Studijní plán – FEI / N2647 / 2601T013 / - / N / K / Ostrava / cs

Akademický rok2009/2010Studijní programN2647 - Informační a komunikační technologie
FakultaFakulta elektrotechniky a informatikyStudijní obor2601T013 - Telekomunikační technika
Typ studianavazující magisterskéSpecializace -
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlesemestru
P - Telekomunikační technika - IKT (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 452-0437/06 BvE Bezpečnost v elektrotechnice 1 Zk 6 h/s+0 1 čeština
Výběr v OSP 457-0318/01 VPzMA Vybrané partie z matematické analýzy 1 ZaZk 10 h/s+10 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 454-0324/01 DP I Diplomový projekt I 1 Za 0+1 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 457-0516/02 STA1 Statistika I 1 ZaZk 10 h/s+10 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 454-0325/01 DP II Diplomový projekt II 2 Za 0+1 h/s 10 čeština
Výběr v OSP 454-0326/01 DP III Diplomový projekt III 2 Za 0+8 h/s 16 čeština

1. ročník
Povinně volitelné předměty jsou pro obor povinné.
Studenti, kteří již vykonali předmět Statistika I, Zpracování číslicových signálů a Spojovací soustavy v bakalářském studiu, si tyto předměty nesmí zapsat znovu. Pro doplnění kreditů si zapisují volitelný předmět přednostně z nabídky pro obor Telekomunikační technika a dále si vybírají předměty z nabídky volitelných předmětů ostatních oborů programu IKT pro 1. ročník magisterského studia.
Plánovaná exkurze v předmětu SS: O2 Praha, GTS Novera.
Pro studenty kombinované formy studia jsou další informace k organizaci studia dostupné na stránkách oborové katedry http://kat454.vsb.cz/ v sekci Studium/Kombinované studium.
Pro postup do 2. ročníku je nutno v daném akademickém roce získat 40 kreditů z předmětů 1. ročníku k 31. srpnu.
2. ročník
Studenti druhého ročníku si pro letní semestr zapisují volitelné předměty pouze z nabídky pro druhý ročník.
Výuka v letním semestru probíhá jen 10 týdnů.
Studium se řádně ukončuje státní závěrečnou zkouškou. Její součástí je obhajoba diplomové práce. Předměty státní závěrečné zkoušky:
I.Informační a komunikační technologie
II.Telekomunikace

PV - Telekomunikační technika - IKT (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 454-0301/01 EO II Elektronické obvody II 1 ZaZk 4 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 450-0316/01 MTLK Měření v telekomunikační technice 1 ZaZk 0 h/s+12 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 454-0525/02 ZČS Zpracování číslicových signálů 1 ZaZk 8 h/s+6 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 457-0301/01 FKPIT Funkce komplexní proměnné a integrální transformace 1 ZaZk 10 h/s+10 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 454-0310/01 SaD Spolehlivost a diagnostika 2 ZaZk 4 h/s+8 h/s 8 čeština
Výběr v OSP 454-0313/01 ŠpS Širokopásmové sítě 2 ZaZk 2 h/s+8 h/s 4 čeština

V - Telekomunikační technika - IKT (volitelný odborný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 454-0307/01 ISDN ISDN 1 ZaZk 2 h/s+8 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 454-0323/01 OPT I Optoelektronika I 1 ZaZk 4 h/s+6 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 452-0508/01 ŠvB Šíření elektromagnetických vln 1 ZaZk 2 h/s+2 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 454-0319/01 VoIP VoIP 1 ZaZk 2 h/s+8 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 450-0324/01 CDD Conceptual Design and Development of Innovative Products 1 KlZap 0+10 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 454-0321/02 OPT II Optoelektronika II 1 ZaZk 4 h/s+6 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 454-0528/01 RBS Rádiové buňkové sítě 1 ZaZk 2 h/s+8 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 454-0304/01 SS Spojovací soustavy 1 ZaZk 8 h/s+2 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 454-0312/01 DAOS Dimenzování a optimalizace sítí 2 ZaZk 2 h/s+8 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 454-0322/02 OPT III Optoelektronika III 2 ZaZk 4 h/s+8 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 454-0308/01 TKZ Telekomunikační koncová zařízení 2 ZaZk 2 h/s+8 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 454-0318/01 MuT Multimediální technika 2 ZaZk 2 h/s+6 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 454-0314/01 ŘPTÚ Řízení a programování telefonních ústředen 2 ZaZk 2 h/s+6 h/s 4 čeština