Studijní plán – FEI / N2647 / 1103T031 / - / N / P / Ostrava / cs

Akademický rok2009/2010Studijní programN2647 - Informační a komunikační technologie
FakultaFakulta elektrotechniky a informatikyStudijní obor1103T031 - Výpočetní matematika
Typ studianavazující magisterskéSpecializace -
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlesemestru
P - Výpočetní matematika - IKT (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 452-0437/06 BvE Bezpečnost v elektrotechnice 1 Zk 1+0 1 čeština
Výběr v OSP 457-0321/01 DP I Diplomový projekt I 1 Za 0+4 4 čeština
Výběr v OSP 457-0322/01 DP II Diplomový projekt II 2 Za 0+10 10 čeština
Výběr v OSP 457-0323/01 DP III Diplomový projekt III 2 Za 0+16 16 čeština

1. ročník
•Povinně volitelné předměty jsou pro obor povinné.
•Pro postup do 2. ročníku je nutno v daném akademickém roce získat 40 kreditů z předmětů 1. ročníku k 31. srpnu.
2. ročník
•Studenti druhého ročníku si pro letní semestr zapisují povinně volitelné předměty pouze z nabídky pro druhý ročník.
•Výuka v letním semestru probíhá jen 10 týdnů.
•Předměty státní závěrečné zkoušky:
Matematická a funkcionální analýza,
Numerické metody.
•Pro studenty kombinované formy studia jsou další informace k organizaci studia dostupné na stránkách www.cs.vsb.cz v sekci Studium/Kombinované studium.

PV - Výpočetní matematika - IKT (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 457-0047/02 FKP Funkce komplexní proměnné 1 ZaZk 2+2 6 čeština
Výběr v OSP 457-0314/01 MATSEM_I Matematický seminář I 1 ZaZk 0+1 2 čeština
Výběr v OSP 457-0308/02 RMFPM Rovnice matematické fyziky 1 ZaZk 2+2 6 čeština
Výběr v OSP 457-0064/01 ÚFA Úvod do funkcionální analýzy 1 ZaZk 2+2 6 čeština
Výběr v OSP 457-0048/01 INTR Integrální transformace 1 ZaZk 2+2 6 čeština
Výběr v OSP 457-0315/01 MATSEM_II Matematický seminář II 1 ZaZk 0+1 2 čeština
Výběr v OSP 457-0309/02 NM2 Numerické metody II 1 ZaZk 2+2 6 čeština
Výběr v OSP 457-0910/03 VM Variační metody 1 ZaZk 2+2 6 čeština
Výběr v OSP 457-0316/01 MATSEM_III Matematický seminář III 2 ZaZk 0+1 2 čeština
Výběr v OSP 457-0313/02 MO Metody optimalizace 2 ZaZk 2+2 6 čeština
Výběr v OSP 457-0311/02 S II Statistika II 2 ZaZk 2+2 6 čeština

V - Výpočetní matematika - IKT (volitelný odborný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 456-0308/01 DZO Digitální zpracování obrazu 1 ZaZk 2+2 6 čeština
Výběr v OSP 714-0441/01 G Geometrie 1 ZaZk 2+2 6 čeština
Výběr v OSP 456-0323/02 PG I Počítačová grafika I 1 ZaZk 2+2 6 čeština
Výběr v OSP 456-0324/01 PPA Programování paralelních aplikací 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 456-0517/01 SWI Úvod do softwarového inženýrství 1 ZaZk 2+1 6 čeština
Výběr v OSP 456-0315/01 KOD Komprese dat 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 714-0432/01 MM Matematické modelování 1 ZaZk 2+4 4 čeština
Výběr v OSP 456-0344/01 SAN Systémová analýza a návrh 1 ZaZk 2+2 6 čeština
Výběr v OSP 714-0433/02 TA Tenzorová analýza 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 457-0305/02 TG Teorie grafů 1 ZaZk 2+2 6 čeština
Výběr v OSP 456-0301/01 AGU Algoritmizace geometrických úloh 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 457-0302/02 DT Diskrétní transformace 2 ZaZk 2+1 5 čeština
Výběr v OSP 456-0313/01 GAL Grafové algoritmy 2 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 457-0310/01 IM Iterační metody 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 456-0302/02 ANO Analýza obrazu 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 457-0304/01 NEFN Nelineární funkcionální analýza 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 456-0319/01 NEU Neuronové sítě 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 457-0312/01 STA3 Statistika III 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0202/01 AK-FEI Anglická konverzace pro FEI Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0402/01 NK-FEI Německá konverzace pro FEI Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0602/01 RK-FEI Ruská konverzace pro FEI Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0802/01 ŠK-FEI Španělská konverzace pro FEI Za 0+2 2 čeština

Předmět: anglická, německá, ruská a španělská konverzace je určen studentům:
1.kteří chtějí vycestovat na zahraniční studijní pobyt (např. v rámci programu Erasmus), předmět si zapíší na semestr před plánovaným výjezdem a současně se přihlásí do výběrového řízení na tento pobyt (mobility.fei@vsb.cz).
2.Studentům navazujícího magisterského studia, podle kapacity katedry jazyků.
3.Studentům bakalářského studia, kteří mají vykonanou zkoušku z cizího jazyka (standardně po absolvování čtyř semestrů výuky cizího jazyka), podle kapacity katedry jazyků
Studenti si mohou předmět zapsat pouze 1x během studia na FEI. Počet studentů, kteří si tento předmět mohou zapsat, bude limitovat katedra jazyků podle svých možností. Přednost mají vždy studenti vyjíždějící na zahraniční studijní pobyt. Následují studenti navazujícího magisterské studia.
Výuku je vždy nutné řešit individuálně na katedře jazyků s Mgr. Evou Adámkovou.