská práce 3 Za 0+20 h/s 9 čeština
Výběr v OSP 545-0483/01 MP Metodologie projektování 3 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 545-0370/01 UDM Úvod do managementu 3 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 711-0479/09 ZP Základy práva 3 Za 6 h/s+0 3 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 545-0486/01 Atp Automatizace technologických procesů 3 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 545-0487/01 EP Elektrotechnické předpisy 3 ZaZk 6 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 545-0210/02 OPANL Operační analýza 3 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 545-0418/02 PrumL Průmyslová logistika 3 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 545-0388/03 UI Umělá inteligence 3 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština