Study plan – FEI / N2647 / 2612T025 / - / N / P / Ostrava / cs

Academic year2009/2010Study programmeN2647 - Information and Communication Technology
FacultyFaculty of Electrical Engineering and Computer ScienceField of study2612T025 - Computer Science and Technology
Type of studyFollow-up MasterSpecialization -
Form of studyFull-timeLanguage of instructionCzech
Tutorial centreOstrava
Sort according tosemester
P - Informatika a výpočetní technika - IKT (Compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 452-0437/06 BvE Safety in Electric Engineering 1 Ex 1+0 1 Czech
PSP selection 457-0318/01 VPzMA Selected Parts of Mathematical Analysis 1 CrEx 3+2 6 Czech
PSP selection 456-0350/01 DP I Diploma Project I 1 Cr 0+1 4 Czech
PSP selection 457-0516/02 STA1 Statistics I 1 CrEx 3+2 6 Czech
PSP selection 456-0351/01 DP II Diploma Project II 2 Cr 0+1 10 Czech
PSP selection 456-0352/01 DP III Diploma Project III 2 Cr 0+4 16 Czech

1.ročník
1.Studenti si musí zapsat všechny povinné předměty i všechny předměty povinně volitelné pro daný obor (povinně volitelné předměty jsou pro obor povinné).
2.Pro postup do 2. ročníku je nutno v daném akademickém roce získat 40 kreditů z předmětů 1. ročníku.
3.Studenti, kteří již vykonali předmět STATISTIKA I v bakalářském studiu, si tento předmět nesmí zapsat znovu. Pro doplnění kreditů si vybírají předměty z nabídky volitelných předmětů IKT pro 1. ročník magisterského studia.
2.ročník
1.Studenti druhého ročníku si pro letní semestr zapisují povinně volitelné předměty pouze z nabídky pro druhý ročník.
2.Výuka v letním semestru probíhá jen 10 týdnů.
3.Předměty státní závěrečné zkoušky:
povinné:
-Informační technologie
povinně volitelné:
-Počítačová grafika
-Informační systémy
-Počítače a sítě
-Softwarové inženýrství
Ze skupiny povinně volitelných předmětů SZZ si student volí nejméně jeden předmět.
Pro studenty kombinované formy studia jsou další informace k organizaci studia dostupné na stránkách www.cs.vsb.cz v sekci Studium.

PV - Informatika a výpočetní technika - IKT (Choice-compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 456-0349/01 ML Mathematical Logic 1 CrEx 4+4 8 Czech
PSP selection 456-0330/01 TI Theoretical Computer Science 1 CrEx 4+2 8 Czech

