Study plan – HGF / N3646 / 3602T004 / - / N / P / Ostrava / cs

Academic year2009/2010Study programmeN3646 – Geodesy and Cartography
FacultyFaculty of Mining and GeologyField of study3602T004 – Mobile Geoinformatics Technology
Type of studyFollow-up MasterSpecialization
Form of studyFull-timeLanguage of instructionCzech
Tutorial centreOstrava
Sort according tosemester
P - Mobilní geoinformační technologie (Compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 548-0025/07 SP Semestral Project-Work 1 GC 0+4 5 Czech
PSP selection 548-0069/01 APU Spatial Problems Algorithm Development 1 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 714-0513/01 VKM Special Topics in Mathematics 1 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 548-0066/03 MGIT Mobile Geoinformation Technologies 1 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 548-0047/02 PIV Programming IV 1 GC 2+2 5 Czech
PSP selection 516-0517/02 VKF Selected Chapters of Physics 1 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 548-0032/04 SEMP2 Semestral Project-Work II 1 GC 0+4 5 Czech

PV - Mobilní geoinformační technologie (Choice-compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 454-0527/02 PrS Access Network 1 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 541-0004/02 AS Applied Statistics 1 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 456-0539/02 TAMZ I Design of Applications for Mobile Devices I 1 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 548-0061/04 UGIT Introduction to Geoinformation Technologies 1 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 544-0079/05 FGM Photogrammetry 1 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 548-0046/02 PIII Programming III 1 GC 2+2 5 Czech
PSP selection 548-0048/03 GNPS Global Navigation and Positioning Systems 1 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 548-0060/04 ZG Introduction to Geography 1 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 456-0347/02 MS Mobile Computing 1 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 548-0041/03 OOAN Object Oriented Analysis and Design 1 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 712-0803/01 ŠZ-HGF 1 Spanish for Elementary 1-HGF 1 Cr 0+2 1 Czech
PSP selection 712-0805/01 ŠM-HGF 1 Spanish for Managers 1 – HGF 1 Cr 0+2 1 Czech
PSP selection 454-0528/02 RBS Wireless Cell Networks 1 CrEx 2+2 5 Czech

V zimním semestru si studenti-absolventi Geoinformatiky, resp. příbuzného oboru MUSÍ zapsat PV předmět z nabídky Programování, Přístupové sítě nebo Tvorba aplikací pro mobilní zařízení.Studenti-absolventi Mobilních technologií, resp. příbuzného oboru si MUSÍ zapsat PV předmět z nabídky Fotogrammetrie, Apl. statistika nebo Úvod do geoinf. systémů. V letním semestru si studenti- absolventi Mobilních technologií, resp. příb. oboru mohou zapsat předmět z nabídky předmětů Radiové buňky, Základy geografie, Mobilní systémy a Objektově-orientovaná analýza a návrh.Studenti-absolventi Geoinformatiky, resp. příbuzného oboru si v letním semestru mohou zapsat předmět z nabídky Mobilní systémy, Globální nav. a pol. systémy nebo Objektově-orientovaná analýza a návrh. Předmět Radiové buňky si MUSÍ zapsat na letní semestr studenti-absolventi Geoinformatiky, resp. příbuzného oboru. a studenti-absolventi Mobilních technologií, resp. příb. oboru si jej mohou zapsat. Předmět Globální nav. a pol. systémy si na letní semestr MUSÍ zapsat studenti-absolventi Mobilních technologií, resp. příbuzného oboru a studenti-absolventi Geoinformatiky, resp. příbuzného oboru si jej mohou zapsat.