Studijní plán – HGF / N2102 / 6208T031 / - / N / P / Ostrava / cs

Akademický rok2009/2010Studijní programN2102 – Nerostné suroviny
FakultaHornicko-geologická fakultaStudijní obor6208T031 – Environmentální management
Typ studianavazující magisterskéSpecializace
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

1. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 548-0016/08 GIS Geografické informační systémy 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 546-0471/01 OH Odpadové hospodářství 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 546-0464/01 PPkOZP Preventivní přístup k ochraně životního prostředí 1 KlZap 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 714-0513/01 VKM Vybrané kapitoly z matematiky 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 546-0465/01 ENVT Výrobní a environmentální technologie 1 ZaZk 3+2 6 čeština

2. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0522/01 EMS Environmentální manažerské systémy 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 546-0770/05 OAVŽP Oceňování antropogenních vlivů 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 546-0466/01 CP Úvod do čistší produkce 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 516-0517/02 VKF Vybrané kapitoly z fyziky 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 542-0341/02 BPP Bezpečnostní a právní předpisy 1 ZaZk 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 546-0436/02 B Bibliografie 1 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 544-0003/03 DM Důlní měřictví 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 546-0469/01 EI I Environmentální inženýrství I 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 545-0340/03 IE Informatika v ekonomice 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 712-0805/01 ŠM-HGF 1 Manažerská španělština 1 – HGF 1 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 546-0426/02 OchOvzd Ochrana ovzduší 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 545-0403/04 ORDS Organizace a řízení dobývání surovin 1 ZaZk 3+3 7 čeština
Výběr v OSP 712-0803/01 ŠZ-HGF 1 Španělština pro začátečníky 1-HGF 1 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 542-0331/02 TS Teorie spolehlivosti 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 546-0470/01 UČV II Úprava a čištění vod II 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 546-0468/01 UZNDS Úprava a získávání nerostných a druhotných surovin 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 711-0506/07 IPK Interpersonální komunikace 1 Za 0+2 3 čeština

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 118-0314/02 EŽPA Ekonomie životního prostředí A 2 ZaZk 2 h/s+1 4 čeština
Výběr v OSP 546-0747/01 ENVPR Environmentální právo 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 546-0800/01 LCA Hodnocení životního cyklu 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 639-0820/02 QM Management jakosti 2 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 040-0055/01 PRPH Průmyslová rizika a prevence havárií 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0414/02 DaŽP Doprava a životní prostředí 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 542-0363/02 HP Horní právo 2 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 712-0806/01 ŠM-HGF 2 Manažerská španělština 2 – HGF 2 ZaZk 0+2 4 čeština
Výběr v OSP 546-0802/01 PP Pracovní prostředí 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 712-0804/01 ŠZ-HGF 2 Španělština pro začátečníky 2 - HGF 2 ZaZk 0+2 4 čeština
Výběr v OSP 546-0801/01 UVaS Udržitelná výroba a spotřeba 2 ZaZk 2+2 5 čeština

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0452/01 DP Diplomová práce 2 Za 0+2 15 čeština
Výběr v OSP 546-0451/02 OS Oborový seminář 2 Za 0+10 13 čeština