Study plan – FEI / N2647 / 1103T031 / - / N / P / Ostrava / cs

Academic year2009/2010Study programmeN2647 - Information and Communication Technology
FacultyFaculty of Electrical Engineering and Computer ScienceField of study1103T031 - Computational Mathematics
Type of studyFollow-up MasterSpecialization -
Form of studyFull-timeLanguage of instructionCzech
Tutorial centreOstrava
Sort according tosemester
P - Výpočetní matematika - IKT (Compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 452-0437/06 BvE Safety in Electric Engineering 1 Ex 1+0 1 Czech
PSP selection 457-0321/01 DP I Diploma Project I 1 Cr 0+4 4 Czech
PSP selection 457-0322/01 DP II Diploma Project II 2 Cr 0+10 10 Czech
PSP selection 457-0323/01 DP III Diploma Project III 2 Cr 0+16 16 Czech

1. ročník
•Povinně volitelné předměty jsou pro obor povinné.
•Pro postup do 2. ročníku je nutno v daném akademickém roce získat 40 kreditů z předmětů 1. ročníku k 31. srpnu.
2. ročník
•Studenti druhého ročníku si pro letní semestr zapisují povinně volitelné předměty pouze z nabídky pro druhý ročník.
•Výuka v letním semestru probíhá jen 10 týdnů.
•Předměty státní závěrečné zkoušky:
Matematická a funkcionální analýza,
Numerické metody.
•Pro studenty kombinované formy studia jsou další informace k organizaci studia dostupné na stránkách www.cs.vsb.cz v sekci Studium/Kombinované studium.

PV - Výpočetní matematika - IKT (Choice-compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 457-0308/02 RMFPM Equations of Mathematical Physics 1 CrEx 2+2 6 Czech
PSP selection 457-0047/02 FKP Functions of Complex Variable 1 CrEx 2+2 6 Czech
PSP selection 457-0064/01 ÚFA Introduction to Functional Analysis 1 CrEx 2+2 6 Czech
PSP selection 457-0314/01 MATSEM_I Mathematical Seminar I 1 CrEx 0+1 2 Czech
PSP selection 457-0048/01 INTR Integral Transforms 1 CrEx 2+2 6 Czech
PSP selection 457-0315/01 MATSEM_II Mathematical Seminar II 1 CrEx 0+1 2 Czech
PSP selection 457-0309/02 NM2 Numerical Methods II 1 CrEx 2+2 6 Czech
PSP selection 457-0910/03 VM Variational Methods 1 CrEx 2+2 6 Czech
PSP selection 457-0316/01 MATSEM_III Mathematical Seminar III 2 CrEx 0+1 2 Czech
PSP selection 457-0313/02 MO Methods of Optimization 2 CrEx 2+2 6 Czech
PSP selection 457-0311/02 S II Statistics II 2 CrEx 2+2 6 Czech

V - Výpočetní matematika - IKT (Optional)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 456-0323/02 PG I Computer Graphics I 1 CrEx 2+2 6 Czech
PSP selection 456-0308/01 DZO Digital Image Processing 1 CrEx 2+2 6 Czech
PSP selection 714-0441/01 G Geometry 1 CrEx 2+2 6 Czech
PSP selection 456-0517/01 SWI Introduction to Software Engineering 1 CrEx 2+1 6 Czech
PSP selection 456-0324/01 PPA Parallel Programming 1 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 456-0315/01 KOD Data Compression 1 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 457-0305/02 TG Graph Theory 1 CrEx 2+2 6 Czech
PSP selection 714-0432/01 MM Mathematical Modelling 1 CrEx 2+4 4 Czech
PSP selection 456-0344/01 SAN System Analysis and Design 1 CrEx 2+2 6 Czech
PSP selection 714-0433/02 TA Tensor Analysis 1 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 456-0301/01 AGU Algorithmisation of Geometrical Problems 2 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 457-0302/02 DT Discrete Transforms 2 CrEx 2+1 5 Czech
PSP selection 456-0313/01 GAL Graph Algorithms 2 CrEx 2+1 4 Czech
PSP selection 457-0310/01 IM Iterative Methods 2 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 456-0302/02 ANO Image Analysis 2 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 456-0319/01 NEU Neural Networks 2 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 457-0304/01 NEFN Nonlinear Functional Analysis 2 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 457-0312/01 STA3 Statistics III 2 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection PSP selection 712-0202/01 AK-FEI English Conversation for FEI Cr 0+2 2 Czech
PSP selection PSP selection 712-0402/01 NK-FEI German Conversation for FEI Cr 0+2 2 Czech
PSP selection PSP selection 712-0602/01 RK-FEI Russian Conversation for FEI Cr 0+2 2 Czech
PSP selection PSP selection 712-0802/01 ŠK-FEI Spanish Conversation for FEI Cr 0+2 2 Czech

Předmět: anglická, německá, ruská a španělská konverzace je určen studentům:
1.kteří chtějí vycestovat na zahraniční studijní pobyt (např. v rámci programu Erasmus), předmět si zapíší na semestr před plánovaným výjezdem a současně se přihlásí do výběrového řízení na tento pobyt (mobility.fei@vsb.cz).
2.Studentům navazujícího magisterského studia, podle kapacity katedry jazyků.
3.Studentům bakalářského studia, kteří mají vykonanou zkoušku z cizího jazyka (standardně po absolvování čtyř semestrů výuky cizího jazyka), podle kapacity katedry jazyků
Studenti si mohou předmět zapsat pouze 1x během studia na FEI. Počet studentů, kteří si tento předmět mohou zapsat, bude limitovat katedra jazyků podle svých možností. Přednost mají vždy studenti vyjíždějící na zahraniční studijní pobyt. Následují studenti navazujícího magisterské studia.
Výuku je vždy nutné řešit individuálně na katedře jazyků s Mgr. Evou Adámkovou.