Studijní plán – HGF / N2102 / 3904T005 / - / N / K / Most / cs

Akademický rok2009/2010Studijní programN2102 – Nerostné suroviny
FakultaHornicko-geologická fakultaStudijní obor3904T005 – Environmentální inženýrství
Typ studianavazující magisterskéSpecializace
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoMost
Setřídit podlebloku

1. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 541-0313/01 EnvInf Environmentální informatika 1 KlZap 9 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 546-0068/03 HydBioN Hydrobiologie 1 ZaZk 9 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 546-0495/01 InEkoN Inženýrská ekologie 1 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 546-0214/06 PEDN Pedologie 1 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 714-0513/02 VKM Vybrané kapitoly z matematiky 1 ZaZk 18 h/s+0 5 čeština

2. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 545-0078/01 ISPK Informační systémy v péči o krajinu 1 ZaZk 9 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 541-0484/14 IGHG Inženýrská geologie a hydrogeologie 1 ZaZk 12 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 546-0770/05 OAVŽP Oceňování antropogenních vlivů 1 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 546-0221/09 OCHPN Ochrana půd 1 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 546-0421/06 PTOZP Preventivní techniky v ochraně životního prostředí 1 KlZap 10 h/s+0 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 546-0491/01 PP Předdiplomní praxe 1 Za 0+2 t 4 čeština
Výběr v OSP 546-0719/02 TCvEkN Terénní cvičení z ekologie 1 Za 0+4 d 2 čeština
Výběr v OSP 516-0517/02 VKF Vybrané kapitoly z fyziky 1 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0494/01 MSE Metody studia ekosystémů 1 KlZap 6 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 546-0729/01 PR Průmyslová rizika 1 KlZap 6 h/s+0 3 čeština

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0424/01 ENGCH Environmentální geochemie 2 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 546-0471/01 OH Odpadové hospodářství 2 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 546-0426/01 OchOvzd Ochrana ovzduší 2 ZaZk 10 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 546-0421/06 PTOZP Preventivní techniky v ochraně životního prostředí 2 KlZap 10 h/s+0 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 546-0428/01 RegKrN Regenerace krajiny 2 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0493/01 GBotN Geobotanika 2 KlZap 6 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 546-0415/01 HoEnvRiz Hodnocení environmentálních rizik 2 KlZap 6 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 546-0417/01 MB Minerální biotechnologie 2 KlZap 6 h/s+0 3 čeština

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0401/02 EM Environmentální management 2 ZaZk 12 h/s+0 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 546-0429/01 MS Monitorovací systémy 2 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 546-0770/05 OAVŽP Oceňování antropogenních vlivů 2 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0414/01 DaŽP Doprava a životní prostředí 2 KlZap 6 h/s+0 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 546-0615/01 FEZP Filosofie a etika v životním prostředí 2 KlZap 6 h/s+0 h/s 3 čeština

5. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0472/01 ZDP Zpracování diplomové práce 3 Za 50 d+0 0 čeština