Study plan – HGF / B2102 / 2102R012 / - / B / K / Ostrava / cs

Academic year2009/2010Study programmeB2102 - Mineral Raw Materials
FacultyFaculty of Mining and GeologyField of study2102R012 - Management of Resources of Building Mineral Raw Materials
Type of studyBachelorSpecialization -
Form of studyPart-timeLanguage of instructionCzech
Tutorial centreOstrava
Sort according tosemester
P - Využívání zdrojů staveb. ner. sur. (Compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 714-0566/02 BM I Bachelor Mathematics I 1 CrEx 18 H/S+0 5 Czech
PSP selection 714-0565/06 ZM Basics of Mathematics 1 GC 0+6 H/S 1 Czech
PSP selection 542-0290/03 PP Computer Practicum 1 Cr 0+6 H/S 3 Czech
PSP selection 541-0057/13 NZ Earth Science 1 CrEx 6 H/S+0 3 Czech
PSP selection 541-0028/07 M Mineralogy and Petrography 1 CrEx 6 H/S+6 H/S 5 Czech
PSP selection 542-0001/04 ZL Principles of Opencast Mining 1 CrEx 9 H/S+6 H/S 7 Czech
PSP selection 544-0030/09 TK Technical Drafting 1 Cr 0+10 H/S 4 Czech
PSP selection 714-0585/02 ADS Algorithms and Data Structures 1 CrEx 16 H/S+0 5 Czech
PSP selection 714-0567/02 BM II Bachelor Mathematics II 1 CrEx 18 H/S+0 5 Czech
PSP selection 711-0479/09 ZP Fundamentals of Law 1 Cr 6 H/S+0 3 Czech
PSP selection 541-0085/03 GLSS Geology and Deposits of Building Raw Materials 1 CrEx 6 H/S+6 H/S 5 Czech
PSP selection 542-0744/02 HGF Hydrogeology and Drainage of Opencast and Underground Mines 1 CrEx 6 H/S+3 H/S 5 Czech
PSP selection 542-0297/03 H Mining 1 CrEx 6 H/S+3 H/S 4 Czech
PSP selection 516-0511/02 ZF Principles of Physics 1 GC 0+6 H/S 1 Czech
PSP selection 542-0305/05 SOPL Systems of Deposit Development and Preparation 1 CrEx 6 H/S+6 H/S 5 Czech
PSP selection 516-0512/01 BF Bachelor Physics 2 CrEx 18 H/S+0 8 Czech
PSP selection 544-0022/07 TCG Field Exercise in Geodesy 2 Cr 0+5 D 2 Czech
PSP selection 544-0024/03 GMP Geodesy and Mine Pit Surveying 2 CrEx 16 H/S+0 7 Czech
PSP selection 516-0513/01 FMTO Physical Measurement (for Technical Branches) 2 GC 0+6 H/S 3 Czech
PSP selection 711-0303/13 Polit Political Science 2 Cr 6 H/S+0 3 Czech
PSP selection 542-0208/05 MHZ Rock and Soil Mechanics 2 CrEx 12 H/S+0 5 Czech
PSP selection 337-0310/02 tecme Technical Mechanics 2 CrEx 12 H/S+0 5 Czech
PSP selection 224-0214/01 TPL Blasting Works in Quarries 2 CrEx 12 H/S+0 5 Czech
PSP selection 714-0575/02 DG Descriptive Geometry 2 CrEx 13 H/S+0 5 Czech
PSP selection 340-0081/01 PDSaZNL Opencast Mining Machines and Equipment of Non-Coal Mines 2 CrEx 12 H/S+0 5 Czech
PSP selection 711-0501/06 PSYCH-1 Psychology I. 2 Cr 10 H/S+0 3 Czech
PSP selection 542-0373/03 BPaPO Safety at Work and Fire Protection 2 GC 9 H/S+0 4 Czech
PSP selection 224-0215/01 TCTP Training in Blasting Works 2 Cr 0+5 D 2 Czech
PSP selection 545-0333/03 Podnik Entrepreneurship 3 CrEx 12 H/S+0 5 Czech
PSP selection 542-0321/05 HZBP Mining Legislation and Safety Regulations 3 CrEx 12 H/S+0 5 Czech
PSP selection 541-0513/02 PVP Prospecting and Drilling Activities 3 CrEx 12 H/S+0 5 Czech
PSP selection 542-0705/03 TZS Raw Materials Treatment Technologies 3 CrEx 12 H/S+0 5 Czech
PSP selection 542-0088/01 TLDNS Technologies of Opencast Mining of Non-coal Raw Materials 3 CrEx 15 H/S+0 7 Czech
PSP selection 542-0302/03 TDS Technologies of Raw Material Transport 3 GC 10 H/S+0 4 Czech
PSP selection 542-0719/07 OS Branch Seminar 3 Cr 0+12 H/S 5 Czech
PSP selection 542-0312/04 OŽPLD Environmental Protection in Opencast Mining 3 GC 9 H/S+0 4 Czech
PSP selection 542-0720/04 ZBP Final bachelor's Work 3 Cr 0+8 H/S 10 Czech
PSP selection 342-0011/04 SZU Machinery and Equipment in Processing Plants 3 CrEx 12 H/S+0 5 Czech
PSP selection 542-0057/03 OP Professional Practical Training 3 Cr 0+20 D 0 Czech
PSP selection 542-0079/04 HUKV Rough and Noble Stone-Cutting Industry 3 CrEx 12 H/S+0 5 Czech

