Studijní plán – HGF / N2102 / 3904T022 / - / N / P / Ostrava / cs

Akademický rok2009/2010Studijní programN2102 – Nerostné suroviny
FakultaHornicko-geologická fakultaStudijní obor3904T022 – Zpracování a zneškodňování odpadů
Typ studianavazující magisterskéSpecializace
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlesemestru
P - Zpracování a zneškodňování odpadů (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0436/01 B Bibliografie 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 546-0435/01 FNSO Flotace nerostných surovin a odpadů 1 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 546-0437/01 MB I Minerální biotechnologie I 1 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 342-0614/01 SZ Strojní zařízení 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 714-0513/01 VKM Vybrané kapitoly z matematiky 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 546-0434/01 ZK Zpracování kalů 1 Za 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 546-0442/01 Ex Exkurze 1 Za 0 d+5 d 2 čeština
Výběr v OSP 546-0440/01 HVO Hodnocení vlastností odpadů 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 546-0438/01 MBII Minerální biotechnologie II. 1 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 546-0439/01 OHI Odpadové hospodářství I. 1 ZaZk 4+2 8 čeština
Výběr v OSP 546-0441/01 PRP Provozní praxe 1 Za 0+2 t 4 čeština
Výběr v OSP 516-0517/02 VKF Vybrané kapitoly z fyziky 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 546-0450/01 ChMZNSaO Chemické metody zpracování nerostných surovin a odpadů 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 546-0447/01 OHII Odpadové hospodářství II. 2 ZaZk 4+2 8 čeština
Výběr v OSP 546-0448/01 RO Recyklace odpadů 2 ZaZk 4+2 8 čeština
Výběr v OSP 546-0433/01 SEZ Staré ekologické zátěže v ČR 2 ZaZk 2+1 5 čeština
Výběr v OSP 546-0452/01 DP Diplomová práce 2 Za 0+2 15 čeština
Výběr v OSP 546-0451/01 OS Oborový seminář 2 Za 0+8 10 čeština

PV - Zpracování a zneškodňování odpadů (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 541-0262/06 ENS Ekonomika nerostných surovin 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 546-0401/03 EM Environmentální management 1 Za 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 548-0016/09 GIS Geografické informační systémy 1 Za 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 541-0212/06 LNS Ložiska nerostných surovin 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 546-0444/01 PT Projektování technologií 1 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 546-0446/01 RaRKraj Rekultivace a regenerace krajiny 1 Za 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 546-0445/01 TM Termické metody 1 ZaZk 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 541-0520/04 VKO Vtlačování tekutých odpadů vrty 1 ZaZk 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 361-0802/02 ZE Základy energetiky 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 545-0339/12 EkPod Ekonomika podniku 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 546-0453/01 FaSF Flokulace a selektivní flokulace 2 Za 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 545-0235/04 MARKE Marketing 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 546-0429/02 MS Monitorovací systémy 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 542-0785/01 OTZS Odpady z těžby a zpracování surovin 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 546-0443/01 STSPOH Státní správa v odpadovém hospodářství 2 Za 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 546-0454/01 EST Technická estetika 2 Za 3+0 4 čeština

V - Zpracování a zneškodňování odpadů (volitelný odborný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 711-0506/07 IPK Interpersonální komunikace 1 Za 0+2 3 čeština
Výběr v OSP 639-0012/01 QM Řízení jakosti 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 639-0820/02 QM Management jakosti 2 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 223-0016/02 SH Stavební hmoty 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 711-0520/02 ZáklChO Základy chování v organizaci 2 Za 0+2 3 čeština

Cizí jazyky ŠP (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-0805/01 ŠM-HGF 1 Manažerská španělština 1 – HGF 1 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 712-0803/01 ŠZ-HGF 1 Španělština pro začátečníky 1-HGF 1 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 712-0806/01 ŠM-HGF 2 Manažerská španělština 2 – HGF 2 ZaZk 0+2 4 čeština
Výběr v OSP 712-0804/01 ŠZ-HGF 2 Španělština pro začátečníky 2 - HGF 2 ZaZk 0+2 4 čeština