Studijní plán – HGF / N2102 / 6208T031 / - / N / K / Ostrava / cs

Akademický rok2009/2010Studijní programN2102 – Nerostné suroviny
FakultaHornicko-geologická fakultaStudijní obor6208T031 – Environmentální management
Typ studianavazující magisterskéSpecializace
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

1. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 548-0016/08 GIS Geografické informační systémy 1 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 546-0471/01 OH Odpadové hospodářství 1 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 546-0464/01 PPkOZP Preventivní přístup k ochraně životního prostředí 1 KlZap 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 714-0513/02 VKM Vybrané kapitoly z matematiky 1 ZaZk 18 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 546-0465/01 ENVT Výrobní a environmentální technologie 1 ZaZk 15 h/s+0 6 čeština

2. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0522/01 EMS Environmentální manažerské systémy 1 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 546-0770/05 OAVŽP Oceňování antropogenních vlivů 1 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 546-0466/01 CP Úvod do čistší produkce 1 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 516-0517/02 VKF Vybrané kapitoly z fyziky 1 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 542-0341/02 BPP Bezpečnostní a právní předpisy 1 ZaZk 6 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 546-0436/02 B Bibliografie 1 ZaZk 9 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 544-0003/03 DM Důlní měřictví 1 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 546-0469/01 EI I Environmentální inženýrství I 1 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 545-0340/03 IE Informatika v ekonomice 1 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 546-0426/02 OchOvzd Ochrana ovzduší 1 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 545-0403/04 ORDS Organizace a řízení dobývání surovin 1 ZaZk 18 h/s+0 7 čeština
Výběr v OSP 542-0331/02 TS Teorie spolehlivosti 1 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 546-0470/01 UČV II Úprava a čištění vod II 1 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 546-0468/01 UZNDS Úprava a získávání nerostných a druhotných surovin 1 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 711-0506/07 IPK Interpersonální komunikace 1 Za 6 h/s+0 3 čeština

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 118-0314/02 EŽPA Ekonomie životního prostředí A 2 ZaZk 9 h/s+0 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 546-0747/01 ENVPR Environmentální právo 2 ZaZk 8 h/s+8 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 546-0800/01 LCA Hodnocení životního cyklu 2 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 639-0820/02 QM Management jakosti 2 ZaZk 12 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 040-0055/01 PRPH Průmyslová rizika a prevence havárií 2 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0414/02 DaŽP Doprava a životní prostředí 2 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 542-0363/02 HP Horní právo 2 ZaZk 10 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 546-0802/01 PP Pracovní prostředí 2 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 546-0801/01 UVaS Udržitelná výroba a spotřeba 2 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0452/01 DP Diplomová práce 2 Za 0+15 h/s 15 čeština
Výběr v OSP 546-0451/02 OS Oborový seminář 2 Za 0+30 h/s 13 čeština