Study plan – FEI / N2647 / 2612T059 / - / N / P / Ostrava / cs

Academic year2009/2010Study programmeN2647 - Information and Communication Technology
FacultyFaculty of Electrical Engineering and Computer ScienceField of study2612T059 - Mobile Technology
Type of studyFollow-up MasterSpecialization -
Form of studyFull-timeLanguage of instructionCzech
Tutorial centreOstrava
Sort according tosemester
P - Mobilní technologie - IKT (Compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 452-0437/06 BvE Safety in Electric Engineering 1 Ex 1+0 1 Czech
PSP selection 457-0318/01 VPzMA Selected Parts of Mathematical Analysis 1 CrEx 3+2 6 Czech
PSP selection 456-0350/01 DP I Diploma Project I 1 Cr 0+1 4 Czech
PSP selection 457-0516/02 STA1 Statistics I 1 CrEx 3+2 6 Czech
PSP selection 456-0351/01 DP II Diploma Project II 2 Cr 0+1 10 Czech
PSP selection 456-0352/01 DP III Diploma Project III 2 Cr 0+4 16 Czech

1.ročník
1.Studenti si musí zapsat všechny povinné předměty i všechny předměty povinně volitelné pro daný obor (povinně volitelné předměty jsou pro obor povinné).
2.Pro postup do 2. ročníku je nutno v daném akademickém roce získat 40 kreditů z předmětů 1. ročníku.
3.Studenti, kteří již vykonali předmět STATISTIKA I a ZPRACOVÁNÍ ČÍSLICOVÝCH SIGNÁLŮ v bakalářském studiu, si tento předmět nesmí zapsat znovu. Pro doplnění kreditů si vybírají předměty z nabídky volitelných předmětů IKT pro 1. ročník magisterského studia.
2. ročník
1.Studenti druhého ročníku si pro letní semestr zapisují povinně volitelné předměty pouze z nabídky pro druhý ročník.
2.Výuka v letním semestru probíhá jen 11 týdnů.
3.Povinné předměty státní závěrečné zkoušky:
Informační a komunikační technologie
Mobilní technologie
Pro studenty kombinované formy studia jsou další informace k organizaci studia dostupné na stránkách www.cs.vsb.cz v sekci Studium

PV - Mobilní technologie - IKT (Choice-compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 454-0525/02 ZČS Digital Signal Processing 1 CrEx 3+2 6 Czech
PSP selection 456-0349/01 ML Mathematical Logic 1 CrEx 4+4 8 Czech
PSP selection 456-0330/01 TI Theoretical Computer Science 1 CrEx 4+2 8 Czech

