Studijní plán – FEI / N2647 / 2612T025 / - / N / K / Ostrava / cs

Akademický rok2009/2010Studijní programN2647 – Informační a komunikační technologie
FakultaFakulta elektrotechniky a informatikyStudijní obor2612T025 – Informatika a výpočetní technika
Typ studianavazující magisterskéSpecializace
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlesemestru
P - Informatika a výpočetní technika - IKT (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 452-0437/06 BvE Bezpečnost v elektrotechnice 1 Zk 6 h/s+0 1 čeština
Výběr v OSP 457-0318/01 VPzMA Vybrané partie z matematické analýzy 1 ZaZk 10 h/s+10 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 456-0350/01 DP I Diplomový projekt I 1 Za 0 h/s+4 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 457-0516/02 STA1 Statistika I 1 ZaZk 10 h/s+10 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 456-0351/01 DP II Diplomový projekt II 2 Za 0 h/s+4 h/s 10 čeština
Výběr v OSP 456-0352/01 DP III Diplomový projekt III 2 Za 0 h/s+4 h/s 16 čeština

1.ročník
1.Studenti si musí zapsat všechny povinné předměty i všechny předměty povinně volitelné pro daný obor (povinně volitelné předměty jsou pro obor povinné).
2.Pro postup do 2. ročníku je nutno v daném akademickém roce získat 40 kreditů z předmětů 1. ročníku.
3.Studenti, kteří již vykonali předmět STATISTIKA I v bakalářském studiu, si tento předmět nesmí zapsat znovu. Pro doplnění kreditů si vybírají předměty z nabídky volitelných předmětů IKT pro 1. ročník magisterského studia.
2.ročník
1.Studenti druhého ročníku si pro letní semestr zapisují povinně volitelné předměty pouze z nabídky pro druhý ročník.
2.Výuka v letním semestru probíhá jen 10 týdnů.
3.Předměty státní závěrečné zkoušky:
povinné:
-Informační technologie
povinně volitelné:
-Počítačová grafika
-Informační systémy
-Počítače a sítě
-Softwarové inženýrství
Ze skupiny povinně volitelných předmětů SZZ si student volí nejméně jeden předmět.
Pro studenty kombinované formy studia jsou další informace k organizaci studia dostupné na stránkách www.cs.vsb.cz v sekci Studium.

PV - Informatika a výpočetní technika - IKT (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 456-0349/01 ML Matematická logika 1 ZaZk 10 h/s+10 h/s 8 čeština
Výběr v OSP 456-0330/01 TI Teoretická informatika 1 ZaZk 10 h/s+0 h/s 8 čeština

V - Informatika a výpočetní technika - IKT (volitelný odborný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 456-0305/01 DGP Diagnostika počítačů 1 ZaZk 10 h/s+0 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 456-0308/01 DZO Digitální zpracování obrazu 1 ZaZk 10 h/s+4 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 456-0306/01 DOK Dokumentografické informační systémy 1 ZaZk 8 h/s+0 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 456-0314/01 ISDS Informační systémy a datové sklady 1 ZaZk 10 h/s+0 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 456-0530/01 MAS Modelování a simulace 1 ZaZk 4 h/s+2 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 456-0358/01 MaV Modelování a verifikace 1 ZaZk 10 h/s+4 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 456-0091/01 PES I Petriho sítě I 1 ZaZk 10 h/s+0 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 456-0323/02 PG I Počítačová grafika I 1 ZaZk 10 h/s+4 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 456-0359/01 PIS Podnikové informační systémy 1 KlZap 10 h/s+0 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 456-0322/01 PAP Pokročilé architektury počítačů 1 ZaZk 8 h/s+2 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 456-0343/01 SWP Softwarový proces 1 ZaZk 8 h/s+0 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 456-0328/01 SOJ Strojově orientované jazyky 1 ZaZk 10 h/s+0 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 456-0353/01 VWA Vývoj webových aplikací v .NET 1 KlZap 10 h/s+5 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 454-0525/02 ZČS Zpracování číslicových signálů 1 ZaZk 8 h/s+6 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 456-0302/02 ANO Analýza obrazu 1 ZaZk 8 h/s+4 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 450-0324/01 CDD Conceptual Design and Development of Innovative Products 1 KlZap 0+10 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 456-0309/01 ELP Elektronické publikování 1 ZaZk 10 h/s+10 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 456-0310/01 FLP Funkcionální a logické programování 1 ZaZk 2 h/s+2 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 456-0312/01 GPG Geometrie pro počítačovou grafiku 1 ZaZk 5 h/s+5 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 456-0348/01 IT Internetové technologie 1 ZaZk 10 h/s+0 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 456-0315/01 KOD Komprese dat 1 ZaZk 8 h/s+0 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 456-0318/02 MAD Metody analýzy dat 1 ZaZk 10 h/s+0 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 456-0342/01 MBM Metody byznys modelování 1 ZaZk 8 h/s+0 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 456-0320/01 NJP Návrh jednotek počítačů 1 ZaZk 4 h/s+2 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 456-0094/01 PES II Petriho sítě II 1 ZaZk 10 h/s+0 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 456-0357/01 PG II Počítačová grafika II 1 KlZap 10 h/s+4 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 456-0341/01 SPS Směrované a přepínané sítě 1 ZaZk 0 h/s+15 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 456-0354/01 SMI Stochastické metody v informatice 1 ZaZk 10 h/s+0 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 456-0344/01 SAN Systémová analýza a návrh 1 ZaZk 8 h/s+0 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 456-0336/01 ZMD Zpracování multimediálních dat 1 ZaZk 4 h/s+6 h/s 7 čeština
Výběr v OSP 456-0301/01 AGU Algoritmizace geometrických úloh 2 ZaZk 10 h/s+0 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 456-0313/01 GAL Grafové algoritmy 2 ZaZk 10 h/s+5 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 456-0356/02 IM Informační management 2 Za 4 h/s+0 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 456-0329/01 MSPS Metody specifikace programových systémů 2 ZaZk 8 h/s+0 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 456-0119/01 PLAJ Principy logické analýzy jazyka 2 ZaZk 10 h/s+0 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 456-0324/01 PPA Programování paralelních aplikací 2 ZaZk 18 h/s+18 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 456-0096/01 SPG Seminář počítačové grafiky 2 Za 0 h/s+0 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 456-0332/01 TPS Technologie počítačových sítí 2 ZaZk 0 h/s+15 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 456-0104/01 TEH Teorie her a modely rozhodování v podmínkách neurčitosti 2 ZaZk 10 h/s+0 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 456-0345/01 TSS Testování softwarových systémů 2 ZaZk 8 h/s+0 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 456-0335/02 VPTI Vybrané partie teoretické informatiky 2 ZaZk 10 h/s+0 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 456-0311/01 GIS Geografické informační systémy 2 ZaZk 10 h/s+5 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 456-0303/01 KPB Kryptografie a počítačová bezpečnost 2 ZaZk 10 h/s+5 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 456-0319/01 NEU Neuronové sítě 2 ZaZk 8 h/s+0 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 456-0355/01 PM Projektové řízení 2 Za 0 h/s+0 h/s 2 čeština