Study plan – FEI / N2647 / 2601T013 / - / N / P / Ostrava / cs

Academic year2009/2010Study programmeN2647 – Information and Communication Technology
FacultyFaculty of Electrical Engineering and Computer ScienceField of study2601T013 – Telecommunication Technology
Type of studyFollow-up MasterSpecialization
Form of studyFull-timeLanguage of instructionCzech
Tutorial centreOstrava
Sort according tosemester
P - Telekomunikační technika - IKT (Compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 452-0437/06 BvE Safety in Electric Engineering 1 Ex 1+0 1 Czech
PSP selection 457-0318/01 VPzMA Selected Parts of Mathematical Analysis 1 CrEx 3+2 6 Czech
PSP selection 454-0324/01 DP I Diploma Project I 1 Cr 0+1 4 Czech
PSP selection 457-0516/02 STA1 Statistics I 1 CrEx 3+2 6 Czech
PSP selection 454-0325/01 DP II Diploma Project II 2 Cr 0+1 10 Czech
PSP selection 454-0326/01 DP III Diploma Project III 2 Cr 0+4 16 Czech

1. ročník
Povinně volitelné předměty jsou pro obor povinné.
Studenti, kteří již vykonali předmět Statistika I, Zpracování číslicových signálů a Spojovací soustavy v bakalářském studiu, si tyto předměty nesmí zapsat znovu. Pro doplnění kreditů si zapisují volitelný předmět přednostně z nabídky pro obor Telekomunikační technika a dále si vybírají předměty z nabídky volitelných předmětů ostatních oborů programu IKT pro 1. ročník magisterského studia.
Plánovaná exkurze v předmětu SS: O2 Praha, GTS Novera.
Pro studenty kombinované formy studia jsou další informace k organizaci studia dostupné na stránkách oborové katedry http://kat454.vsb.cz/ v sekci Studium/Kombinované studium.
Pro postup do 2. ročníku je nutno v daném akademickém roce získat 40 kreditů z předmětů 1. ročníku k 31. srpnu.
2. ročník
Studenti druhého ročníku si pro letní semestr zapisují volitelné předměty pouze z nabídky pro druhý ročník.
Výuka v letním semestru probíhá jen 10 týdnů.
Studium se řádně ukončuje státní závěrečnou zkouškou. Její součástí je obhajoba diplomové práce. Předměty státní závěrečné zkoušky:
I.Informační a komunikační technologie
II.Telekomunikace

PV - Telekomunikační technika - IKT (Choice-compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 454-0525/02 ZČS Digital Signal Processing 1 CrEx 3+2 6 Czech
PSP selection 454-0301/01 EO II Electronic Circuits II 1 CrEx 3+2 5 Czech
PSP selection 450-0316/01 MTLK Measurement in Telecommunications 1 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 457-0301/01 FKPIT Functions of Complex Variable and Integral Transformations 1 CrEx 3+2 6 Czech
PSP selection 454-0313/01 ŠpS Broadband Networks 2 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 454-0310/01 SaD Reliability and Diagnostics 2 CrEx 3+2 8 Czech

V - Telekomunikační technika - IKT (Optional)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 454-0307/01 ISDN ISDN 1 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 454-0323/01 OPT I Optoelectronics I 1 CrEx 4+2 6 Czech
PSP selection 454-0319/01 VoIP VoIP 1 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 452-0508/01 ŠvB Wave Propagation 1 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 450-0324/01 CDD Conceptual Design and Development of Innovative Products 1 GC 1+4 5 Czech
PSP selection 454-0321/02 OPT II Optoelectronics II 1 CrEx 4+2 6 Czech
PSP selection 454-0304/01 SS Switching Systems 1 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 454-0528/01 RBS Wireless Cell Networks 1 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 454-0312/01 DAOS Dimensioning and Network Optimalization 2 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 454-0322/02 OPT III Optoelectronics III 2 CrEx 3+3 6 Czech
PSP selection 454-0308/01 TKZ Telecommunication Terminal Equipment 2 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 454-0318/01 MuT Multimedia Technique 2 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 454-0314/01 ŘPTÚ Telephone Exchange Control and Programming 2 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection PSP selection 712-0202/01 AK-FEI English Conversation for FEI Cr 0+2 2 Czech
PSP selection PSP selection 712-0402/01 NK-FEI German Conversation for FEI Cr 0+2 2 Czech
PSP selection PSP selection 712-0602/01 RK-FEI Russian Conversation for FEI Cr 0+2 2 Czech
PSP selection PSP selection 712-0802/01 ŠK-FEI Spanish Conversation for FEI Cr 0+2 2 Czech

Předmět: anglická, německá, ruská a španělská konverzace je určen studentům:
1.kteří chtějí vycestovat na zahraniční studijní pobyt (např. v rámci programu Erasmus), předmět si zapíší na semestr před plánovaným výjezdem a současně se přihlásí do výběrového řízení na tento pobyt (mobility.fei@vsb.cz).
2.Studentům navazujícího magisterského studia, podle kapacity katedry jazyků.
3.Studentům bakalářského studia, kteří mají vykonanou zkoušku z cizího jazyka (standardně po absolvování čtyř semestrů výuky cizího jazyka), podle kapacity katedry jazyků
Studenti si mohou předmět zapsat pouze 1x během studia na FEI. Počet studentů, kteří si tento předmět mohou zapsat, bude limitovat katedra jazyků podle svých možností. Přednost mají vždy studenti vyjíždějící na zahraniční studijní pobyt. Následují studenti navazujícího magisterské studia.
Výuku je vždy nutné řešit individuálně na katedře jazyků s Mgr. Evou Adámkovou.