PV - Využívání zdrojů staveb. ner. sur. (Choice-compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 452-0072/03 E2131 Electrical Engineering in Mining 2 CrEx 10 H/S+0 5 Czech
PSP selection 542-0327/06 HRZ Mines rescue and safety 2 CrEx 12 H/S+0 5 Czech
PSP selection 545-0021/05 ZK Principles of Cybernetics 2 Cr 0+6 H/S 3 Czech
PSP selection 711-0406/05 ObP Commercial Law 2 Cr 18 H/S+0 3 Czech
PSP selection 340-0333/02 ZS Earth Moving Machines 2 CrEx 10 H/S+0 H/S 4 Czech
PSP selection 542-0299/02 HDNSS Underground Mining of Mineral Raw Materials for Building 2 GC 0+6 H/S 3 Czech

Cizí jazyk - 2.ročník (Choice-compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 712-0103/02 Aa/III English Language a/III 2 Cr 0+8 H/S 1 Czech
PSP selection 712-0903/02 Fa/III French Language a/III 2 Cr 0+8 H/S 1 Czech
PSP selection 712-0303/02 Na/III German Language a/III 2 Cr 0 H/S+8 H/S 1 Czech
PSP selection 712-0503/02 Ra/III Russian Language a/III 2 Cr 0+8 H/S 1 Czech
PSP selection 712-0104/04 Aa/IV English Language a/IV 2 CrEx 0+16 H/S 3 Czech
PSP selection 712-0904/05 Fa/IV French Language a/IV 2 CrEx 0+8 H/S 3 Czech
PSP selection 712-0304/04 Na/IV German Language a/IV 2 CrEx 0 H/S+16 H/S 3 Czech
PSP selection 712-0504/05 Ra/IV Russian Language a/IV 2 CrEx 0+8 H/S 3 Czech

Student si musí povinně zapsat na oba semestry jeden z uvedených cizích jazyků, který číselně navazuje na cizí jazyk zapsaný v letním semestru 1. ročníku.

Cizí jazyky - 1. ročník - LS (Choice-compulsory)Min. kreditů: 1Min. předmětů: 1
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 712-0102/02 Aa/II English Language a/II 1 Cr 0+8 H/S 1 Czech
PSP selection 712-0902/02 Fa/II French Language a/II 1 Cr 0+8 H/S 1 Czech
PSP selection 712-0302/02 Na/II German Language a/II 1 Cr 0 H/S+8 H/S 1 Czech
PSP selection 712-0502/02 Ra/II Russian Language a/II 1 Cr 0+8 H/S 1 Czech

Student si musí povinně zapsat jeden z těchto cizích jazyků.

Cizí jazyky - 1. ročník - ZS (Choice-compulsory)Min. kreditů: 1Min. předmětů: 1
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 712-0101/02 Aa/I English Language a/I 1 Cr 0+8 H/S 1 Czech
PSP selection 712-0901/02 Fa/I French Language a/I 1 Cr 0+8 H/S 1 Czech
PSP selection 712-0301/02 Na/I German Language a/I 1 Cr 0+8 H/S 1 Czech
PSP selection 712-0501/02 Rа/I Russian Language a/I 1 Cr 0+8 H/S 1 Czech

Student si musí povinně zapsat jeden z těchto cizích jazyků.