Studijní plán – FS / B3712 / 3708R037 / - / B / P / Ostrava / cs

Akademický rok2009/2010Studijní programB3712 – Technologie letecké dopravy
FakultaFakulta strojníStudijní obor3708R037 – Technologie provozu letecké techniky
Typ studiabakalářskéSpecializace
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

1. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 516-0315/01 FYI Fyzika I 1 KlZap 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 714-0366/01 MI Matematika I 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 636-0301/02 NOM Nauka o materiálu 1 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 713-0012/01 TVA Tělesná výchova A 1 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 352-0302/02 VT Výpočetní technika 1 KlZap 1+2 4 čeština
Výběr v OSP 714-0378/01 ZG Základy geometrie 1 Za 0+1 1 čeština
Výběr v OSP 714-0365/03 ZM Základy matematiky 1 KlZap 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 345-0301/05 ZST I Základy strojírenské technologie I 1 KlZap 1+1 2 čeština
Výběr v OSP 346-0310/03 ZSTII Základy strojírenské technologie II 1 KlZap 1+1 2 čeština
Výběr v OSP 347-0302/02 ZS Základy strojnictví 1 ZaZk 2+4 6 čeština

2. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 342-0412/01 DTvL Digitální technologie v letectví 1 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 516-0316/01 FYII Fyzika II 1 ZaZk 2+3 5 čeština
Výběr v OSP 712-0105/06 Ab/I Jazyk anglický b/I 1 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 714-0367/03 MII Matematika II 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 342-0425/01 Nav1 Navigace 1 1 KlZap 3+1 5 čeština
Výběr v OSP 713-0013/01 TVB Tělesná výchova B 1 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 342-0422/01 VZL1 Všeobecné znalosti letadel 1 1 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 342-0426/01 ZL1 Základy letu 1 1 ZaZk 3+1 5 čeština

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-0106/06 Ab/II Jazyk anglický b/II 2 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 342-0427/01 LZ1 Letecký zákon 1 2 KlZap 4+0 4 čeština
Výběr v OSP 616-0425/01 MT1 Meteorologie 1 2 KlZap 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 342-0436/01 Nav2 Navigace 2 2 ZaZk 3+1 5 čeština
Výběr v OSP 342-0429/01 PaPL1 Plánování a provedení letu 1 2 ZaZk 3+1 5 čeština
Výběr v OSP 342-0432/01 PP1 Provozní postupy 1 2 KlZap 2+2 3 čeština
Výběr v OSP 342-0423/01 VZL2 Všeobecné znalosti letadel 2 2 ZaZk 3+1 5 čeština
Výběr v OSP 342-0439/01 ZL2 Základy letu 2 2 ZaZk 2+1 4 čeština

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-0107/07 Ab/III Jazyk anglický b/III 2 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 342-0428/01 LZ2 Letecký zákon 2 2 ZaZk 4+0 4 čeština
Výběr v OSP 714-0370/01 MM Manažerská matematika 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 616-0426/01 MTO2 Meteorologie 2 2 ZaZk 3+1 5 čeština
Výběr v OSP 342-0437/01 Nav3 Navigace 3 2 ZaZk 3+1 4 čeština
Výběr v OSP 712-0131/01 OLA/I Odborná letecká angličtina I 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 342-0430/01 PPL4 Plánování a provádění letu 2 2 ZaZk 3+1 5 čeština
Výběr v OSP 342-0424/01 VZL3 Všeobecné znalosti letadel 3 2 ZaZk 3+1 5 čeština

5. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-0108/06 Ab/IV Jazyk anglický b/IV 3 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 342-0394/07 Kom Komunikace 3 KlZap 0+3 3 čeština
Výběr v OSP 342-0389/07 LVaO Lidská výkonnost a omezení 3 KlZap 3+0 4 čeština
Výběr v OSP 342-0438/01 Nav4 Navigace 4 3 ZaZk 3+1 5 čeština
Výběr v OSP 712-0132/01 OLA/II Odborná letecká angličtina II 3 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 342-0431/01 PaPL3 Plánování a provedení letu 3 3 ZaZk 3+1 5 čeština
Výběr v OSP 342-0433/01 PP2 Provozní postupy 2 3 ZaZk 2+0 2 čeština
Výběr v OSP 342-0441/01 VZL4 Všeobecné znalosti letadel 4 3 KlZap 3+1 5 čeština
Výběr v OSP 342-0440/01 ZL3 Základy letu 3 3 ZaZk 2+1 4 čeština

6. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 342-0344/01 BProj Bakalářský projekt 3 KlZap 0+4 4 čeština
Výběr v OSP 342-0420/01 BALD Bezpečnostní aspekty letecké dopravy 3 KlZap 3+1 4 čeština
Výběr v OSP 342-0334/01 EvD Ekonomika v dopravě 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 342-0415/01 EALD Environmentální aspekty LD 3 KlZap 2+0 2 čeština
Výběr v OSP 712-0109/04 A-FS, ZK Jazyk anglický, zkouška - FS 3 Zk 0+0 6 čeština
Výběr v OSP 342-0419/01 LCvLD Lidský činitel v letecké dopravě 3 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 712-0134/02 OLA/III Odborná letecká angličtina III 3 ZaZk 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 342-0418/01 PLD Provozování letecké dopravy 3 ZaZk 3+1 4 čeština