V - Mobilní technologie - IKT (Optional)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 456-0322/01 PAP Advanced Architectures of Computers 1 CrEx 3+2 6 Czech
PSP selection 456-0328/01 SOJ Assembly Languages 1 CrEx 3+2 6 Czech
PSP selection 456-0359/01 PIS Business Information Systems 1 GC 2+0 3 Czech
PSP selection 456-0323/02 PG I Computer Graphics I 1 CrEx 2+2 6 Czech
PSP selection 456-0353/01 VWA Developing of the Web Applications in the .NET 1 GC 2+2 5 Czech
PSP selection 456-0308/01 DZO Digital Image Processing 1 CrEx 2+2 6 Czech
PSP selection 456-0306/01 DOK Documentographic Information Systems 1 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 456-0314/01 ISDS Information Systems and Data Warehousing 1 CrEx 2+2 6 Czech
PSP selection 454-0307/01 ISDN ISDN 1 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 454-0323/01 OPT I Optoelectronics I 1 CrEx 4+2 6 Czech
PSP selection 456-0343/01 SWP Software Process 1 CrEx 2+0 3 Czech
PSP selection 454-0319/01 VoIP VoIP 1 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 452-0508/01 ŠvB Wave Propagation 1 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 456-0357/01 PG II Computer Graphics II 1 GC 2+2 4 Czech
PSP selection 456-0315/01 KOD Data Compression 1 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 456-0309/01 ELP Electronic Publishing 1 CrEx 2+2 6 Czech
PSP selection 456-0348/01 IT Internet Technologies 1 CrEx 2+2 6 Czech
PSP selection 456-0342/01 MBM Methods for Business Modeling 1 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 454-0315/01 TMO Micro-electronic Circuit Technology 1 CrEx 4+2 8 Czech
PSP selection 456-0336/01 ZMD Multimedia Data Processing 1 CrEx 2+3 7 Czech
PSP selection 456-0346/01 OSMZ Operating Systems of Mobile Devices 1 CrEx 2+2 6 Czech
PSP selection 454-0321/02 OPT II Optoelectronics II 1 CrEx 4+2 6 Czech
PSP selection 456-0341/01 SPS Routed and Switched Networks 1 CrEx 2+3 6 Czech
PSP selection 456-0344/01 SAN System Analysis and Design 1 CrEx 2+2 6 Czech
PSP selection 454-0528/01 RBS Wireless Cell Networks 1 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 456-0332/01 TPS Advanced Computer Networks Technologies 2 CrEx 2+3 6 Czech
PSP selection 454-0313/01 ŠpS Broadband Networks 2 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 454-0312/01 DAOS Dimensioning and Network Optimalization 2 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 456-0313/01 GAL Graph Algorithms 2 CrEx 2+1 4 Czech
PSP selection 456-0356/02 IM Information Management 2 Cr 2+0 2 Czech
PSP selection 456-0347/01 MS Mobile Computing 2 CrEx 2+2 6 Czech
PSP selection 454-0322/02 OPT III Optoelectronics III 2 CrEx 3+3 6 Czech
PSP selection 454-0316/01 MIODP Printed Circuits and Discrete Elements Assembly 2 CrEx 3+2 6 Czech
PSP selection 454-0310/01 SaD Reliability and Diagnostics 2 CrEx 3+2 8 Czech
PSP selection 456-0329/01 MSPS Software Systems Specification Methods 2 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 454-0308/01 TKZ Telecommunication Terminal Equipment 2 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 456-0345/01 TSS Testing of Software Systems 2 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 456-0303/01 KPB Cryptography and Computer Security 2 CrEx 3+1 4 Czech
PSP selection 456-0311/01 GIS Geographic Information Systems 2 CrEx 3+2 6 Czech
PSP selection 454-0318/01 MuT Multimedia Technique 2 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 456-0355/01 PM Project Management 2 Cr 3+0 2 Czech
PSP selection 454-0314/01 ŘPTÚ Telephone Exchange Control and Programming 2 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection PSP selection 712-0202/01 AK-FEI English Conversation for FEI Cr 0+2 2 Czech
PSP selection PSP selection 712-0402/01 NK-FEI German Conversation for FEI Cr 0+2 2 Czech
PSP selection PSP selection 712-0602/01 RK-FEI Russian Conversation for FEI Cr 0+2 2 Czech
PSP selection PSP selection 712-0802/01 ŠK-FEI Spanish Conversation for FEI Cr 0+2 2 Czech

Předmět: anglická, německá, ruská a španělská konverzace je určen studentům:
1.kteří chtějí vycestovat na zahraniční studijní pobyt (např. v rámci programu Erasmus), předmět si zapíší na semestr před plánovaným výjezdem a současně se přihlásí do výběrového řízení na tento pobyt (mobility.fei@vsb.cz).
2.Studentům navazujícího magisterského studia, podle kapacity katedry jazyků.
3.Studentům bakalářského studia, kteří mají vykonanou zkoušku z cizího jazyka (standardně po absolvování čtyř semestrů výuky cizího jazyka), podle kapacity katedry jazyků
Studenti si mohou předmět zapsat pouze 1x během studia na FEI. Počet studentů, kteří si tento předmět mohou zapsat, bude limitovat katedra jazyků podle svých možností. Přednost mají vždy studenti vyjíždějící na zahraniční studijní pobyt. Následují studenti navazujícího magisterské studia.
Výuku je vždy nutné řešit individuálně na katedře jazyků s Mgr. Evou Adámkovou.