Study plan – FEI / N2647 / 2601T013 / - / N / K / Ostrava / cs

Academic year2009/2010Study programmeN2647 – Information and Communication Technology
FacultyFaculty of Electrical Engineering and Computer ScienceField of study2601T013 – Telecommunication Technology
Type of studyFollow-up MasterSpecialization
Form of studyPart-timeLanguage of instructionCzech
Tutorial centreOstrava
Sort according tosemester
P - Telekomunikační technika - IKT (Compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 452-0437/06 BvE Safety in Electric Engineering 1 Ex 6 H/S+0 1 Czech
PSP selection 457-0318/01 VPzMA Selected Parts of Mathematical Analysis 1 CrEx 10 H/S+10 H/S 6 Czech
PSP selection 454-0324/01 DP I Diploma Project I 1 Cr 0+1 H/S 4 Czech
PSP selection 457-0516/02 STA1 Statistics I 1 CrEx 10 H/S+10 H/S 6 Czech
PSP selection 454-0325/01 DP II Diploma Project II 2 Cr 0+1 H/S 10 Czech
PSP selection 454-0326/01 DP III Diploma Project III 2 Cr 0+8 H/S 16 Czech

1. ročník
Povinně volitelné předměty jsou pro obor povinné.
Studenti, kteří již vykonali předmět Statistika I, Zpracování číslicových signálů a Spojovací soustavy v bakalářském studiu, si tyto předměty nesmí zapsat znovu. Pro doplnění kreditů si zapisují volitelný předmět přednostně z nabídky pro obor Telekomunikační technika a dále si vybírají předměty z nabídky volitelných předmětů ostatních oborů programu IKT pro 1. ročník magisterského studia.
Plánovaná exkurze v předmětu SS: O2 Praha, GTS Novera.
Pro studenty kombinované formy studia jsou další informace k organizaci studia dostupné na stránkách oborové katedry http://kat454.vsb.cz/ v sekci Studium/Kombinované studium.
Pro postup do 2. ročníku je nutno v daném akademickém roce získat 40 kreditů z předmětů 1. ročníku k 31. srpnu.
2. ročník
Studenti druhého ročníku si pro letní semestr zapisují volitelné předměty pouze z nabídky pro druhý ročník.
Výuka v letním semestru probíhá jen 10 týdnů.
Studium se řádně ukončuje státní závěrečnou zkouškou. Její součástí je obhajoba diplomové práce. Předměty státní závěrečné zkoušky:
I.Informační a komunikační technologie
II.Telekomunikace

PV - Telekomunikační technika - IKT (Choice-compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 454-0525/02 ZČS Digital Signal Processing 1 CrEx 8 H/S+6 H/S 6 Czech
PSP selection 454-0301/01 EO II Electronic Circuits II 1 CrEx 4 H/S+6 H/S 5 Czech
PSP selection 450-0316/01 MTLK Measurement in Telecommunications 1 CrEx 0 H/S+12 H/S 4 Czech
PSP selection 457-0301/01 FKPIT Functions of Complex Variable and Integral Transformations 1 CrEx 10 H/S+10 H/S 6 Czech
PSP selection 454-0313/01 ŠpS Broadband Networks 2 CrEx 2 H/S+8 H/S 4 Czech
PSP selection 454-0310/01 SaD Reliability and Diagnostics 2 CrEx 4 H/S+8 H/S 8 Czech

V - Telekomunikační technika - IKT (Optional)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 454-0307/01 ISDN ISDN 1 CrEx 2 H/S+8 H/S 4 Czech
PSP selection 454-0323/01 OPT I Optoelectronics I 1 CrEx 4 H/S+6 H/S 6 Czech
PSP selection 454-0319/01 VoIP VoIP 1 CrEx 2 H/S+8 H/S 4 Czech
PSP selection 452-0508/01 ŠvB Wave Propagation 1 CrEx 2 H/S+2 H/S 4 Czech
PSP selection 450-0324/01 CDD Conceptual Design and Development of Innovative Products 1 GC 0+10 H/S 5 Czech
PSP selection 454-0321/02 OPT II Optoelectronics II 1 CrEx 4 H/S+6 H/S 6 Czech
PSP selection 454-0304/01 SS Switching Systems 1 CrEx 8 H/S+2 H/S 4 Czech
PSP selection 454-0528/01 RBS Wireless Cell Networks 1 CrEx 2 H/S+8 H/S 4 Czech
PSP selection 454-0312/01 DAOS Dimensioning and Network Optimalization 2 CrEx 2 H/S+8 H/S 4 Czech
PSP selection 454-0322/02 OPT III Optoelectronics III 2 CrEx 4 H/S+8 H/S 6 Czech
PSP selection 454-0308/01 TKZ Telecommunication Terminal Equipment 2 CrEx 2 H/S+8 H/S 4 Czech
PSP selection 454-0318/01 MuT Multimedia Technique 2 CrEx 2 H/S+6 H/S 4 Czech
PSP selection 454-0314/01 ŘPTÚ Telephone Exchange Control and Programming 2 CrEx 2 H/S+6 H/S 4 Czech