Studijní plán – HGF / B2102 / 2102R013 / - / B / K / Most / cs

Akademický rok2009/2010Studijní programB2102 – Nerostné suroviny
FakultaHornicko-geologická fakultaStudijní obor2102R013 – Úprava surovin a recyklace
Typ studiabakalářskéSpecializace
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoMost
Setřídit podlebloku

1. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 714-0566/02 BM I Bakalářská Matematika I 1 ZaZk 18 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 617-0001/12 CH Chemie 1 ZaZk 18 h/s+0 8 čeština
Výběr v OSP 541-0028/15 M Mineralogie a petrografie 1 ZaZk 12 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 545-0039/04 PocPr Počítačové praktikum 1 Za 0+6 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 542-0429/04 PRP Přípravné procesy 1 ZaZk 15 h/s+0 7 čeština
Výběr v OSP 544-0030/09 TK Technické kreslení 1 Za 0+10 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 714-0565/06 ZM Základy matematiky 1 KlZap 0+6 h/s 1 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-0101/02 Aa/I Jazyk anglický a/I 1 Za 0+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 712-0901/02 Fa/I Jazyk francouzský a/I 1 Za 0+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 712-0301/02 Na/I Jazyk německý a/I 1 Za 0+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 712-0501/02 Rа/I Jazyk ruský a/I 1 Za 0+8 h/s 1 čeština

2. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 714-0585/02 ADS Algoritmy a datové struktury 1 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 714-0567/02 BM II Bakalářská matematika II 1 ZaZk 18 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 542-0468/02 FSP 1 Fyzikální separační procesy I. 1 ZaZk 15 h/s+0 7 čeština
Výběr v OSP 617-0005/05 CHO Chemie organická 1 ZaZk 18 h/s+0 7 čeština
Výběr v OSP 516-0511/02 ZF Základy fyziky 1 KlZap 0+6 h/s 1 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-0102/02 Aa/II Jazyk anglický a/II 1 Za 0+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 712-0902/02 Fa/II Jazyk francouzský a/II 1 Za 0+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 712-0302/02 Na/II Jazyk německý a/II 1 Za 0 h/s+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 712-0502/02 Ra/II Jazyk ruský a/II 1 Za 0+8 h/s 1 čeština

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 615-0404/02 ACh1 Analytická chemie I 2 ZaZk 12 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 516-0512/01 BF Bakalářská fyzika 2 ZaZk 18 h/s+0 8 čeština
Výběr v OSP 619-0402/08 FCH Fyzikální chemie 2 Zk 16 h/s+0 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 516-0513/01 FMTO Fyzikální měření (pro technické obory) 2 KlZap 0+6 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 542-0469/01 FSP II Fyzikální separační procesy II. 2 ZaZk 16 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 711-0303/13 Polit Politologie 2 Za 6 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 542-0454/04 POP I Pomocné procesy I 2 ZaZk 6 h/s+9 h/s 6 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-0103/02 Aa/III Jazyk anglický a/III 2 Za 0+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 712-0903/02 Fa/III Jazyk francouzský a/III 2 Za 0+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 712-0303/02 Na/III Jazyk německý a/III 2 Za 0 h/s+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 712-0503/02 Ra/III Jazyk ruský a/III 2 Za 0+8 h/s 1 čeština

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 714-0575/02 DG Deskriptivní geometrie 2 ZaZk 13 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 711-0103/10 FIL Filozofie 2 Za 6 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 542-0455/02 POP II Pomocné procesy II 2 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 516-0516/01 Aplikovaná fyzika pro úpravníky 2 ZaZk 10 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 452-0550/02 EL Elektrotechnika (HGF) 2 ZaZk 12 h/s+0 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 541-0281/03 GLNS Geologie ložisek nerostných surovin 2 ZaZk 12 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 712-0104/04 Aa/IV Jazyk anglický a/IV 2 ZaZk 0+16 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 712-0904/05 Fa/IV Jazyk francouzský a/IV 2 ZaZk 0+8 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 712-0304/04 Na/IV Jazyk německý a/IV 2 ZaZk 0 h/s+16 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 712-0504/05 Ra/IV Jazyk ruský a/IV 2 ZaZk 0+8 h/s 3 čeština

5. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 542-0402/05 FLOT Flotace 3 ZaZk 18 h/s+0 8 čeština
Výběr v OSP 542-0416/03 TZNS Tepelné zpracování nerostných surovin 3 ZaZk 16 h/s+0 7 čeština
Výběr v OSP 545-0079/04 ZA Základy automatizace 3 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 114-0340/04 ZTE Základy tržní ekonomiky 3 Zk 6 h/s+0 3 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 542-0017/01 OZP Ochrana životního prostředí 3 ZaZk 10 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 223-0116/05 SH Stavební hmoty 3 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 542-0478/02 TRO Technologie recyklace odpadů 3 ZaZk 18 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 542-0001/06 ZL Základy lomařství 3 ZaZk 16 h/s+0 6 čeština

6. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 542-0346/05 BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 3 ZaZk 12 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 542-0490/03 DS Diplomový seminář 3 Za 10 h/s+0 8 čeština
Výběr v OSP 542-0431/03 CHP Chemické procesy 3 ZaZk 18 h/s+0 8 čeština
Výběr v OSP 545-0056/02 Teorie řízení 3 ZaZk 12 h/s+0 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 711-0479/22 ZP Základy práva 3 Zk 6 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 542-0720/05 ZBP Závěrečná bakalářská práce 3 Za 0+8 h/s 0 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 542-0012/04 DLNS Dobývání ložisek nerostných surovin 3 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 541-0262/05 ENS Ekonomika nerostných surovin 3 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 542-0250/06 VTHP Výpočetní technika v hornické praxi 3 Za 0+12 h/s 5 čeština