Studijní plán – HGF / N2102 / 3901T037 / - / N / P / Ostrava / cs

Akademický rok2009/2010Studijní programN2102 – Nerostné suroviny
FakultaHornicko-geologická fakultaStudijní obor3901T037 – Voda - strategická surovina
Typ studianavazující magisterskéSpecializace
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

1. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0478/01 BiHyd Biologie a hydrobiologie 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 548-0058/02 GIT Geoinformační technologie 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 615-0811/01 HAChV Hydrochemie a vzorkování vod 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 541-0559/02 HGKL Hydrologie a klimatologie 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 541-0045/02 PH Podzemní hydraulika 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 714-0513/01 VKM Vybrané kapitoly z matematiky 1 ZaZk 2+2 5 čeština

2. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0479/01 HSV Hospodaření s vodou 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 541-0497/03 HG Hydrogeologie II 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 516-0517/02 VKF Vybrané kapitoly z fyziky 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 541-0040/01 AHGF Aplikovaná hydrogeochemie 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 546-0482/01 Flot Flotace v technologii vody 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 541-0039/01 JPV Jímání podzemních vod 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 541-0036/01 KHG Kontaminační hydrogeologie 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 712-0805/01 ŠM-HGF 1 Manažerská španělština 1 – HGF 1 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 712-0803/01 ŠZ-HGF 1 Španělština pro začátečníky 1-HGF 1 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 546-0480/01 UVHN Účelové vodohospodářské nádrže 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 546-0483/01 UČV Úprava a čištění vod 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 541-0030/01 VK Voda v krajině 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 546-0484/01 VHZ Vodohospodářská zařízení 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 546-0481/01 VhS Vodohospodářské systémy 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 546-0485/01 ZV Zásobování vodou 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 541-0206/06 GF Geofyzika 1 ZaZk 3+1 5 čeština

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0486/01 Htox Hydrotoxikologie 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 541-0041/01 MHP Modelování hydrologických procesů 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0490/01 B Balneologie 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 548-0004/04 DPZ Dálkový průzkum Země (DPZ) 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 541-0043/01 DIG Dynamická inženýrská geologie 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 546-0489/01 Ichtyologie 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 712-0806/01 ŠM-HGF 2 Manažerská španělština 2 – HGF 2 ZaZk 0+2 4 čeština
Výběr v OSP 546-0488/01 MRK Metody regenerace krajiny 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 541-0042/01 MTRL Modelování transportu rozpuštěných látek 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 541-0047/01 MSH Monitorovací systémy v hydrogeologii 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 541-0048/01 PHGP Projektování hydrogeologického průzkumu 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 546-0487/01 RVT Revitalizace vodních toků 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 712-0804/01 ŠZ-HGF 2 Španělština pro začátečníky 2 - HGF 2 ZaZk 0+2 4 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 541-0514/06 GIF Geoinformatika 2 ZaZk 2+2 5 čeština

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 541-0050/01 DP Diplomová praxe 2 Za 0+1 t 5 čeština
Výběr v OSP 541-0049/01 DP Diplomový projekt 2 Za 0+20 25 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 541-0540/03 PočGraf Počítačová grafika 2 KlZap 0+2 2 čeština