V - Informatika a výpočetní technika - IKT (Optional)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 456-0322/01 PAP Advanced Architectures of Computers 1 CrEx 3+2 6 Czech
PSP selection 456-0328/01 SOJ Assembly Languages 1 CrEx 3+2 6 Czech
PSP selection 456-0359/01 PIS Business Information Systems 1 GC 2+0 3 Czech
PSP selection 456-0305/01 DGP Computer Diagnostics 1 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 456-0323/02 PG I Computer Graphics I 1 CrEx 2+2 6 Czech
PSP selection 456-0353/01 VWA Developing of the Web Applications in the .NET 1 GC 2+2 5 Czech
PSP selection 456-0308/01 DZO Digital Image Processing 1 CrEx 2+2 6 Czech
PSP selection 454-0525/02 ZČS Digital Signal Processing 1 CrEx 3+2 6 Czech
PSP selection 456-0306/01 DOK Documentographic Information Systems 1 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 456-0314/01 ISDS Information Systems and Data Warehousing 1 CrEx 2+2 6 Czech
PSP selection 456-0530/01 MAS Modeling and Simulation Methods 1 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 456-0358/01 MaV Modeling and Verification 1 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 456-0091/01 PES I Petri Nets I 1 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 456-0343/01 SWP Software Process 1 CrEx 2+0 3 Czech
PSP selection 456-0357/01 PG II Computer Graphics II 1 GC 2+2 4 Czech
PSP selection 456-0320/01 NJP Computer Units Design 1 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 450-0324/01 CDD Conceptual Design and Development of Innovative Products 1 GC 1+4 5 Czech
PSP selection 456-0318/02 MAD Data Analysis Methods 1 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 456-0315/01 KOD Data Compression 1 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 456-0309/01 ELP Electronic Publishing 1 CrEx 2+2 6 Czech
PSP selection 456-0310/01 FLP Functional and Logic Programming 1 CrEx 2+2 6 Czech
PSP selection 456-0312/01 GPG Geometry for Computer Graphics 1 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 456-0302/02 ANO Image Analysis 1 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 456-0348/01 IT Internet Technologies 1 CrEx 2+2 6 Czech
PSP selection 456-0342/01 MBM Methods for Business Modeling 1 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 456-0336/01 ZMD Multimedia Data Processing 1 CrEx 2+3 7 Czech
PSP selection 456-0094/01 PES II Petri Nets II 1 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 456-0341/01 SPS Routed and Switched Networks 1 CrEx 2+3 6 Czech
PSP selection 456-0354/01 SMI Stochastics Methods in Computer Science 1 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 456-0344/01 SAN System Analysis and Design 1 CrEx 2+2 6 Czech
PSP selection 456-0332/01 TPS Advanced Computer Networks Technologies 2 CrEx 2+3 6 Czech
PSP selection 456-0301/01 AGU Algorithmisation of Geometrical Problems 2 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 456-0104/01 TEH Game Theory and Decision Making under Uncertainty 2 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 456-0313/01 GAL Graph Algorithms 2 CrEx 2+1 4 Czech
PSP selection 456-0356/02 IM Information Management 2 Cr 2+0 2 Czech
PSP selection 456-0324/01 PPA Parallel Programming 2 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 456-0119/01 PLAJ Principles of Logical Analysis of Language 2 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 456-0335/02 VPTI Selected Topics of Theoretical Computer Science 2 CrEx 2+2 6 Czech
PSP selection 456-0096/01 SPG Seminary of Computer Grapgics 2 Cr 2+0 4 Czech
PSP selection 456-0329/01 MSPS Software Systems Specification Methods 2 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 456-0345/01 TSS Testing of Software Systems 2 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 456-0303/01 KPB Cryptography and Computer Security 2 CrEx 3+1 4 Czech
PSP selection 456-0311/01 GIS Geographic Information Systems 2 CrEx 3+2 6 Czech
PSP selection 456-0319/01 NEU Neural Networks 2 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 456-0355/01 PM Project Management 2 Cr 3+0 2 Czech
PSP selection PSP selection 712-0202/01 AK-FEI English Conversation for FEI Cr 0+2 2 Czech
PSP selection PSP selection 712-0402/01 NK-FEI German Conversation for FEI Cr 0+2 2 Czech
PSP selection PSP selection 712-0602/01 RK-FEI Russian Conversation for FEI Cr 0+2 2 Czech
PSP selection PSP selection 712-0802/01 ŠK-FEI Spanish Conversation for FEI Cr 0+2 2 Czech

Předmět: anglická, německá, ruská a španělská konverzace je určen studentům:
1.kteří chtějí vycestovat na zahraniční studijní pobyt (např. v rámci programu Erasmus), předmět si zapíší na semestr před plánovaným výjezdem a současně se přihlásí do výběrového řízení na tento pobyt (mobility.fei@vsb.cz).
2.Studentům navazujícího magisterského studia, podle kapacity katedry jazyků.
3.Studentům bakalářského studia, kteří mají vykonanou zkoušku z cizího jazyka (standardně po absolvování čtyř semestrů výuky cizího jazyka), podle kapacity katedry jazyků
Studenti si mohou předmět zapsat pouze 1x během studia na FEI. Počet studentů, kteří si tento předmět mohou zapsat, bude limitovat katedra jazyků podle svých možností. Přednost mají vždy studenti vyjíždějící na zahraniční studijní pobyt. Následují studenti navazujícího magisterské studia.
Výuku je vždy nutné řešit individuálně na katedře jazyků s Mgr. Evou Adámkovou.